שינוי תעריפי שפכים אסורים | טייק 2
פעם נוספת התקבלו הערות הציבור לתיקון המוצע של תעריפי שפכים אסורים. האם התעריפים אכן משקפים את עלות הטיפול הריאלית בשפכים האסורים ובנזקיהם? הפרטים לפניכם
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 01/12/2016

לפני כשלושה שבועות דיווחנו כי רשות המים פרסמה שוב טיוטא להערות הציבור אודות שינוי תעריף שפכים אסורים. זאת לאחר שבסבב הקודם של הערות ציבור בנושא זה התקבלו הערות רבות ורשות המים קיבלה חלק מהטענות. גם בסבב הנוכחי של הערות הציבור, התקבלו הערות רבות מגורמים שונים, בינהם התאחדות המלונות, תאגידי מים שונים ועוד. להלן תמצית ההערות שהעבירה התאחדות התעשיינים שכללה גם חוות דעת מומחים וחוות דעת משפטית.

עמדת התאחדות התעשיינים

במסמכי ההערות של התאחדות התעשיינים, חזרו והדגישו את עיקרון היסוד שתעריפי שפכים אסורים ישקפו את עלות הטיפול הריאלית בהם ובנזקיהם, דבר שעדיין לא בא לידי ביטוי באופן שלם בטיוטא המוצעת. כמו כן, התייחסו למספר נקודות הכוללות בין היתר:

 • עקרון האמבטיה: אינו רלוונטי לסוגיות תעריפי השפכים האסורים. בשונה מאספקת המים בה עקרון האמבטיה מיושם מפני שישנו מקור מים אחיד וכן מערכת הולכת המים ואספקתם היא ארצית, מערכת הולכת השפכים היא הפוכה לחלוטין.
 • תאגידי המים מקבלים תשלום גדול מכפי חלקם: חלק גדול מהשפכים האסורים עשוי להזיק למט"ש או למי הקולחין ולא לתאגיד המים. עם זאת, חלק גדול מהתשלום בגין שפכים אסורים עוברים לתאגיד המים למרות שלא הוא זה שנושא בעלויות המיוחסות.
 • תעריפי ריכוזי מתכות ואיכות הבוצה: התחשיבים ביחס למתכות שגויים, וכמות השפכים התעשייתיים עליה נסמך התחשיב כולו מוטלת בספק ואינה מתיישבת עם נתונים אחרים, לרבות נתוני הזרמה לים ולנחלים.

תזכורת | מדוע משנים את תעריף השפכים האסורים?

התעריף בגין הזרמת שפכים אסורים אינו קנס או עיצום כספי אלא תעריף מוגדל האמור לשקף את העלויות הנוספות שיש לרשויות (בעיקר לתאגיד המים) בגין הנזק/טיפול מיוחד שנגרם כתוצאה מהזרמת השפכים האסורים למערכת הביוב העירונית.

השיטה שהייתה קיימת עד היום לחישוב תעריף שפכים אסורים, לא הייתה מספיק מדויקת. בנוסף, בעבר דיווחנו כי התאחדות התעשיינים הגישה עתירה לבג"ץ נגד רשות המים בדרישה לבטל את הכללים, בין השאר בגלל הבעיות באופן חישוב תעריפי השפכים האסורים.

מסמכים רלוונטיים:

 1. לקט מסמכי הערות הציבור לתיקון תעריפי שפכים אסורים, רשות המים
 2. נוסח התיקון המלא לכללי תאגידי מים (תעריפים לשירותי מים וביוב). רשות המים [pdf]
 3. מסמך מתודולוגיה לקביעת תעריפים בעד הזרמה של שפכים אסורים, רשות המים [pdf]

קישורים רלוונטיים:

 1. תיקון תעריפי שפכים אסורים, 10.11.2016
 2. מבול של הערות על הטיוטא לחישוב תעריפי שפכים אסורים, 08.06.2016
 3. תיקון כללי שפכי מפעלים בעקבות בג"ץ התאחדות התעשיינים, 04.04.2016
 4. תיקון נוסף בכללי שפכי מפעלים, 28.06.2015
 5. שינוי בתעריפי שפכים אסורים, 17.06.2015
 6. רשות המים שוקלת הגמשת כללי שפכי מפעלים, 8.6.2015
 7. מידע נוסף על שפכים תעשייתיים |infospot

------------

חברות לטיפול בשפכים תעשייתיים: