10.2 מיליון ₪ קנסות לחברות שהפרו את חוק פסולת אלקטרונית וחוק האריזות
המשרד להגנת הסביבה שלח הודעות על עיצום כספי ל-68 חברות שלא התקשרו עם גוף יישום מוכר
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 02/11/2017

המשרד להגנת הסביבה ממשיך באכיפה ליישום חוק האריזות ובנוסף מבצע בפעם השנייה אכיפה גם בתחום הפסולת האלקטרונית כנגד יבואנים ויצרנים. ל- infospot נודע, כי בשבועיים האחרונים שלח המשרד להגנ"ס הודעות ל-18 חברות על כוונה להטיל עליהן קנס של כ-149 אלף ₪ מכוח חוק הפסולת האלקטרונית. זאת בגין אי התקשרות עם גוף יישום מוכר.

בנוסף, שלח המשרד מכתבים ל-50 חברות על כוונה להטיל עליהן קנס של כ-150 אלף ₪ מכוח חוק האריזות. במכתבים שהגיעו לידנו נכתב, "על סמך המידע המצוי ברשותי, לחברה אין הסכם התקשרות בתוקף עם גוף יישום מוכר ולפיכך החברה מפרה את הוראות החוק".

אכיפה כנגד יצרנים ויבואנים של מוצרים ארוזים | חוק האריזות

לפי החוק להסדרת הטיפול באריזות שנכנס לתוקף בשנת 2012, יצרנים ויבואנים של אריזות ומוצרים ארוזים, וכן רשויות מקומיות, מחוייבים להתקשר עם "גוף מוכר". כיום פועל בישראל גוף מוכר אחד –תאגיד המיחזור ת.מ.י.ר. 3 גופים נוספים נמצאים בהליכי קבלת אישור כגוף מוכר לטיפול בפסולת אריזות מהמשרד להגנ"ס. על פי החוק, הגוף המוכר ממומן על ידי היצרנים והיבואנים, על פי עקרון "אחריות יצרן מורחבת", הקובע כי יצרן הפסולת אחראי לטיפול בה. הגוף המוכר מממן לרשויות המקומיות את החלק של האריזות בהסדרי ההפרדה בתחומן לרבות מימון הפחים הכתומים ברחובות, איסופם והעברת הפסולת למיחזור. 

כאמור, המשרד להגנ"ס שלח מכתב התראה על עיצום כספי ל- 50 יצרנים או יבואנים של אריזות או מוצרים ארוזים שטרם התקשרו עם ת.מ.י.ר וכעת ידרשו לשלם באופן רטרואקטיבי את דמי הטיפול היחסיים שלהם החל משנת יישום החוק ב 2012. 

עד כה כ-239 רשויות מקומיות (מתוך 257) ולמעלה מ-1,100 יבואנים ויצרנים התקשרו עם ת.מ.י.ר. אך ההערכה היא שעדיין נותרו אלפי יצרנים ויבואנים שטרם עשו כן.

אכיפה כנגד יצרנים ויבואנים של מוצרים אלקטרונים | פסולת אלקטרונית

לפי חוק פסולת אלקטרונית שנכנס לתוקף בשנת 2014, יצרנים ויבואנים של מוצרים אלקטרוניים, וכן רשויות מקומיות, מחוייבים להתקשר עם "גוף יישום מוכר". כיום פועל בישראל 2 גופים מוכרים:

 1. אקומיוניטי - תאגיד חברתי למחזור פסולת אלקטרונית בע"מ
 2. מ.א.י - תאגיד מיחזור אלקטרוניקה לישראל בע"מ

על פי החוק, הגוף המוכר ממומן על ידי היצרנים והיבואנים, על פי עקרון "אחריות יצרן מורחבת", הקובע כי מייצר הפסולת אחראי לטיפול בה. הגוף המוכר מממן לרשויות המקומיות את החלק של הפסולת האלקטרונית בהסדרי ההפרדה בתחומן לרבות איסוף והעברת הפסולת האלקטרונית למיחזור

כאמור, המשרד להגנ"ס שלח כעת מכתבי התראה על עיצום כספי ל- 18 יבואנים של ציוד אלקטרוני שטרם התקשרו עם גוף יישום מוכר וכעת ידרשו לשלם באופן רטרואקטיבי את דמי הטיפול היחסיים שלהם החל משנת יישום החוק ב 2014. 

ערן בושארי, מנכ"ל חברת "ערנות לסביבההמלווה עשרות יבואנים ויצרנים ביישום חוק האריזות וחוק פסולת אלקטרונית, מסביר: "פעולת האכיפה של המשרד הובילה לא מעט חברות שישבו על הגדר לעבור לצד המקיים את החוק. יש גם חברות אשר קיבלו את ההחלטה להתקשר עם תאגיד המיחזור בגין "איום העיצום" למרות שהמתינו להכרה בתאגיד נוסף. למרות שעברו 6 שנים מכניסת חוק האריזות לתוקף, חברות רבות לא באמת מבינות מה נדרש מהן ("אנחנו מטפלים בפסולת שלנו...") בעקבות חוסר המידע ואי הבהירות לגבי חובתן. דבר זה מייצר להן חשיפה משפטית ותדמיתית וגורם ללחץ ותסכול, אותם ניתן לפתור בעזרת הסבר מותאם ללקוח ופעולה מלווה.

כדאי לציין שעיתוי ההודעות על העיצום הכספי מהווה בעיה לחברות רבות, כיוון שאנו נמצאים בסופה של שנה קלנדרית והחברות לא פנויות לבצע פרויקט מורכב של יישום החוקים הנ"ל ובנוסף הן מתקשות לעמוד בהשלכות הכלכליות הנגזרות (חובת התשלום הרטרואקטיבי), הפוגם בתכנון התקציבי לשנת 2018 ויוצר אי בהירות."

----------

מסמכים רלוונטיים:

 1. דוגמה למכתב למפירי חוק פסולת אלקטרונית, המשרד להגנ"ס [[pdf
 2. דוגמה למכתב למפירי חוק האריזות, המשרד להגנ"ס [[pdf

-----

קישורים רלוונטיים:

 1. תחרות והגברת אכיפה בפסולת אריזות ואלקטרונית, 15.05.2017
 2. מנהלת חדשה/ישנה לאגף פסולת אריזות ופסולת אלקטרונית, 23.05.2017
 3. כיצד מפעל הרוויח 500,000 ₪ מפסולת וגם היטיב עם הקהילה והסביבה? 11.05.2017
 4. מי הציל את אונ' ת"א מאישום פלילי וקנס של 150,000 ₪? 18.04.2017
 5. כיצד דיווח שנתי 'נכון' חוסך עשרות אלפי ₪? 19.06.2017
 6. יבואן: אני מעדיף לקחת סיכון פלילי ובלבד שלא לדווח לחוק האריזות, 07.07.2016
 7. קנס סביבתי של 2,100,000 ₪ לרמי לוי ו- 13 חברות נוספות, 02.08.2016
 8. מידע נוסף על פסולת אריזות | infospot

גופים לייעוץ ויישום חוק פסולת אלקטרונית:

חברה איש קשר טלפון מייל
אקומיוניטי
(גוף יישום מוכר)
צחי עין גל 072-3712251 ecommun@infospot.co.il
מאי אמנון שחרור 077-5001090 mai@infospot.co.il
ערנות
(מלווה ביישום החוק)
ערן בושארי 072-3713040 eranut@infospot.co.il
לאינדקס הספקים>>>