רותם טכנולוגיות זכתה במכרז להקמת מסוף פינוי תמלחות בצפון
החברה, המפעילה גם את מסוף הזרמת התמלחות של השפד"ן, תקבל עד 2 מיליון ₪ ממשרד הכלכלה להקמת הפרויקט
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 22/1/2018

כחצי שנה לאחר שמשרד הכלכלה פרסם קול קורא להקמה ותפעול של מסוף פינוי תמלחות צפוני, אנו מעדכנים כי הזוכה במכרז היא חברת רותם טכנולוגיות ופתרונות אקולוגיים בע"מ, הזכאית לקבל מענק מרבי של כ- 2 מיליון ₪ לצורך הקמת הפרויקט, בכפוף לעמידה באבני דרך.

הזוכה: חברת רותם טכנולוגיות

חברת רותם טכנולוגיות מפעילה גם את מסוף הזרמת התמלחות לים דרך צינור השפד"ן בראשל"צ המגיע למרחק של כ- 4.5 ק"מ מקו החוף ובעומק של כ- 40 מ'. מדובר בהזרמה לים של תמלחות נקיות השירות כולל ביצוע אנליזות רבעוניות/שנתיות על פי דרישות היתר ההזרמה של המשרד להגנת הסביבה.

פתרון לסילוק תמלחות בצפון הארץ

המסוף החדש לפינוי תמלחות שיוקם בצפון הארץ מאפשר פינוי מוסדר לים של תמלחות ממפעלי תעשייה שקיבלו היתר או אישור הזרמה לים בתוקף.  התמלחות נוצרות כמוצר לוואי אגב תהליכי ייצור שונים, שקיים איסור על פי חוק להזרימם למערכת הביוב עקב חשש לפגיעה בה, פגיעה בתהליכי הטיפול בשפכים סניטריים, פגיעה באיכות מי הקולחין הנדרשת להשקיה חקלאית וזיהום מי תהום.

כיום ניתן להזרים  תמלחות באזור הצפון באמצעות מסוף א.ל.א הממוקם במתחם מפעל "תעשיות אלקטרוכימיות" הנטוש באזור עכו. המסוף בעכו פועל מכוח הסכם שנחתם עם משרד התמ"ת בשנת 1998 אך החל לפעול רק בשנת 2006. התמלחות מוזרמות מהמסוף לים דרך צינור יבשתי הנמצא לאורך קו החוף ומתחבר לצינור ימי באורך של כ-1,350 מטר, משם הן מפוזרות בעומק של כ-15.5 מטר. המסוף החדש יחליף את מסוף א.ל.א שבשנת 2016 הזרים 220,000 מ"ק לים.

תמלחת: הגדרה | חקיקה | סיכון סביבתי

תקנות המים מגדירות תמלחת כשפכים שמקורם בריענון מחליף יונים או שפכים המכילים מלח שמקורם בתהליך ייצור בתעשיית מזון, בורסקאות או טקסטיל, הדורשים הוספת כלורידים או נתרן, בכמות העולה על 6 טון כלורידים לשנה או 4 טון נתרן לשנה, לכל סוג תמלחת.

המלח הוא חומר מסיס ולכן נוטה לנוע בקלות עם המים ולחלחל אל מי התהום. כל טון מלח יכול לזהם באופן בלתי הפיך אלפי קוב של מי תהום, כך שלא יהיו עוד ראויים לשתייה. בנוסף, הזרמת תמלחות לקרקע הורסת את מבנה הקרקע ופוריותה ופוגעת קשות ביבולים רבים. לכן סילוק התמלחות לים הינו הכרחי.

מניעת המלחתם של מקורות מים כוללת גם מניעת המלחת שפכים גולמיים. כדי למנוע את המלחת השפכים בכמויות גדולות של מלח, המשרד להגנת הסביבה מעודד את הפרדת זרמי התמלחות בשטח המפעל ולאחר מכן הזרמתם לים בכפוף להיתר הזרמה לים. לשם כך קיימת תקנות המים (מניעת זיהום מים) (איסור הזרמת תמלחת למקורות מים) 1998.

תהליך ההזרמה של תמלחת לים

התמלחות מובלות באמצעות מכליות מהמפעלים אל אחד ממסופי פינוי התמלחות המאושרים ע"י המשרד להגנ"ס או באמצעות הזרמה ישירה לים במקרים של מפעלים הסמוכים לחוף. מפעל רשאי לסלק תמלחות לים רק בכפוף להיתר הזרמה לים. תנאי הכרחי לקבלת היתר הזרמה לים הוא שאין חלופה יבשתית לסילוקה ושהתמלחת אינה מכילה חומרים מזיקים לים ו/או הותקנו הטכנולוגיות הטובות ביותר לטיפול (BAT).

--------------

כתבות רלוונטיות לנושא:

  1.  2מיליון ₪ מענק ליזם שיקים ויתפעל מסוף לפינוי תמלחות בצפון, 11.07.2017
  2. המשרד להגנ"ס מתנגד לפיזור תמלחות ושמן שרוף על דרכי עפר למניעת פיזור אבק, 23.04.2017
  3. קנס של 170,000 ₪ לבית מטבחיים בגין הזרמת שפכים עם ריכוז מלח גבוה, 13.07.2016
  4. שפכים תעשייתיים | infospot

-------------

מסמכים רלוונטיים:

  1. תקנות המים (מניעת זיהום מים) (איסור הזרמת תמלחת למקורות מים) 1998, [pdf]
  2. נוהל פינוי תמלחות, 06.2010, המשרד להגנ"ס [pdf]
להמשך קריאת הכתבה המלאה