מסמכים

חפש במאגר מידע
סוג מסמךנושא המסמךפורסם בתאריךPDFWordExcelwwwאחרמקור
מסמך דוגמא דוגמא להערות הציבור לטיוטת היתר של מפעל חד אסף בעכו 12.2013
-
-
-
-
המשרד להגנ"ס
רשימה רשימת מפעלים שהגישו בקשה לאסדרה משולבת 04.2014
-
-
-
-
infospot
מדיניות/הוראה/טופס/הודעה/נוהל... הנחיות לסקר קרקע ושיקום קרקע מזוהמת בתחנות דלק 07.2009
Pdf
-
-
-
-
המשרד להגנ"ס
מדיניות/הוראה/טופס/הודעה/נוהל... הנחיות ממונה לבדיקת אטימות רב-שנתית במכלים וצנרת דלק תת קרקעיים -
Pdf
-
-
-
-
המשרד להגנ"ס
דו"ח/סקר/מצגת מצגת: הצגת תהליך שינוי חקיקה לטובת חוק רישוי סביבתי משולב -
Pdf
-
-
-
-
המשרד להגנ"ס
מדיניות/הוראה/טופס/הודעה/נוהל... טופס צ'ק ליסט - היתר פליטה לאוויר -
-
-
-
-
המשרד להגנ"ס
מדיניות/הוראה/טופס/הודעה/נוהל... תכנית לאומית לצמצום ולמניעת זיהום אוויר בישראל 08.2013
-
-
-
www
-
המשרד להגנ"ס
דו"ח/סקר/מצגת דו"ח ועדת מומחים 03.2011
Pdf
-
-
-
-
המשרד להגנ"ס
מדיניות/הוראה/טופס/הודעה/נוהל... התכנית הלאומית לצמצום זיהום אוויר - סקירת ספרות 05.2011
Pdf
-
-
-
-
המשרד להגנ"ס
מדיניות/הוראה/טופס/הודעה/נוהל... התכנית הלאומית לצמצום זיהום אוויר - נספח 148, נוסח מתוקן שני 08.2013
Pdf
-
-
-
-
המשרד להגנ"ס
מציג 41 - 50 פריטים מתוך 469