מסמכים

חפש במאגר מידע
סוג מסמךנושא המסמךפורסם בתאריךPDFWordExcelwwwאחרמקור
מדיניות/הוראה/טופס/הודעה/נוהל... מסמך הבהרה בנוגע לטיפול בבבקשה להיתר פליטה והנחיות להגשת אסדרה סביבתית משולבת 09.2013
-
-
-
-
המשרד להגנ"ס
דו"ח/סקר/מצגת אגף איכות אוויר ושינוי אקלים - הישגים עיקריים לשנים 2011 - 2012 -
Pdf
-
-
-
-
המשרד להגנ"ס
מדיניות/הוראה/טופס/הודעה/נוהל... נספח א' - טפסים למילוי ע"פ הנחיות להגשת מסמך מידע לצורך אסדרה סביבתית משולבת, גרסה 3 09.2013
-
-
-
-
המשרד להגנ"ס
רשימה פ. אריזות - רשימת יצרנים/יבואנים שהתקשרו עם תמיר 11.2014
-
-
-
-
ת.מ.י.ר
רשימה רשימת הרשויות החתומות על הסכם התקשרות עם תאגיד תמיר 01.2015
-
-
www
-
ת.מ.י.ר
מסמך דוגמא דוגמת חוזה התקשרות בין תמיר ליצרן/יבואן -
Pdf
-
-
-
-
ת.מ.י.ר
מסמך דוגמא דוגמא להיתר פליטה סופי שניתן לפניציה זכוכית ירוחם 03.2013
Pdf
-
-
-
-
המשרד להגנ"ס
מסמך דוגמא דוגמא להערות של איגוד ערים לטיוטת היתר של תחנת כוח אורות רבין 12.2013
Pdf
-
-
-
-
המשרד להגנ"ס
מסמך דוגמא דוגמא לתשובת המשרד להגנ"ס להערות איגוד ערים לטיוטת היתר של תחנת כוח אורות רבין 01.2014
Pdf
-
-
-
-
המשרד להגנ"ס
מסמך דוגמא דוגמא לתשובת המשרד להערות הציבור לטיוטת היתר של מפעל חד אסף בעכו 01.2013
Pdf
-
-
-
-
המשרד להגנ"ס
מציג 31 - 40 פריטים מתוך 469