הסכם ניגוד העניינים של מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה
מסתבר שדנציגר לא רק מנוע מלעסוק בענייניה של 'כיל' - אחת החברות המשמעותיות בישראל בעלות ממשק עם המשרד להגנ"ס, אלא עם חברה משמעותית נוספת. מי היא?
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 12/9/2017

אנחנו מפרסמים את הסכם ניגוד העניינים עליו חתום מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה ישראל דנציגר, על רקע הודעתו של היועץ המשפטי לממשלה מלפני חודשיים לדנציגר כי עליו להפסיק לטפל בנושא האמוניה מחשש לניגוד עניינים. זאת משום שדנציגר הצהיר בהסכם ניגוד העניינים עליו הוא חתם בתחילת עבודתו כמנכ"ל המשרד, כי הינו חבר קרוב של סמנכ"ל הכספים של כי"ל המחזיקה בחברת 'רותם דשנים' שהיא צרכנית האמוניה השנייה בגודלה בישראל, לאחר חיפה כימיקלים.

כמו כל עובד בכיר בשירות הציבורי, גם מנכ"ל המשרד להגנ"ס, ישראל דנציגר, חתם על הסכם ניגוד עניינים בתחילת עבודתו. לפי ההסכם, הוא מנוע, מתוקף תפקידו כמנכ"ל המשרד, לעסוק בענייניהם של מספר חברות שיש לו קשר אישי עמן או עם בעליהן, זאת מחשש לניגוד עניינים. 

בין החברות נמצאות מספר עמותות בהן עבד או נתן להן ייעוץ לפני מינויו למנכ"ל המשרד להגנ"ס. בנוסף, ציין דנציגר חברות הקשורות לקרובי משפחתו. הופתענו לגלות שברשימת החברות שהוא מנוע לעסוק בחלק מענייניה מופיעה גם חברת 'נשר מפעלי מלט ישראליים', בשל היכרות אישית עם מנכ"ל החברה, משה קפלינסקי. בהסכם מפורט גם מי יחליף אותו בטיפול בחברה - שולי נזר, סמנכ"ל תעשיות במשרד להגנ"ס.

הסדר למניעת ניגוד העניינים של ישראל דנציגר מנכ"ל המשרד להגנ"ס

----------

קישורים רלוונטיים:

  1. אלקין: "עושים לדנציגר רצח אופי מסיבה לא מוצדקת", 24.07.2017
  2. פרשת האמוניה: חשש לניגוד עניינים של מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה, 16.07.2017
  3. חשד לפלילים בפרשת האמוניה, 19.07.2017