מסתמן: הקלות ברגולציה של תחנות דלק
מינהל הבטיחות במשרד העבודה פרסם להערות הציבור הקלות בתקנות רישוי עסקים לאחסון נפט ודלק. כמו כן פורסמה מתכונת עבודה אחידה לקבלת אישור לבקשות רישוי עסק של אחסון נפט בתחנות דלק
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 13/11/2023

מינהל הבטיחות במשרד העבודה פרסם להערות הציבור מסמך הערכת השפעת רגולציה (RIA) בעניין שינוי תקנות רישוי עסקים העוסקות באחסנת נפט. הכוונה לאחסון של נפט ודלק לסוגיו, בין היתר בתחנות דלק ציבוריות ופרטיות. העדכון נועד להקל הן על תחנות הדלק והן על הרשויות האמונות על יישום הדרישות.

השינויים מציעים הקלה ברגולציה, בעיקר באמצעות מחיקת סעיפים בתקנות שכבר יש להם ביטוי בדרישות של רגולטורים אחרים דוגמת המשרד להגנת הסביבה, רשות כיבוי והצלה ומשרד האנרגיה.  

בנוסף, מינהל הבטיחות במשרד העבודה פרסם מתכונת עבודה אחידה לקבלת אישור מפקח עבודה מטעם מינהל הבטיחות במשרד העבודה לבקשות רישוי עסק של אחסון נפט בתחנות דלק.

ניתן להגיש הערות ציבור למסמך ה-RIA עד לתאריך 1.12.2023. קישורים למסמכים מצורפים בתחתית הידיעה.


כתבות רלוונטיות:

  1. זיהום מי תהום בדלקים: 92 אתרים מזוהמים, 13.2.2022
  2. סטטוס דליפות מתחנות דלק לקרקע לשנת 2021, 3.3.2022
  3. נבחנות שיטות מגוונות לבדיקת אטימות מכלי דלק, 31.7.2023
  4. פורסמו ההנחיות המעודכנות להשבתת אתר החשוד בזיהום קרקע, 21.9.2020
  5. קנס של יותר מחצי מיליון ₪ לתחנת דלק, 12.4.2022

דוגמאות להקלות ברגולציה

לפי הדוח, בישראל יש כ 1,263 תחנות דלק ציבוריות ועוד 548 תחנות דלק פנימיות. עדכון התקנות הנ"ל מתייחס לאחסון הדלקים בתחנות הדלק הנ"ל, שנדרשות לעמוד בדרישות כחלק מתהליך מתן או חידוש רישיון עסק.

כאמור, ההקלות ברגולציה יבואו לידי ביטוי, אם יאושרו, על ידי מחיקת סעיפים מסוימים מתקנות רישוי עסקים – אחסנת נפט. הסעיפים יימחקו בשל כפילות רגולציה וקיומן של דרישות דומות אצל רגולטורים אחרים, כמו המשרד להגנת הסביבה וכב"ה.

להלן דוגמאות אחדות לשינויים הצפויים בהקשר של כפל רגולציה עם המשרד להגנ"ס

להמשך קריאת הכתבה המלאה