תוכניות העבודה של המשרד להגנת הסביבה נחשפות
לוחות זמנים, יעדים, מדדים, דגשים, תקציבים וגם מה שלא נכנס. ניתוח תוכניות העבודה של המשרד להגנת הסביבה לשנים 2017-2018
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 23/5/2017

המשרד להגנת הסביבה פרסם לאחרונה את תוכנית העבודה שלו לשנים 2017-2018. התוכנית יכולה ללמד אותנו על הנושאים בהם המשרד בוחר להתמקד וגם על הנושאים שפחות חשובים בסדר העדיפויות.

בנוסף, תוכנית העבודה מפרטת יעדים ומדדים כמותיים ואיכותיים לכל נושא סביבתי, יחד עם לוחות זמנים מפורטים. פירוט מסוג זה מספק לעוסקים בתחום בסיס בו הם יכולים להיעזר להיערכות, כל אחד בתחומו, מבלי לשכוח שהתוכנית כפופה לשינוים.

הישגי המשרד להגנת הסביבה 2016 (3:54 דק')

במה מתמקדת תוכנית העבודה של המשרד להגנ"ס?

המשרד מציב יעד מרכזי של טיפול בזיהום אוויר ובפרט זיהום אוויר במרכזי הערים הנובע ממגזר התחבורה. זאת בעקבות התרומה המכרעת של זיהום האוויר לתחלואה בישראל.

לקריאה נוספת: היעד המרכזי: צמצום זיהום אוויר מתחבורה

כנגזרת של הטיפול בזיהום אוויר, המשרד מפרט את תוכניות העבודה שלו מול התעשייה בישראל הכוללות גם התייחסות לנושאים סביבתיים נוספים כגון חומרים מסוכנים ועוד.

לקריאה נוספת: מה מבשל המשרד להגנ"ס לתעשייה?

לצד הטיפול בזיהום אוויר, המשרד מציג יעדים לקידום פרויקט שיקום הקרקעות המזוהמות של התעשיות הביטחוניות וצה"ל. פרויקט זה נמצא בשלבי ביצוע ראשוניים ונחשב לפרויקט השיקום הסביבתי הגדול והמורכב ביותר בישראל.

לקריאה נוספת: לוחות הזמנים והיעדים של פרויקט שיקום הקרקעות המזוהמות

בנוסף, המשרד מציג תוכנית עבודה ויעדים מפורטים לענף הפסולת העירונית ולחוקי אחריות יצרן מורחבת בפסולת – חוק האריזות וחוק פסולת אלקטרונית.

לקריאה נוספת: מה מתכנן המשרד להגנ"ס לענף הפסולת העירונית?

 לקריאה נוספת: תחרות והגברת אכיפה בפסולת אריזות ואלקטרונית

התייחסויות

מהמשרד להגנת הסביבה נמסר: "כפי שמשתקף בתכנית העבודה של המשרד להגנת הסביבה, המשרד ממוקד בעשיה ובביצוע ושם בראש ובראשונה דגש על הפחתת זיהומים וסיכונים סביבתיים ולמניעתם על מנת לשפר את בריאותם של תושבי המדינה ולהגן על חייהם בהווה ובעתיד.

במהלך 2017 ממשיך המשרד לפעול ללא ליאות להפחתת זיהום האוויר, בדגש על התכנית הלאומית להפחתת זיהומים וסיכונים במפרץ חיפה, על יישום מהפכת הרכב, על הפחתת זיהום האוויר מתעשייה ומשריפות בשטחים פתוחים. המשרד ממשיך ומגביר את הפיקוח והאכיפה ופועל לשיפור השירות לציבור. בנוסף מגבש המשרד ונערך ליישום של אסטרטגיה לאומית לטיפול בפסולת ופועל לקידום טכנולוגיות סביבה ישראליות."

---------

סדרת הכתבות 'תוכנית העבודה' של המשרד להגנ"ס:

  1. זיהום אוויר
  2. תעשיה
  3. קרקעות מזוהמות
  4. פסולת עירונית
  5. פסולת אריזות ופסולת אלקטרונית

-----------

מסמכים רלוונטיים:

תוכנית עבודה לשנים 2017-18, המשרד להגנ"ס [pdf]

-------------

קישורים רלוונטיים:

  1. ישראל דנציגר, מנכ"ל המשרד להגנ"ס, פורש את משנתו, 21.06.2016
  2. ראיון עם איש המקצוע הבכיר בישראל בתחום הפסולת | גיא סמט, 20.11.2016