האם ברותם אמפרט ידעו על בעיית היציבות בבריכת השפכים שדלפה?
במסגרת תוכנית 'המקור' בערוץ 10 הוצגו מסמכים המעידים לכאורה על כך שבמפעל ידעו על בעיות בבריכת השפכים שדלפה, ואולי יכלו למנוע מראש את הנזק האקולוגי שנגרם לנחל אשלים
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 02/7/2018

בכתבה ששודרה בשבוע שעבר בערוץ 10 בתוכנית 'המקור', ועסקה בארוע דליפת השפכים ממפעל רותם אמפרט לנחל אשלים שארע לפני כשנה, הוצגו אסמתכאות לכך שברותם אמפרט ידעו לכאורה על כך שיש בעיה בבריכות השפכים החומציים ואף עלה תרחיש של קריסת דופן וגלישת השפכים לאגן נחל אשלים, כך שאם הנושא היה מטופל, הדליפה והנזק האקולוגי החמור שנגרם לנחל אשלים יכלו אולי להמנע. נציגי המשרד להגנ"ס שרואיינו בתוכנית טענו כי לא הכירו את המסמכים.

הטסת ציוד במסוק לשיקום נחל אשלים [1:40 דק]

אמנם בתוכנית ציינו כי המפעל התגייס בכל כוחותיו לטיפול ושיקום הנחל שנפגע, אך אם במפעל אכן ידעו מראש על סכנת קריסה של בריכת השפכים ודליפה לנחל אשלים, הדברים עלולים להכביד על האחריות הפלילית של נושאי המשרה ברותם אמפרט שיתקשו לטעון כי עשו כל אשר בידיהם על מנת למנוע את הדליפה.

נזכיר כי מאז המקרה מנהלת המשטרה הירוקה חקירה בנושא וטרם הוגשו מסקנותיה.

בכתבה גם עסקו בשאלת מערכת השיקולים של המשרד להגנ"ס בתהליך הפיקוח על המפעל וקבלת ההחלטות שלו ובפרט האם המשרד לוקח בחשבון שיקולים כלכליים ותעסוקתיים כאשר תוצאת ההחלטות של המשרד עלולה לגרום לסגירת מפעל המעסיק עובדים רבים בפריפריה.

התייחסויות

מחברת רותם אמפרט נמסר: "קריסת הבריכה היא ללא ספק אירוע קשה וחריג. מהרגע הראשון בו התרחש האירוע, החברה פעלה בכל דרך אפשרית, לרבות העמדת כל המשאבים הנדרשים על מנת להקטין ככל האפשר את הפגיעה הסביבתית. החברה רואה באחריות סביבתית את אחד מערכי היסוד שלה וכפי שגם התחייבה בפני הרשויות, העמידה את כל האמצעים הנדרשים לשיקומו המהיר והמיטבי של הנחל.  לחברה יש אמון מלא ברשויות המדינה והיא פועלת ותמשיך לפעול בשיתוף פעולה עם הרשויות הממונות."

מהמשרד להגנת הסביבה נמסר בתגובה: "בעקבות האירוע החמור, הקים המשרד להגנת הסביבה צוות חקירה מיוחד עם משטרת ישראל ורשות הטבע והגנים. החקירה הפלילית נמצאת בשלבים מתקדמים, וכלל ההיבטים נחקרים על-ידי צוות החקירה המיוחד, כולל עבירות סביבתיות וחשד לרשלנות. מטבע הדברים לא נוכל לפרט מעבר לאמור על מנת שלא לפגוע בהליכי החקירה.

יצוין, כי המשרד להגנת הסביבה אומד את הנזק שנגרם לנחל על-ידי חברת רותם אמפרט ב-397 מיליון שקל, ובאחרונה הוגשה בקשה לתביעה ייצוגית בשם המדינה לציבור כולו על נזקים אקולוגיים וסביבתיים שנגרמו לטבע, בשם אינטרס הציבור."

מעמותת אדם טבע ודין נמסר: "הממצאים הקשים שהובאו בתכנית "המקור" רק מחזקים את הטענה שהעלינו בעתירה שעומדת תלויה בבית המשפט והיא שהוועדה המקומית תמר עשתה עד היום כל מה שהמפעל ביקש ומצב בלתי נסבל זה אסור שימשך. במשך למעלה מעשור הפעיל המפעל באופן לא חוקי את הבריכה שהתפרצה לנחל אשלים והוא ממשיך לעבוד באין מפריע. אנו קוראים לוועדה המקומית להתנות את המשך פעילות הבריכות התעשייתיות בשני תנאים:

 1. שתושלם הכנת תכנית חדשה המסתמכת על תסקיר אובייקטיבי שתקבע איך ניתן להגן על השטח באופן הטוב ביותר.
 2. שתוגש נגד המפעל תביעה להשבת כל הרווח שהפיק מהשנים הארוכות של הפעלת הבריכה שהתפרצה באופן בלתי חוקי והעמדת השמורה בסכנה (וזה בלי קשר לפיצוי ולאישום הנדרשים בגין הארוע עצמו)."

----------

כתבות רלוונטיות לנושא:

 1. חלופות לתהליכי הייצור והאחסון של מפעל רותם אמפרט, 21.06.2018
 2. המשרד להגנ"ס: בריכה 4 של 'רותם אמפרט' אינה דולפת, 28.12.2017
 3. אדם טבע ודין: בריכה 4 של 'רותם אמפרט' הוקמה ללא היתר בנייה, 24.08.2017
 4. רשות הטבע והגנים: אוכלוסיית היעלים באזור נחל אשלים שזוהם משלמת מחיר כבד16.07.2017
 5. חקירה פלילית בגין דליפת החומצה במפעל רותם אמפרט, 04.07.2017
 6. מידע נוסף על שפכים תעשייתיים | tinfospo
  ------------

חברות לטיפול בשפכים תעשייתיים: