טיוטת היתר פליטה לאוויר לאסדת תמר
טיוטת ההיתר מחייבת ניטור ודיגום מחמירים, קובעת מגבלות פליטה למזהמים, ולראשונה מחייבת הפחתת פליטות גזי חממה
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 16/4/2019

המשרד להגנת הסביבה פרסם  להערות הציבור את טיוטת היתר פליטה לאוויר לאסדת הגז "תמר", הנמצאת כ-24 ק"מ מערבית לחופי אשקלון, בהתאם לחוק אוויר נקי. במשרד מציינים כי יישום ההיתר יביא להפחתת כ-98% מפליטת החומרים האורגניים הנדיפים וביניהם בנזן.

הדרישות בהיתר הפליטה מבוססות על חובת יישום הטכניקה המיטבית הזמינה (BAT) לאסדות ימיות (Offshore) להפקה וטיפול בגז טבעי בדירקטיבה ובמסמך הייחוס האירופי, דרישות מהחקיקה האמריקאית (CFR) ודרישות נוספות בהתאם למדיניות המשרד להגנ"ס (ניטור, דיגום ותקינות של ארובות).

ההיתר מחייב טיפול בפליטות של חומרים אורגניים נדיפים (NMVOC), שרפת גזים בלפידים, ניטור ודיגום, תוכנית לזיהוי ולתיקון של דליפות ממקורות לא מוקדיים, חובת דיווח מיידי על תקלות, מגבלות פליטה למזהמים והכנת תוכנית להפחתת פליטות גז החממה מתאן.  


כתבות רלוונטיות לנושא:

 1. נובל אנרג'י הגישה בקשה נוספת להיתר פליטה לאסדת לווייתן, 19.02.2019
 2. נדחתה בקשתה של נובל לקבלת היתר פליטה לאסדת לווייתן, 9.12.2018
 3. טיוטות הנחיות למסמכים סביבתיים לפיתוח שדות גז ונפט בים, 21.05.2018
 4. המשרד להגנ"ס הופך את חוות הדעת לאחסון קונדנסט, 28.11.2017
 5. ההשפעות הסביבתיות של חיפושי נפט וגז טבעי לחופי ישראל, 04.07.2016

משריפת גזים בלפידים ועד הפחתת פליטות מתאן

להלן עיקרי היתר הפליטה לאסדת תמר:

 • חובת טיפול בפליטות של חומרים אורגניים נדיפים (NMVOC) ממתקן הרגנרציה של TEG: חברת נובל נדרשה להגיש תוכנית לטיפול בפליטות שכללה התקנה של מערכת עיבוי, הפרדה ושרפה של הגזים ביעילות הפחתה של 98%. מערכת הטיפול הותקנה בחודש מרץ  ונמצאת בהרצה.
 • חיוב שריפת גזים בלפידים: טיוטת ההיתר קובעת כי מ-1 בינואר 2020 חובה לשרוף גזים בלפידים. בנוסף נקבעה חובת הגשת תוכנית להפחתת ההזרמות ללפיד מערכות לחץ נמוך בשגרה, תוך 3 חודשים מחתימת ההיתר.
 • דרישות ניטור ודיגום: בארובות  יותקן ניטור רציף לפחמן אורגני כללי (TOC). כמו כן נקבעה חובת דיגום חצי שנתית למזהמים: תחמוצות חנקן (NOx), תחמוצות גופרית (SOx), חלקיקים נשימיים (PM), פחמן חד-חמצני (CO), פחמן אורגני כללי (TOC) ובנזן. ואילו  בלפידים יופעלו מערכות ניטור רציף למדידת ספיקות הגזים המופנים אליהם.
 • יישום תוכנית לזיהוי ותיקון דליפות ממקורות לא מוקדיים (LDAR): חובת החלפה בעת תחזוקה של רכיבי ציוד שזורמים בהם חומרים נדיפים או חומרים בעלי סיכון גבוה לרכיבים אטומים שלא יאפשרו דליפות מזהמים.
 • דיווח מיידי על תקלות: תקלות העלולות לגרום לפליטות בלתי שגרתיות של מזהמים לאוויר. בנוסף נקבעה חובת הגשת דוח שנתי הכולל פירוט של הפליטות לאוויר מהארובות והלפידים באסדה, נתוני ניטור רציף של פליטות לאוויר, נתוני ייצור וצריכת דלקים, אירועי תקלה ועוד.
 • קביעת מגבלת פליטה למזהמים בנזן וחומרים אורגניים נדיפים (NMVOV): ההיתר קובע מגבלת פליטה שנתית בשגרה (ממקורות מוקדיים ולא מוקדיים) של חומרים אורגניים נדיפים (NMVOC) בשיעור של 15 טון בשנה ושל בנזן בשיעור של 0.6 טון בשנה.
 • דרישה להכנת תוכנית להפחתת פליטות מתאן: לראשונה היתר הפליטה מחייב לפעול להפחתת פליטות גזי חממה, ועל החברה להגיש תוכנית להפחתת פליטות מתאן מהאסדה תוך שנה מכניסת ההיתר לתוקף.

טיוטת היתר פליטה לאסדת תמר

להמשך קריאת הכתבה המלאה