עדכון הנחיות לסקר גז קרקע בשיטת דיגום אקטיבית
עדכון ההנחיות שפורסמו בשנת 2013 לדיגום אקטיבי של גזי קרקע בשיטת TO-15 בבארות זמניות ובבארות קבועות. מהם העדכונים העיקריים? ומתי יכנסו ההנחיות לתוקף?
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 04/7/2019

המשרד להגנת הסביבה פרסם הנחיות מעודכנות לביצוע סקר גז קרקע בשיטת דיגום אקטיבית 5 TO-1, שיחליפו את ההנחיות הקיימות משנת 2013.

מטרת ההנחיות להבטיח קבלת ממצאים אמינים ועקביים המייצגים את תנאי האתר, וכן לעדכן את ההנחיות לדיגום אקטיבי של גזי קרקע בשיטת TO-15 בבארות זמניות ובבארות קבועות.

בשיטת TO-15 מתבצע איסוף נפח מדוד של גז קרקע ביניקה לתוך מיכלי דיגום (קניסטר) הנמצאים בתת לחץ וביצוע אנליזה של ריכוזי המזהמים שנדגמו בקרקע. הבאר ודיגומה יבוצעו ע"י דוגם גז קרקע מוסמך בלווי טפסי התקנה ומשמורת. ביצוע האנליזה תעשה ע"י מעבדה מוסמכת.


כתבות רלוונטיות לנושא:

 1. טיוטת הנחיות לסקר גז קרקע בשיטת דיגום אקטיבית, 7.03.2019
 2. הקלה בערכי סף לגזי קרקע בחניה תת קרקעית, 8.01.2018
 3. מסמך הנחיות חדש לדיגום אוויר הבוחן חדירת גזי קרקע למבנה, 3.08.2017
 4. בקרוב: הנחיות חדשות למיגון מבנים מפני גז קרקע, 22.05.2016
 5. עודכנו ההנחיות לביצוע סקר גז קרקע פאסיבי, 28.06.2015
 6. מידע נוסף על סקר גזי קרקע | infospot

תוקף ההנחיות

העדכונים המרכזיים כוללים:

 1. אחידות ההנחיות ע"י עריכה מחדש של סדר הנושאים, ההגדרות, צמצום כפילויות, תיקון טעויות סופר ופישוט הצגת הדרישות המקצועיות.
 2. הכנסת עדכונים והבהרות לתהליך הדיגום ולציוד הנדרש.
 3. דיגום בקניסטרים קטנים יותר המתאימים לרמת הדיוק של מכשור אנליטי העדכני והמתקדם, ובכך לאפשר צמצום עלויות.
 4. הסרת אי הוודאות בנוגע לכמות ומיקום בארות ניטור גז הקרקע ע"י קביעת קווים מנחים לתכניות הדיגום.
 5. פישוט תהליך הדיגום והקטנת העלויות באמצעות הסרת דרישות לביצוע חלק מהבדיקות המקדימות ומאנליזות הבקרה שאין בהן צורך מקצועי.

ההנחיות החדשות ייכנסו לתוקף עם פרסומן מלבד הנושאים הבאים:

 • בקרות (סעיף 5.7) - דגימות פיצול (Split - פיצול דגימה לשתי מעבדות שונות) - דרישה זו תיכנס לתוקף מה-1 בינואר 2020.
 • כל ההנחיות המתייחסות לשינוים בציוד הנדרש לביצוע הדיגום – ייכנסו לתוקף מה-1 בינואר 2020.

הערות שהתקבלו: דגימות בקרה, באר דיגום ועוד

טיוטה ראשונית של ההנחיות לביצוע סקר גז קרקע פורסמו להערות הציבור לפני 4 חודשים. כעת, לאחר שקלול הערות הציבור, מתפרסמת הגרסה הסופית

להלן חלק מהערות הציבור שהתקבלו:

 • בעת התקנת באר דיגום תידרש נוכחות של כותב הדו"ח, לא של כותב תכנית הדיגום.
 • בדיקות בקרה יבוצעו באתרים בהם יש 10 בדיקות גז"ק ומעלה בלבד. אתרים עם פחות מ-10 בדיקות גז"ק לא יחויבו בביצוע בדיקות בקרה כלשהן.
 • בדגימות בקרה, יבוצע דיגום רקע אחד בכל יום דיגום, לבדיקת ניקיון הציוד. במקום הגדרת דיגום רקע לפי 5 בניינים סמוכים בטיוטה הראשונית. כמו כן בוטלו סעיפים המפרטים את הציוד הנדרש לביצוע הדגימות ופירוט אופן הביצוע באמצעות שאיבת אוויר נקי.
 • בוטלו סעיף המפרט את הקריטריונים לבחירת סוג הבאר – קבועה או זמנית

-----

מסמכים רלוונטיים:

 1. הנחיות לביצוע סקר גז קרקע בשיטת דיגום אקטיבית, המשרד להגנ"ס
להמשך קריאת הכתבה המלאה