מה מבשל המשרד להגנ"ס לתעשייה?
תוכניות העבודה לשנים 2017-2018: המשך יישום דרישות היתרי פליטה לאוויר, השלמת יישום מדיניות מרחקי הפרדה למפעלי חומ"ס, פיקוח ואכיפה אך גם טיוב ברגולציה הסביבתית
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 15/5/2017

תוכנית העבודה של המשרד להגנת הסביבה לשנים 2017-2018 מציגה את הדגשים שלו לתעשייה. בראש ובראשונה, יעד אגרסיבי של צמצום פליטות לאוויר של חומרים אורגניים נדיפים [NMVOC's], בעיקר בעזרת יישום היתרי הפליטה לאוויר שדורשים התקנה של טכניקה מיטבית זמינה על פי הדירקטיבה האירופית.

בנוסף, המשרד מציג את היעד שלו בתחום החומרים המסוכנים עם השלמת יישום מדיניות מרחקי הפרדה ונושאים נוספים כפי שיוצג להלן.

זיהום אוויר מתעשייה

כאמור, המשרד להגנ"ס מציב את הפחתת זיהום האוויר בראש סדר העדיפויות שלו. למרות המדיניות החדשה של המשרד ששמה דגש על זיהום אוויר מתחבורה במרכזי הערים, זיהום האוויר מהתעשייה ממשיך להיות נושא מרכזי.

יעדים ומדדים עיקריים:

 • הפחתת הפליטה של חומרים אורגניים נדיפים ללא מתאן (NMVOC): מ–3,928 טון ב-2016 ל–1,232 טון ב-2021.
 • פרסום הנחיות מעודכנות להגשת בקשה להיתר פליטה בסבב שני – עד 09.2017
 • הרחבת מערך הניטור והדיגום:

לאחרונה הסתיים היישום של הסבב הראשון של מתן היתרי הפליטה לאוויר למפעלים קיימים בתנאים בהיתרי הפליטה, המבוססים על עקרונות של הדירקטיבות המקבילות באירופה (דירקטיבת ה-IED), לכ-150 המפעלים בעלי ההשפעה הגדולה ביותר על איכות האוויר. זהו הכלי המרכזי של המשרד להצבת תנאים ודרישות למפעלים למפעלים בנושא איכות אוויר. תוקף ההיתרים הוא 7 שנים, כאשר בשנים 2018-2019 יחל הסבב השני, וזאת במקביל למתן התרי פליטה למפעלים חדשים.

חומרים מסוכנים

נושא החומרים המסוכנים זוכה להתייחסות נפרדת בתוכנית העבודה של המשרד. כאשר מספר המפעלים שאמורים לעמוד בתנאים ליישום סקר סיכונים, ובתנאים למיגון מרעידות אדמה עולה בצורה דרמטית. ובנוסף, כדי להתגונן מתקיפת סייבר, תוקם יחידת סייבר משרדית.

יעדים ומדדים מרכזים:

טיוב והקלה ברגולציה סביבתית

לצד החמרת האכיפה, הפיקוח והתנאים הסביבתיים הנדרשים ממפעלים, המשרד להגנ"ס מציב לעצמו יעדים לאופטימיזציה של הרגולציה הסביבתית והפחתת הבירוקרטיה. בהתאם לתכניות טיוב הרגולציה שפורסמו לאחרונה במספר תחומים שונים, החל המשרד בצעדי טיוב רגולציה אשר יחסכו למשק כ-75 מיליון ₪ בשנה. המהלך המשמעותי ביותר, הנמצא על הפרק כבר זמן מה הוא חוק רישוי סביבתי משולב, אשר יאחד 5 היתרים ואישורים סביבתיים למסגרת אחת וצפוי להיות מוגש לוועדת שרים לענייני חקיקה בשבועות הקרובים (לאחר שהגשה לוועדה לפני כשנה נדחתה ברגע האחרון).

המשרד מציין בתוכנית העבודה יעד של השלמת 'הצעת מחליטים' לחוק רישוי סביבתי משולב עד 03.2017, דבר שלא התממש למיטב ידיעתנו. להלן מדדים ויעדים נוספים העוסקים בהקלת הרגולציה הסביבתית:

 • הצעות מחליטים לטיוב רגולציה בתחומים של קרינה בלתי מייננת, פסולת מסוכנת, ורישוי סביבתי משולב, עד סוף מרץ 2017.
 • להגיש תוכניות לטיוב הרגולציה הסביבתית בתחומים של מפגעי רעש, היתרי הזרמה והטלה לים, ניטור סביבתי ימי, קרקעות מזוהמות, מפל"ס, עד סוף 2017.
 • דו"חות RIA - Regulatory Impact Assessment  להערכת השפעות הרגולציה יהיו חלק מכל תהליך חקיקה ב 2017

-------

מסמכים רלוונטיים:

תוכנית עבודה לשנים 2017-18, המשרד להגנ"ס [pdf]

-------------

סדרת הכתבות 'תוכנית העבודה' של המשרד להגנ"ס:

 1. הקדמה
 2. זיהום אוויר
 3. תעשיה
 4. קרקעות מזוהמות
 5. פסולת עירונית
 6. פסולת אריזות ופסולת אלקטרונית

-------------

קישורים רלוונטיים

 1. מה המשרד להגנת הסביבה מתכנן לתעשייה ב-2016? 07.03.2016
 2. עשרות מפעלים צפויים לעבור דיגומי פתע בארובות לראשונה מזה שנים, 17.11.2015
 3. דיגומי פתע בארובות מפעלים: המשרד להגנ"ס מגדיל את התקציב פי 5, 05.07.2015
 4. זיהום אוויר | infospot

--------

ספקים מומלצים לטיפול בזיהום אוויר: