בעל בית בד נקנס על הזרמת פסולת שמן זית לשטחים חקלאיים
סילוק העקר (פסולת הכנת שמן זית) מהווה בעיה מדי שנה עם עונת המסיק. בשנים האחרונות ניתנה תמיכה כספית של המדינה לפינוי מוסדר של העקר. מסיק 2019 צפוי להיות בכמות גדולה, והמשרד להגנ"ס מגביר את הפיקוח
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 31/10/2019

המשרד להגנת הסביבה מדווח כי הטיל קנס בסך 3,000 ₪ על בעל בית הבד באזור הגליל המערבי בגין הזרמת עקר )פסולת הנוצרת בתהליך הכנת שמן זית בבתי הבד( אל שטחים חקלאיים ולסביבה הטבעית, תוך דרישה לעצירת הזרימה וטיפול תקין בעקר.

ההזרמה הלא חוקית התגלתה בסיור באזור הגליל המערבי שהתקיים בשבוע שעבר התגלה צינור שבו חורים, המזרים עקר אל קרקע חקלאית השייכת לבעל בית בד באזור. כמו כן התגלתה בריכה של עקר וממנה המשך זרימה אל חלקות נוספות של בעל בית הבד ושל בעלי שטחים אחרים ומשם זרם העקר לתוך ערוץ נחל יסף.


כתבות רלוונטיות לנושא:

  1. המדינה תסבסד פינוי שפכי בתי בד ב-600,000 ₪, 26.07.2018
  2. לראשונה זה 13 שנה מט"שים לא קרסו בעקבות המסיק, 27.02.2018
  3. תיק סביבתי נוסף מסתיים בעונש מאסר בפועל, 17.05.2015
  4. הנחיות חדשות לבעלי בתי בד בעניין טיפול בעקר, 4.11.2014
  5. מידע נוסף על שפכים תעשייתיים | infospot

100 בתי בד קטנים מחויבים לפנות את העקר למתקני טיפול

מדי שנה, עם תחילת עונת המסיק לצורכי הכנת שמן זית, עולה בעיית הטיפול בעקר. מצד אחד ההזרמה של העקר למערכת הביוב אסורה שכן הוא מכיל ריכוז גבוה מאוד של חומרים אורגניים שפוגעים במכוני הטיפול בשפכים ומצד שני אסור להזרים את העקר בצורה חופשית לטבע שכן הוא גורם לזיהום מקורות מים, זיהום קרקע ומי תהום.

הפתרון הוא פיזור מבוקר של העקר בשטחים חקלאיים או דרכי עפר בצורה כזו שלא יחלחל לקרקע ולפי ההנחיות (מופיעות בסיום הידיעה), או פינוי למתקני טיפול יעודיים.

הבעיה אינה במפעלי ייצור השמן הגדולים שעובדים באופן מבוקר ונמצאים תחת פיקוח, אלא בחלק מ – 100 בתי בד קטנים, רובם באזור הצפון, הנדרשים לפנות את העקר באופן מוסדר, פינוי שכרוך בתשלום. בית בד שמזרים את העקר לאדמה או לביוב, עושה זאת בניסיון לחסוך את דמי הפינוי והטיפול.

המדינה מסייעת במימון פינוי העקר

לאור הבעיות, בשנתיים הקודמות 2017-2018, המשרד להגנת הסביבה ורשות המים פרסמו קול קורא מדי שנה שסייע לבתי הבד בפינוי העקר, ואכן שנת 2017 הייתה השנה הראשונה בה מט"שים לא קרסו בעונת המסיק.

לאור ההצלחה בשנים הקודמות, גם בשנת 2019 הועמד תקציב יעודי של 600,000 ₪ לתאגידי המים והביוב שבתחומם נמצאים בתי בד פעילים המחוברים לרשת הביוב המזרימים עקר למט"שים: כרמיאל, לבנים, עכו, נהריה/געתון, ינוח-ג'ת ושוקת.

המימון ניתן לסיוע חלקי בפינוי העקר מבתי בד אלה, פיזורו בשטחים חקלאיים ו/או בדרכי עפר, או פינויו למתקנים אחרים. תאגידי המים הרלוונטיים הגישו בקשות בהן פורטו הערכות הפיזור בכל בית בד שהצטרף לקול קורא והכמות המוערכת המרבית לעונה.

מסיק 2018 היה חלש, אך 2019 אמור להיות גבוה

לדברי המשרד להגנת הסביבה, מסיק הזיתים בשנת 2018 בחברה הערבית והיהודית היה בכמויות קטנות ביחס לשנה הקודמת. בהתאם, כמויות העקר היו קטנות ביחס לשנים קודמות וזו אחת הסיבות לכך שהיו בעיות מעטות בלבד במט"שים ובשטחי הפיזור. במקרים בהם התגלו ליקויים, הם תוקנו ולא נגרם נזק סביבתי.

בנוסף, נסגרו מספר בתי בד שגרמו לנזקים סביבתיים - פועל יוצא של פעולות בקרה ואכיפה שהפעיל מולם המשרד להגנת הסביבה בשנים קודמות. עונת 2019 היא ברוכה, והכמויות בה אמורות להיות גבוהות יותר. לכן, הטיפול מורכב יותר מבחינת העבודה השוטפת והמשאבים הנדרשים מהמשרד להגנת הסביבה.

-----------

מסמכים רלוונטיים:

מסמך הנחיות לטיפול בעקר, 09.2014, המשרד להגנ"ס [pdf]


עורכי דין בתחום המשפט הסביבתי: