תקדים: נובל אנרג'י הגישה בקשה נוספת להיתר פליטה לאסדת לווייתן
מדובר במקרה ראשון בו חברה מגישה בקשה נוספת להיתר פליטה ולכן שילמה שוב אגרת פליטה בסך 402 אלף ₪. אם הכל יתנהל כשורה, ההיתר צפוי לצאת ברבעון השלישי. ארגון 'שומרי הבית': הבקשה אינה מקיימת את הדרישות המינימליות של חוק אוויר נקי
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 19/2/2019

המשרד להגנת הסביבה מדווח, כי בעקבות דחיית בקשתה של נובל אנרג'י לקבלת היתר פליטה לאסדת לווייתן, הגישה החברה לפני כחודש בקשה נוספת להיתר פליטה לאוויר ונאלצה לשלם שוב את האגרה בסך 402,000 ₪. מדובר במקרה ראשון שבו ההיתר נדחה והחברה מגישה בקשה נוספת ולכן נאלצת לשלם שוב את האגרה.

בעקבות הגשת הבקשה השנייה להיתר פליטה לאוויר, עמותת "שומרי הבית" שלחה למשרד להגנ"ס מכתב בו היא דורשת לדחות גם את הבקשה החדשה להיתר פילטה לאסדת לוויתן בשל פגמים רבים שנפלו בה, ואי ביצוע ההשלמות שנובל אנרג'י נתבקשה לערוך בבקשה החדשה.

חוסר מידע לאטימות רכיבים

לדברי המשרד, מבדיקת שלמות ראשונית של הבקשה החדשה לקבלת היתר פליטה לאסדת לוויתן, נמצא כי עבור חלק קטן מרכיבי הציוד באסדה המהווים פוטנציאל לפליטת חומרים אורגניים נדיפים (ללא מתאן (NMVOC, חסרים פרטים הדרושים להמשך הבחינה. המשרד מוסיף כי מדובר במידע הנוגע לאטימות רכיבים בהתאם לדרישות המשרד.

לכן מבהיר המשרד כי בבחינת מהות הבקשה ידרוש מהחברה את  השלמות אלה, לצד השלמות נוספות. על פי הערכות, ההשלמות יוסדרו כחלק מבחינת ההיתר בחודשים הקרובים וההיתר ייצא ברבעון השלישי של 2019.


כתבות רלוונטיות לנושא:

  1. נדחתה בקשתה של נובל לקבלת היתר פליטה לאסדת לווייתן, 9.12.2018
  2. טיוטות הנחיות למסמכים סביבתיים לפיתוח שדות גז ונפט בים, 21.05.2018
  3. המשרד להגנ"ס הופך את חוות הדעת לאחסון קונדנסט, 28.11.2017
  4. ההשפעות הסביבתיות של חיפושי נפט וגז טבעי לחופי ישראל, 04.07.2016
  5. משרד האנרגיה החל בהכנת סקר אסטרטגי סביבתי, 9.03.2015

ארגון 'שומרי הבית' מתנגדים למתן היתר

כאמור ארגון 'שומרי הבית' ביקש מהמשרד להגנ"ס לדחות גם את הבקשה הנוספת של נובל אנרג'י בטענה כי אינה מקיימת את הדרישות המינימליות של חוק אוויר נקי ביחס לאופן בו צריכות בקשות להיתר פליטה להיות מוגשות, אינה עונה לדרישות ביחס להגשת בקשה חדשה להיתר פליטה וסובלת מכשלים דומים לאלו שנפלו בבקשה הראשונה. לטענת העמותה, מדובר בבקשה שהוכנה בחופזה על מנת שניתן יהיה להגישה לפני הדיון שנקבע בעתירה בנושא ל- 23 בינואר, ולכן אין לאשר את הבקשה ולא לדון בה כלל.

העמותה מציינת כי בבקשה החדשה ניתנה אמנם אסמכתא למספר הרכיבים המייצרים פליטות בלתי מוקדיות, אך מנגד נעשו שינויים קיצונים ביחס לבקשה הקודמת כמעט בכל הרכיבים המייצרים פליטות מוקדיות וזאת ללא כל נימוק או אסמכתא, מה שמעמיד שוב בספק את אמינות הנתונים שהוצגו ביחס לכלל הפליטות.

בנוסף לטענת העמותה, בבקשה חסר מידע בנוגע למזהם בנזן במודל פליטות מוקדיות לאוויר, וחסרה שיטת הערכה לפליטות בלתי שגרתיות לאוויר, בנוסף לא הוצגו חלופות לטכניקת ה-BAT המוצעת ולא נערכו כל השוואות רלוונטיות לחלופות אחרות.

כמו כן, העמותה מוסיפה כי למרות שקוטר הארובה גדול מ-30 ס"מ בבקשה צוין כי יותקן פתח דיגום אחד, במקום 2 או 4 פתחי דיגום לפי דרישות הנוהל, וכי בבקשה אין נתונים עדכניים לנוגע להרכב הקונדנסט הנדרש להערכת הפליטות.

-------------

מסמכים רלוונטיים:

  1. בקשה חדשה להיתר פליטה לאוויר של אסדת לוויתן, המשרד להגנ"ס [zip]
להמשך קריאת הכתבה המלאה