שאלות ותשובות על פיקוח המחירים המוצע לפסולת מסוכנת
נדחה מועד השימוע לפיקוח על מחירי הטיפול בפסולת מסוכנת ופורסמו הבהרות של המשרד להגנ"ס בנושא. הפרטים לפניכם
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 02/11/2016

לפני חודשיים עדכנו שהמשרד להגנת הסביבה פרסם להערות הציבור המלצה לעדכון הפיקוח על מחירי הטיפול בפסולת מסוכנת שנשלחת לשריפה, טיפול או הטמנה בחברה לשירותי איכות סביבה בנאות חובב. השינויים המוצעים משפיעים על כל בעלי העניין: המפעלים יצרני הפסולת המסוכנת, מתקני הטיפול הפרטיים, יצואני פסולת מסוכנת וכמובן החברה לשירותי איכות סביבה.

עתה אנו מעדכנים כי מועד השימוע נדחה ליום ראשון ה 27 לנובמבר. בנוסף, המשרד פרסם התייחסות לשאלות שהתקבלו אצלו. לפניכם מקצת הדברים.

האם ההטמנה מסבסדת את השריפה?

אחת הטענות שהמשרד התייחס אליהן, הייתה כי במחירי הפיקוח המוצעים יש סבסוד צולב בו לקוחות המפנים פסולת מסוכנת להטמנה, מסבסדים לקוחות המפנים פסולת מסוכנת לשריפה. המשרד השיב כי המחירים המוצעים משקפים עלות בפועל עבור כל סוג טיפול ולכן אין בו סבסוד צולב.

מדוע עלות הטיפול גדלה עם העלייה בערך הקלורי?

שאלה נוספת הייתה מדוע מחירי הטיפול המוצעים עולים ככל שיש עלייה בערך הקלורי של הפסולת המסוכנת, שהרי זה מאפשר להשתמש בכמות קטנה יותר של חומר בעירה ולכן אמור להוריד את עלות השריפה. המשרד השיב כי הסוגיה תידון בשימוע המדובר לאחריו תתקבל החלטה סופית.

מימון "המוצר הציבורי" | שימוש בסככות החירום

נושא נוסף שהמשרד התייחס אליו הייתה ההגדרה של "מוצר ציבורי" והשאלה מדוע כל יצרני הפסולת המסוכנת, גם כאלה שלא יעשו שימוש בסככות החירום, בעת חירום, צריכים לממן אותם? המשרד להגנ"ס הסביר כי החברה לשירותי איכות סביבה מחויבת לקלוט ולאחסן את כל סוגי הפסולת המסוכנת, כחלק מהיעדים הסביבתיים בטיחותיים של המשרד להגנת הסביבה. לכן, שירותים אלה משרתים את כל יצרני הפסולת המסוכנת, שכן במקרה של תקלה במתקנים אחרים או חירום, יהיה מענה הולם.

קריאה נוספת במסמכים המצורפים בהמשך.

התייחסויות

גורמים מענף הפסולת המסוכנת איתם שוחחנו אמרו כי המחירון שפורסם חלקי בלבד, אינו ברור ולא ניתן לדעת לפיו כמה יידרש יצרן פסולת לשלם עבור הטיפול בפסולת מסוכנת שתעבור לטיפול בחברה לשירותי איכות סביבה וכי על פניו נראה שחלק מהטיפולים יתייקרו באופן משמעותי.

מעבר לכך, הם ציינו כי לפי התוכנית ליישום המדיניות החדשה של המשרד להגנת הסביבה לענף הפסולת המסוכנת, במקביל לעדכון המחירון, אמור להתאפשר יצוא פסולת מסוכנת למיחזור והשבה בחו"ל, בכפוף לאמנת באזל.

----------

מסמכים רלוונטיים:

 1. מסמך שאלות ותשובות, המשרד להגנ"ס, [pdf]
 2. פרוטוקול ועדת מחירים לעדכון מחירי הטיפול בפסולת מסוכנת  [pdf]
 3. מצגת עדכון הפיקוח על מחירי החברה לשירותי איכ"ס, המשרד להגנ"ס [pdf]
 4. מדיניות ניהול פסולת מסוכנת, המשרד להגנ"ס [pdf]

קישורים רלוונטיים:

 1. עדכון של פיקוח על מחירי הטיפול פסולת מסוכנת, 12.09.2016
 2. שוק הפסולת המסוכנת מצטמצם ויוצר חדשנות, 27.09.2016
 3. מפעל חדש לטיפול בפסולת תעשייתית בהשקעה של 30 מיליון ₪, 10.08.2016
 4. פסולת מסוכנת או קרקע מזוהמת? 30.06.2016
 5. המגמות בענף הפסולת המסוכנת נחשפות, 01.05.2016
 6. מידע נוסף על פסולת מסוכנת | infospot

חברות לטיפול בפסולת מסוכנת: