אסף יזדי
לשעבר סמכ"ל בכיר לשלטון מקומי במשרד להגנת הסביבה
  • מאת:
  • עודכן בתאריך: 28/11/2019

אסף יזדי משמש כסמכ"ל בכיר לשלטון מקומי במשרד להגנת הסביבה

תחת אשכול שלטון מקומי במשרד להגנת הסביבה, הנמצא באחריותו הישירה של אסף יזדי, פועלים האגפים הבאים:

  • אגף חינוך וקהילה
  • אגף פסולת מוצקה
  • אגף פסולת אריזות
  • אגף שלטון מקומי 

כתבות רלוונטיות:

פרטי קשר:

טלפון: 02-6553887/8

מייל: assafy@sviva.gov.il