עודכן נוהל פינוי תמלחות
מהם השינויים שהוכנסו לנוהל החדש, שמחליף את הנוהל הקודם משנת 2010?
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 03/6/2018

המשרד להגנת הסביבה פרסם לאחרונה נוהל מעודכן לפינוי תמלחות. העדכון הקודם היה ביוני 2010.

מטרת הנוהל לקבוע את סדר הפעולות ואת תחום האחריות של בעלי התפקידים במחוזות וביחידה הארצית להגנת הסביבה הימית ובשיתוף עם אגף שפכי תעשייה, דלקים וקרקעות מזוהמות, מול המפעלים ובעלי מסופי ההזרמה משלב הצגת הדרישות, הטיפול בבקשות ועד להוצאת אישור לפינוי תמלחות באמצעות מסופים להזרמה לים או להוצאת אישור טיפול במתקן טיפול מרכזי בתמלחת.

השינויים בנוהל פינוי תמלחות

להלן עיקרי השינויים בנוהל פינוי התמלחות:

 1. בוטלו אמות מידה זמניות להזרמת תמלחות מזון לשפד"ן ולהטלה, שהיו בתוקף עד מרץ 2011.
 2. עודכנה אמת מידה לדטרגנטים לתמלחות מזון: ניתנה הקלה באמות המידה לדטרגנטים לתמלחות מזון לערך ממוצע (3 במקום 2) ולערך גבוה (5 במקום 3).
 3. עודכנה רשימת האתרים המוסדרים לפינוי תמלחות: תמלחות טיפול במים ותמלחות מזון – יפונו לא.ל.א מפרץ חיפה ולשפד"ן. ותמלחות מזון רק לשפד"ן
 4. נוספה אפשרות לשלוח תמלחות מזון למתקן טיפול מרכזי בשפד"ן + הוספה תבנית דיווח ל"אישור טיפול"

מה זה תמלחת?

תקנות המים מגדירות תמלחת כשפכים שמקורם בריענון מחליף יונים או שפכים המכילים מלח שמקורם בתהליך ייצור בתעשיית מזון, בורסקאות או טקסטיל, הדורשים הוספת כלורידים או נתרן, בכמות העולה על 6 טון כלורידים לשנה או 4 טון נתרן לשנה, לכל סוג תמלחת.

המלח הוא חומר מסיס ולכן נוטה לנוע בקלות עם המים ולחלחל אל מי התהום. כל טון מלח יכול לזהם באופן בלתי הפיך אלפי קוב של מי תהום, כך שלא יהיו עוד ראויים לשתייה. בנוסף, הזרמת תמלחות לקרקע הורסת את מבנה הקרקע ופוריותה ופוגעת קשות ביבולים רבים. לכן סילוק התמלחות לים הינו הכרחי.

מניעת המלחתם של מקורות מים כוללת גם מניעת המלחת שפכים גולמיים. כדי למנוע את המלחת השפכים בכמויות גדולות של מלח, המשרד להגנת הסביבה מעודד את הפרדת זרמי התמלחות בשטח המפעל ולאחר מכן הזרמתם לים בכפוף להיתר הזרמה לים. לשם כך קיימת תקנות המים (מניעת זיהום מים) (איסור הזרמת תמלחת למקורות מים) 1998.

לאן מפונות התמלחות בישראל?

במרבית המקרים, התמלחות מובלות באמצעות מכליות מהמפעלים אל אחד ממסופי פינוי התמלחות המאושרים ע"י המשרד להגנ"ס (בשפד"ן או במפרץ חיפה) או באמצעות הזרמה ישירה לים במקרים של מפעלים הסמוכים לחוף. מפעל רשאי לסלק תמלחות לים רק בכפוף להיתר הזרמה לים. תנאי הכרחי לקבלת היתר הזרמה לים הוא שאין חלופה יבשתית לסילוקה ושהתמלחת אינה מכילה חומרים מזיקים לים ו/או הותקנו הטכנולוגיות הטובות ביותר לטיפול (BAT).

--------------

כתבות רלוונטיות לנושא:

 1. רותם טכנולוגיות זכתה במכרז להקמת מסוף פינוי תמלחות בצפון, 22.01.2018
 2.  2מיליון ₪ מענק ליזם שיקים ויתפעל מסוף לפינוי תמלחות בצפון, 11.07.2017
 3. המשרד להגנ"ס מתנגד לפיזור תמלחות ושמן שרוף על דרכי עפר למניעת פיזור אבק, 23.04.2017
 4. קנס של 170,000 ₪ לבית מטבחיים בגין הזרמת שפכים עם ריכוז מלח גבוה, 13.07.2016
 5. שפכים תעשייתיים | infospot

-------

מסמכים רלוונטיים:

 1. נוהל פינוי תמלחות, אפריל 2018, המשרד להגנ"ס

------------

חברות לטיפול בשפכים תעשייתיים: