דגשים לדרישות הדיווח החדשות של דיגום שפכי תעשיה
המשרד משיק מערכת חדשה לדיווח על תוצאות דיגום שפכי תעשיה. מי חייב בדיווח? איזה באגים יש במערכת? ובאיזה נושאים יש מחלוקת בין התעשיינים לבין המשרד להגנ"ס?
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 27/10/2016

כפי שפרסמנו לפני חודש, המשרד להגנת הסביבה משיק בימים אלה מערכת חדשה לדיווח על תוצאות דיגום שפכי תעשיה. כחלק מתהליך ההשקה, התקיים מפגש בנושא בהתאחדות התעשיינים. אנחנו היינו במקום על מנת להביא לכם את עיקרי הדברים.

למה צריך מערכת דיווח חדשה לשפכי תעשיה?

חובת הדיווח על תוצאות דיגום שפכי תעשיה למשרד להגנת הסביבה מתבצעת כיום באמצעות טפסי נייר, פקסים ומיילים המועברים בין העסק לאנשי המשרד להגנ"ס במחוז הרלוונטי. שיטה זו מסורבלת, לא אחידה, גוזלת שעות עבודה רבות מהמפעלים המדווחים ומאנשי המשרד הקולטים את הדיווחים ולא מאפשרת לקיים מאגר מידע ארצי לניהול יעיל של תחום שפכי התעשיה.

המשרד מוביל בשנים האחרונות מהלך של ייעול הבירוקרטיה והרגולציה מול עסקים ומפעלים ולכן מעביר מספר ממשקי רגולציה סביבתית למערכת ממוחשבת אחידה ומרכזית שבעתיד תהווה נקודת דיווח יחידה למשרד להגנת הסביבה ואולי גם למשרדים ממשלתיים נוספים. מהלך זה גם יקל על המשרד לנהל את התחומים האלה בצורה יעילה יותר, עם פחות כוח אדם ועם מאגר מידע ארצי שיאפשר חיתוכים, יצירת דו"חות ועוד. דיווח ממוחשב במערכת החדשה הושק לראשונה בבקשה להיתר רעלים וכעת מגיע לדיגום שפכי תעשיה.

מי צריך לדווח במערכת החדשה?

אבי חיים, מנהל אגף שפכי תעשיה, דלקים וקרקעות מזוהמות, הסביר במפגש, כי בשלב הראשון, רק מפעלים החייבים בדיווח למפל"ס [PRTR] יידרשו להשתמש במערכת הממוחשבת, למעט מתקנים לטיפול בשפכים (מט"שים) שלא יצטרכו לדווח.

במערכת החדשה ידווחו בשלב זה רק על הזרמת שפכים תעשייתיים לביוב או לבריכות אידוי ואגירה ולא ידווחו על הזרמות לנחל, לים או למקור אחר.

נציגי המשרד הסבירו במפגש כי בימים אלה הם בוחנים את מפעלי המפל"ס [PRTR] והנ"ל יקבלו דרישה פרטנית בתנאים הסביבתיים לרישיון העסק לדווח במערכת הממוחשבת החדשה, כל מפעל בהתאם לתנאי רישיון העסק הקיימים שלו.

אף על פי כן, נציגי המשרד ביקשו מהמפעלים הרלוונטיים לא להמתין לקבלת פנייה אישית רשמית, אלא לשתף פעולה כבר עתה.

מחלוקת על תקופת הדיווח הראשונה

בהודעה הרשמית שפרסם המשרד להגנת הסביבה, נאמר כי עד לסוף חודש ינואר 2017 יועבר דיווח של כל תוצאות דיגומי שפכי התעשייה הנדרשים בתנאי רישיון העסק, שבוצעו בשנת 2016. בנוסף, נאמר בהודעה כי החל מה- 1 לינואר 2017, יועבר דיווח של כל דיגום הנדרש בתנאי רשיון העסק תוך 21 ימי עסקים מביצוע הדיגום.

במהלך המפגש, טענו נציגי המפעלים, כי מרבית דיווחי 2016 כבר הועברו למחוזות של המשרד להגנת הסביבה ולכן מדובר בעבודה כפולה. מנגד, נציגי המשרד הסבירו את החשיבות של העברת דיווחים ראשונים במערכת כבר בחודשים הקרובים, על מנת לקבל פידבק לקראת סבב תיקונים שמתוכנן לרבעון הראשון של 2017. בסופו של דבר, נציגי המשרד להגנ"ס קיבלו את הטענה וביקשו מהמפעלים להעביר דיווח אחד לפחות של תוצאות דיגום שפכי תעשיה שבוצע בשנת 2016, עד לתאריך 31 לינואר 2017. הודעת המשרד עודכנה בהתאם.

חוסר תיאום בין הרגולטורים

הנושא של תקופת הדיווח הראשונה לא הייתה הסוגיה היחידה שהועלתה מצד המפעלים. בתחום של דיגום שפכי תעשיה, מפעלים נדרשים לדיגומים מצד המשרד להגנת הסביבה אך גם מצד תאגיד המים המקומי ומשרד הבריאות. המפעלים מבקשים שהרגולטורים יסתנכרנו בינהם בדרישות הדיגום והדיווח של שפכי תעשיה שכרגע מבוצעים באופן שונה ובנפרד.

נציגי המשרד להגנ"ס, הסבירו כי השאיפה שלהם היא שהמערכת אכן תשמש את שלושת הרגולטורים המדוברים, אך שזה לא המצב כרגע. יחד עם זאת, נציגי המשרד הדגישו כי ניתן לדווח במערכת החדשה על תוצאות דיגום שבוצעו עבור רגולטור אחר, כל עוד הן עומדות בכלל הדרישות של תנאי רשיון העסק של המפעל וכך לחסוך לכל הפחות את עלות כפל הדיגומים. יש לציין כי גם כיום, חלק מהמפעלים פועלים באופן דומה ומדווחים על תוצאות דיגום יחיד לשני גופים במקביל, תאגיד המים האזורי והמשרד להגנ"ס, זאת במידה והדיגום עומד בדרישות שני הגופים.

תיקון באגים לפני דיווח של מאות מפעלים

אף על פי שתהליך אפיון המערכת הממוחשבת החדשה התבצע במקביל לפיילוט מצומצם שכלל לא יותר מ – 10 מפעלים, במפגש שהתקיים נתגלו מספר באגים ושדרוגים שחלקם יכולים לחסוך שעות עבודה רבות מהמפעלים המדווחים. למשל, אפשרות לייבא כקובץ דיגיטלי את הדו"חות שהמפעלים מקבלים מהמעבדות. למרות זאת, המשרד דורש כעת, ממאות מפעלי PRTR, להשתמש במערכת כפי שהיא.

המפעלים ציינו במפגש, כי גם בתהליך השקת המערכת הממוחשבת החדשה להיתר רעלים, אשר התרחש בשנה האחרונה, היו בעיות דומות שחלקם טרם נפתרו וכי הדיווח הראשון במערכת דרש מהם שעות עבודה רבות שניתן היה לחסוך. בהתאם, המפעלים דרשו כי הבאגים יתוקנו והשדרוגים יבוצעו לפני שמאות מפעלים ידרשו לדווח בפעם הראשונה.

נציגי המשרד הסבירו כי בכל השקה של מערכת ממוחשבת חדשה המשרתת מאות משתמשים שונים יש מספר סבבים של תיקונים ושדרוגים וכי באופן טבעי המשתמשים הראשונים חווים מספר קשיים שאחר כך נפתרים, אלא שהמערכת החדשה תחסוך למדווחים הרבה זמן החל מהדיווח השני והלאה, בלי קשר לתיקונים, שכן כל נקודות הדיגום כבר יופיעו במערכת.

דגשים טכניים למילוי הדיווח

במהלך המפגש הוצג אופן השימוש בטפסי הדיווח וניתנו מספר דגשים. במקביל, עלו שאלות והערות מהקהל שקיבלו התייחסות. להלן חלק מהדברים:

 • ישנם 2 טפסי דיווח: טופס רישום נקודת דיגום, אותו ממלאים תחילה, רק בדיווח הראשון, שכן מרגע שהוזנו ודווחו בו נקודות הדיגום, אין צורך לעשות בו שימוש נוסף, אלא אם נעשו שינויים בנקודות הדיגום. אחריו, יש למלא את טופס דיווח תוצאות הדיגום הספציפי, בו מוזנות התוצאות לכל נקודת דיגום שהוזנה בטופס הקודם.
 • באגים בטופס דיווח תוצאות הדיגום:
  • שדה "מהות הדיגום": סוגי המזהמים מופיעים בהתאם לאחד משני סוגי הדיגום אותם בוחרים בשדה "מהות הדיגום" - חטף/מורכב. ולכן כרגע, במידת הצורך, יש למלא את המזהמים במקביל בשני הסוגים.
  • טופס "שרשרת משמורת": טופס זה מסומן כחובה לצרף לדיווח, אלא שיש כזה טופס רק במקרה שהדגימה עוברת ידיים.
 • יצוא של טופס דיווח תוצאות הדיגום: על מנת להקל על הדיווחים הבאים, מומלץ לייצא את הטופס שמולא, עם כל נתוני הדיווח, כך שיוכל לשמש לפעם הבאה, רק בתיקון תאריך הדיגום והתוצאות הרלוונטיות.

-----------

מסמכים רלוונטיים:

 1. הודעה בדבר דיווח תוצאות דיגומי שפכי תעשייה, המשרד להגנ"ס [pdf]
 2. מדריך לטופס רישום נקודת דיגום שפכי תעשייה, המשרד להגנ"ס [pdf]
 3. מדריך לטופס דיווח תוצאות דיגום שפכי תעשייה, המשרד להגנ"ס [pdf]
 4. טופס רישום נקודת דיגום שפכי תעשייה, המשרד להגנ"ס
 5. טופס דיווח תוצאות דיגום שפכי תעשייה, המשרד להגנ"ס
 6. קישור למידע נוסף באתר המשרד להגנ"ס

קישורים רלוונטיים:

 1. מערכת חדשה לדיווח דיגומי שפכי תעשיה, 18.09.2016
 2. מאות בעלי היתר רעלים יידרשו לעבור למערכת ממוחשבת חדשה, 05.09.2016
 3. הקפאת חיובים וצמצום רשימת המזהמים בשפכי תעשיה, 13.07.2016
 4. מבול של הערות על הטיוטא לחישוב תעריפי שפכים אסורים, 08.06.2016
 5. גבייה בגין שפכי מפעלים: כיסוי הוצאות או העשרת קופת תאגיד המים?25.05.2016
 6. תופעה: הזרמת שפכים אסורים שפוגעת בכיס של כולנו, 08.05.2016
 7. מידע נוסף על שפכי תעשיה | infospot

------------

חברות לטיפול בשפכים תעשייתיים: