26 מיליון ₪ מקרן הניקיון ל- 6 חברות שייצרו דלק מפסולת חקלאית
המשרד להגנ"ס הודיע על הזוכים במענק לייצור כופתיות ביומסה [Pellets] מפסולת חקלאית. הכופתיות משמשות כדלק 'ירוק'
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 28/2/2017

המשרד להגנת הסביבה אישר תמיכות בהיקף של 26 מיליון ₪ ל- 6 חברות שיקימו מתקנים לעיבוד פסולת צמחית וגדמי עצים לכּוּפתיוֹת ביומסה (Pellets) המשמשות כדלק 'ירוק' לחימום והפקת אנרגיה. המתקנים יהוו פתרון חלופי לפסולת הצמחית וגדמי העצים המגיעים למפחמות בשטחי הרשות הפסטינית וגורמים לזיהום אוויר. המימון מגיע מתקציב הקרן לשמירת ניקיון המנהלת את כספי היטל ההטמנה שמשלמות לה הרשויות המקומיות. 

כל אחת מ-6 החברות תזכה לתמיכה בהיקף 2.7-5.4 מיליון ₪ עבור הקמת מפעלי ייצור כאמור. על פי מסמכי המכרז המקורי, התמיכה תינתן לפי החלוקה הבאה (הנמוך מבין השניים):

 1. תמיכה לכל טון כופתיות מיוצר ומשווק או לכל טון שעובד למוצר בעל ערך:
  • בשנים 2017-2018: עד 60 ₪ לכל טון
  • בשנים 2019-2020: עד 30 ₪ לכל טון
 2. תמיכה כוללת מרבית:
  • בכל אחת מהשנים 2017 עד 2018 סכום של עד 1,800,000 ₪ לשנה.
  • בכל אחת מהשנים 2019 עד 2020: סכום של עד 900,000 ₪ לשנה.

המשרד להגנת הסביבה מציין כי המענק מהווה הזדמנות ליזמים להיכנס לתחום ייצור מוצר המשמש כדלק ירוק, נמכר בשוק עולמי קיים ובשוק ישראלי מתפתח, ומגובה בתמיכה תקציבית וברגולציה תומכת, שמכוונת את חומר הגלם (גזם) אל המפעל.

החברות הזוכות

# החברה  מקום המפעל גובה תמיכה
1 ר.י.ל. גרין ווד אנרג'י א.ת. שוהם- חבל מודיעין ₪ 5,400,000
2 שרותי נוי המנוף אילת בע"מ (קבוצת אלון) תחנת מעבר סגולה פ"ת ₪ 2,700,000
3 קבוצת טקו  א.ת. קלנסואה ₪ 5,400,000
4 פארק מחזור לוחמי הגטאות  מטמנת לוחמי הגטאות ₪ 3,500,000
5 גרין קליטה ומיחזור בע"מ א.ת. צפוני לוד ₪ 5,400,000
6 קומפוסט אור בע"מ אתר טובלן- בקעת הירדן ₪ 3,600,000
סה"כ ₪ 26,000,000

הבעיה: זיהום אוויר ממפחמות

מפעלי הפחם הפיראטיים (מפחמות) פועלים בעיקר באזור יהודה ושומרון ושורפים ערימות של גדמי עץ הבוערים בבעירה איטית במשך שבועות אחדים במהלך ייצור הפחמים. שריפת בולי עצים לייצור פחם מתאפיינת בפליטה של מגוון מזהמי אוויר, חלקם מסוכנים ורעילים לאדם. בין היתר נפלטים חלקיקים נשימים, פחמן חד חמצני [CO], תחמוצות חנקן [NOx] וגופרית [SOx], חומרים אורגניים נדיפים [[VOC's שחלקם יוצרי ריחות ועוד.

תהליך הייצור במפחמות נעשה בלי איסוף, שאיבה וטיפול בגזי הפליטה - ולכן יוצר זיהום אוויר חזק, ובנוסף גורם למפגעי ריח קשים.

הפתרון: כופתיות ביומסה Pellets

כופתיות ביומסה נסחרות כמוצר בשוק מוצרי האנרגיה העולמי והשימוש בהן מתומרץ ע"י ממשלות כאנרגיה מתחדשת. הפסולת להפקת הכופתיות מגיעה ממקורות שונים כמו: גזם, גדמי מטעים, פסולת צמחית, גזם מחממות.

אמצעים נוספים כנגד מפחמות

המשרד להגנת הסביבה הפעיל תוכנית רב שלבית ובין-משרדית לטיפול בבעיית המפחמות ביהודה ושומרון. בין היתר כוללת התכנית: פעילות של המנהל האזרחי במפחמות בשטח B; אסדרת שינוע הגדמים לאתרים מורשים בלבד וברישוי מותנה לפי צו של משרד החקלאות; והגברת הפיקוח על העברת חומר הגלם למפחמות.

התייחסויות

השר להגנת הסביבה, ח"כ זאב אלקין: "להפקת אנרגיה מפסולת חקלאית יתרונות רבים. התחום מפותח בעולם, וככל שטכנולוגיה זו תשתכלל, כך יתפוס מקור אנרגיה זה מקום חשוב במפת האנרגיה הכלל עולמית וכאחד מהפתרונות היעילים לסילוק פסולת. התקציב להפקת אנרגיה מגדמי העצים הוא חלק מהתכנית הרב-שלבית שאנו מובילים לטיפול בבעיית המפחמות ביהודה ושומרון"

-------

קישורים רלוונטיים:

 1. 75 מיליון ₪ מענקים להתייעלות אנרגטית, 01.01.2017
 2. התחייבות או הזדמנות? ישראל אישררה את הסכם פריז, 15.11.2016
 3. מענק להתייעלות אנרגטית ברשויות מקומיות בדרום, 3.11.2016
 4. 15 מיליון ₪ לפרויקטים של אנרגיה מתחדשת, 15.11.2016

--------

ספקים מומלצים לטיפול בזיהום אוויר: