מה מתכנן המשרד להגנ"ס לענף הפסולת העירונית?
תוכניות העבודה ל 2017-2018: מתי יוכרזו הזוכים במכרז של מתקן הפסולת בשפד"ן? מתי יפורסם התיקון לחוק פסולת בניין? ומתי יוקם מתקן לטיפול תרמי בפסולת?
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 23/5/2017

על פי תוכנית העבודה לשנים 2017-2018 שפרסם המשרד להגנ"ס, היעד המרכזי של המשרד לשנתיים הקרובות בתחום הפסולת העירונית מתמקד בהגדלת המיחזור וההשבה וצמצום ההטמנה של פסולת עירונית מעורבת ופסולת בניין.

היעד המרכזי הוא גידול בשיעור הפסולת העירונית הממוחזרת: 23% בסוף 2017, לעומת 20% בשנת 2016, עם צפי של 35% לסוף 2020.

יעדים בפסולת עירונית לשנים 2017-2018

היעד המרכזי של גידול בשיעור הפסולת העירונית הממוחזרת אמור להיות מושג באמצעות רשימת יעדים משניים כדלקמן:

 • מסמך אסטרטגיה ומדיניות לטיפול בפסולת עירונית: המשרד הציג לאחרונה את המדיניות המעודכנת לפסולת עירונית, אך מסמך מקיף יותר עתיד להתפרסם עד סוף חודש יוני 2017.
 • מכרז להקמת מתקן המיון והטיפול הגדול בפסולת ביתית בשפד"ן: הכרזת זוכים עד סוף יוני 2017.
 • קול קורא לתמיכה בתעשיית המיחזור: כנראה שמדובר בתמיכה במיחזור פלסטיק מסוג PET בישראל – היעד של המשרד היה לפרסם את התמיכה עד מרץ 2017, אך היא טרם התפרסמה, כנראה בגלל שהתמיכה לא אושרה בקרן הניקיון.
 • מתווה תכנוני ופיננסי להקמת מתקנים לטיפול תרמי: המשרד להגנת הסביבה מנסה לקדם הקמת מתקן השבה (ייצור אנרגיה משריפת פסולת) בתמיכה של המדינה. השלב הראשון הוא הכנת מתווה תכנוני ופיננסי שהמשרד מציין כי עתיד להסתיים עד סוף 2017.
 • תחנות מעבר חדשות: 3 חדשות עד סוף 2017, ו-5 נוספות עד סוף 2019.
 • מתקנים חדשים לטיפול בחומר אורגני: 3 מתקנים פעילים עד סוף 2017, לעומת 2 בשנת 2016, ו-12 מתקנים סה"כ עד סוף 2019. בהתאם, 400 אלף טון פסולת אורגנית מטופלת במתקנים ייעודיים עד סוף 2017 (350 אלף ב-2016) ו-1.2 מיליון טון עד סוף 2020.

יעדים בפסולת בניין לשנים 2017-2018

הנושא של פסולת בניין מקבל דגש מיוחד בתוכנית העבודה של המשרד להגנ"ס, זאת בשל העובדה שענף זה ניצב עדיין בפני הבעיה הבסיסית של השלכת פסולת בניין בשטחים ציבוריים. על מנת לטפל בבעיה, המשרד מציין בתוכנית העבודה, כי עד סוף יוני 2017 יופץ תזכיר חוק (תיקון לחוק שמירת הניקיון – פסולת בניין). בבסיס הצעת החוק עומדת העברת האחריות בנושא פסולת הבניין לרשויות המקומיות ומתן אישור לרשויות לגבות דמי פינוי תואמים.

בהתאם, שיעור חומרי בניין ממוחזרים שהושבו לשימוש אמורים לעמוד על 30% עד סוף 2017, לעומת 14% בשנת 2016, וצפי של 40% בשנת 2020. כמו כן, שיעור פסולת הבניין הממוחזרת תעלה מ–57% ב-2016 ל-67% ב-2017. כך על פי תוכנית העבודה של המשרד.

----------

מסמכים רלוונטיים:

 1. תוכנית העבודה של המשרד להגנ"ס 2017-2018  [pdf]
 2. מצגת 'מדיניות הטיפול בפסולת עירונית', 02.2017, המשרד להגנ"ס [pdf]

--------------

סדרת הכתבות 'תוכנית העבודה' של המשרד להגנ"ס:

 1. הקדמה
 2. זיהום אוויר
 3. תעשיה
 4. קרקעות מזוהמות
 5. פסולת עירונית
 6. פסולת אריזות ופסולת אלקטרונית

--------------

קישורים רלוונטיים:

 1. מדיניות מעודכנת לפסולת עירונית, 23.02.2017
 2. המשרד להגנת הסביבה: קרן הניקיון לא תהיה מוטה להפרדה במקור, 05.12.2016
 3. ראיון עם איש המקצוע הבכיר בישראל בתחום הפסולת, 20.11.2016
 4. חוק חדש לטיפול במפגעי פסולת בניין, 20.06.2016
 5. מידע נוסף על פסולת עירונית ביתית | infospot

--------

חברות לטיפול בפסולת עירונית

חברה איש קשר טלפון דוא"ל
ורידיס ורידיס 072-3360696 Veridis@infospot.co.il
נגב אקולוגיה סיוון פרץ 072-3712247 Negev@infospot.co.il
לאינדקס הספקים>>