ההחלטה לגרוע 40 מיליון ₪ מקרן הניקיון בוטלה. מדוע?
האוצר רצה לגרוע 40 מיליון ₪ מתקציב קרן הניקיון. הסעיף הוסר מחוק ההסדרים וחוק התקציב שיעלו היום בכנסת לקריאה ראשונה. מה גרם לתפנית?
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 02/11/2016

לפני 3 חודשים דיווחנו על כוונתו של משרד האוצר "לגלח" 40,000,000 ₪ מהתקציב השנתי של הקרן לשמירת הניקיון המנוהלת על ידי המשרד להגנת הסביבה. כעת אנו מדווחים כי הסעיף המדובר הוצא מחוק ההסדרים וחוק התקציב אשר צפויים לעבור הלילה קריאה ראשונה בכנסת.

מי הביא לשינוי ההחלטה?

עמותת אדם טבע ודין מסבירה היום, כי לאחר שנודע לה על כוונת האוצר לגרוע 40 מיליון ₪ מקרן הניקיון, היא פנתה באופן רשמי ליועץ המשפטי לכנסת, בבקשה להסיר את ההצעה. עו"ד עמית ברכה, מנכ"ל "אדם טבע ודין" כתב בפנייתו: "אנו סבורים, כי הדיון על שיטות החלוקה המיטביות של כספי הקרן אינו קשור באופן ישיר לתקציב המדינה וכאמור אינו מצדיק דיון דחוף בחוק ההסדרים". עוד הוסיף עו"ד ברכה כי הדברים מעלים סוגיות עקרוניות הנוגעות גם לקרנות חשובות אחרות כדוגמת הקרן שתנהל את הרווחים מן הגז הטבעי והקרן לשמירת שטחים פתוחים.

במקביל לפנייה של אדם טבע ודין, גם מרכז השלטון המקומי פעל לשינוי ההחלטה ובפרט איום בהוצאת צו על תנאי במסגרת העתירה לבג"צ בנושא היטל ההטמנה וקרן הניקיון התלויה ועומדת, העלאת ההצעה לדיון בקרן הניקיון (בה למרכז השלטון המקומי יש 2 נציגים שמונו לאחרונה), ועוד.

תזכורת | מה זה הקרן לשמירת ניקיון?

ההכנסות של הקרן לשמירת הניקיון, המנוהלת על ידי המשרד להגנת הסביבה, נובעים בעיקר מהיטל ההטמנה על פסולת שמשלמות הרשויות המקומיות. תשלומים אלה הצטברו לכדי עודף של יותר ממיליארד ₪ בקרן ואמורים להיות מנוצלים לטובת קידום פתרונות מיחזור והשבה, על פני הטמנה. בשנה האחרונה דיווחנו על מחלוקת סביב אופן ניצול כספי קרן הניקיון, בין הרשויות המקומיות והמשרד להגנת הסביבה שהגיעה אף לכדי הגשת בג"ץ של השלטון המקומי בנושא זה.

התייחסויות

עו"ד עמית ברכה, מנכ"ל 'אדם טבע ודין': "מדובר בקרן חשובה שמטרתה לעצור את הטמנת הפסולת בישראל ולפתח אמצעים חלופיים להטמנה. אנו מברכים על ההחלטה שלא לפגוע בכספי הקרן".

גיל ליבנה, ראש מועצה מקומית שוהם ויו"ר ועדת איכות סביבה במרכז השלטון המקומי: "אנחנו מברכים על ההחלטה. כספי היטל ההטמנה שייכים לרשויות המקומיות ולא למילוי חורים בתקציב המדינה או ניהול שוטף של המשרד להגנת הסביבה"

--------

קישורים רלוונטיים:

  1. נוסח הפניה ליועץ המשפטי לכנסת, אט"ד [pdf]
  2. כחלון מגלח 40 מיליון ₪ מתקציב המשרד להגנת הסביבה, 07.08.2016
  3. אבי גבאי עוזר לכחלון לסגור פינה בתקציב? 200,000,000 ₪ מתקציב המשרד להגנת הסביבה עוברים לתקציב המדינה, 19.09.2015
  4. השלטון המקומי מכניס 2 נציגים לקרן שמנהלת את כספי היטל ההטמנה, 11.07.2016