הסדר פשרה בתביעה ייצוגית נגד אתר לייצור קומפוסט מבוצה
האתר יתקין טכנולוגיה למניעת מפגעי ריח בעלות של יותר ממיליון ₪ ובנוסף ישלם לעמותה התובעת 225 אלף ₪
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 04/9/2018

לאחרונה  פורסם להתנגדויות הסדר הפשרה בתביעה הייצוגית שהגישה עמותת אזרחים למען הסביבה נגד אתר קומפוסט שלוחות. על פי ההסדר התחייבה שלוחות להפעיל בשטחה טכנולוגיה חדשה מסוג שרוולי פוליאתילן סגורים לשימוש בתהליכי הקומפוסטציה של בוצות מט"ש עם אוורור מאולץ, בעלות של כמיליון ₪, במטרה למזער מפגעי ריח.

כמו כן התחייבה הנתבעת, שלוחות, לשלם לתובעת (עמותת אזרחים למען הסביבה) 225 אלף ₪ אשר ישמשו את העמותה לפעילותה בתחום איכות הסביבה ולכיסוי הוצאותיה בגין התביעה, וכן לאפשר לנציגי העמותה והרשויות באזור לפקח על פעילות האתר.

נזכיר, כי לפני כשנתיים וחצי המשרד להגנ"ס הגיש נגד שלוחות כתב אישום פלילי על השלכת בוצה גולמית רעילה בשטחים חקלאיים. אותו הליך משפטי הסתיים בהסדר טיעון לפיו האתר נקנס ב-630 אלף ₪, ועל מנהליה הוטל מאסר על תנאי. במקביל, עמותת אזרחים למען הסביבה, הגישה כתב תביעה אזרחי בתביעה ייצוגית, שכאמור הגיע להסדר פשרה לאחרונה.

פרטי המקרה | בוצה לא מעובדת מפונה לשדות חקלאיים

עמותת אזרחים למען הסביבה הגישה, בשנת 2015, תביעה ייצוגית נגד אתר שלוחות, אתר קומפוסט הסמוך לקיבוץ שלוחות, על מטרדי ריח, זיהום אוויר, זיהום קרקע ומים כתוצאה מפיזור בוצה (החומר המוצק בשפכים) לא מעובדת ומזוהמת בשדות חקלאיים סמוכים לאתר. השטחים החקלאיים בהן פוזרה הבוצה נפסלו ע"י משרד הבריאות לגידולים חקלאיים.

על פי כתב התביעה, אתר שלוחות יכול לקלוט עד 11,000 טון בוצה בשנה. אבל על פי החשד בשנת 2014 קלט כ-70,000 טון בוצה, ממט"שים באזור, הרבה מעבר לכמות המותרת על פי רישיון העסק והרבה מעבר ליכולת הטיפול שלו בבוצה. מבדיקה שערכה התובעת עלה שהאתר מפנה בוצה לא מעובדת לשדות סמוכים, ובכך אתר שלוחות מהווה מקור למפגע ריח קיצוני וחריף ופוטנציאל למפגע בריאותי מסוכן.

בוצה שעברה קומפוסטציה, תהליך שבו הבוצה עוברת טיפול המעקר אותה מחיידקים וטפילים, יכולה לשמש כחומר דשן, ואילו בוצה שלא בוצע בה טיפול מתאים בהתאם לתקנות נחשבת כפסולת מסוכנת שיש לפנותה לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב. גידולים חקלאיים המדושנים בבוצה שאינה מעובדת אסורים למאכל.

שלוחות הכחישה את הטענות נגדה, אבל כדי להימנע מניהול הליך משפטי ממושך בחרו הצדדים להגיע להסדר פשרה לאחר תהליך גישור.

--------

כתבות רלוונטיות לנושא:

  1. קנס של 630,000 ₪ למפעילי אתר קומפוסט, 04.12.2016
  2. כתב אישום סביבתי חמור, 17.12.2015
  3. 625,000 ₪ קנס למפעילי תחנת מעבר לפסולת, 09.10.2016
  4. 2 רשויות מקומיות מקבלות קנס סביבתי של 400,000 ₪, 10.08.2016
  5. 2 אתרי הטמנה גדולים מוזמנים לשימוע לפני החלטה על חקירה פלילית, 27.07.2016
  6. מידע נוסף על משפט סביבתי | infospot