המחלוקת על הסרת חובת הקליטה - התאחדות התעשיינים מאיימת לפנות לבית המשפט
חוות דעת של כלכלן סביבתי: הסרת חובת הקליטה תפגע ביישום הרפורמה בפסולת מסוכנת שמקדם המשרד להגנ"ס
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 05/3/2018

המהלך של המשרד להגנת הסביבה שהחליט על הסרת חובת הקליטה מהחברה לשירותי איכות הסביבה ממשיך לעורר מחלוקת מצד הגורמים העוסקים בתחום. לפני שבועיים דיווחנו שהתאחדות התעשיינים מבקשת לבטל את הסרת חובת הקליטה, בתגובה המשרד להגנת הסביבה הבהיר את עמדתו, אך כעת אנו מעדכנים שההתאחדות שלחה מכתב נוסף למשרד להגנ"ס בו היא מאיימת כי אם ההחלטה לא תוקפא היא תפנה לסעד משפטי.

במקביל הגיעה לידנו חוות דעת שהוזמנה על ידי חברת טביב, המפעילה תחנת מעבר לפסולת מסוכנת, המתנגדת למהלך בטענה שהסרת חובת הקליטה פוגעת ביישום הרפורמה בענף הפסולת המסוכנת שהמשרד להגנ"ס מוביל ומגדיל את כוחה המונופוליסטי של החברה לשירותי איכות הסביבה.

עמדת המשרד להגנת הסביבה

המשרד להגנת הסביבה הציג את עמדתו בהרחבה במכתב שנשלח להתאחדות התעשיינים ובו כרך את הסרת חובת הקליטה יחד עם עדכון והורדה של המחירים המפוקחים תחתם פועלת החברה לשירות איכות הסביבה, מכיוון שלדבריו עלות היישום של חובת הקליטה דורשת משאבים רבים המכבידים על המחיר המפוקח וכיום אין הצדקה סביבתית לקיום חובה זו.

בנוסף טוענים במשרד להגנ"ס כי אישורי המנהל הרוחביים שניתנו בשנים האחרונות לאתרי טיפול לפסולת מסוכנת משווים במידה רבה את תנאי הפינוי לתנאים של החברה לשירותי איכות הסביבה וכי החברה היא אמנם מונופול בחלק מהשירותים הניתנים על ידה אך בהם היא כפופה לדרישות של הגבלים עסקיים ובשירותים האחרים יש תחרות. במשרד מדגישים כי ההיבטים הנוגעים להתנהלות העסקית של החברה לשירותי איכות הסביבה היא תחת אחריות הרשות להגבלים עסקיים וכי עליו לקבוע תנאים ברשיון עסק רק בהתבסס על שיקולים סביבתייים והיות ואין כעת הצדקה סביבתית או בריאותית לקיום חובת הקליטה הוא החליט להסיר אותה.

המשרד גם מסביר כי ערך בדיקה נוספת לאחרונה ולפיה עבור הרוב המוחלט של זרמי פסולת מסוכנת יש פתרונות ראויים ולכן אין הצדקה סביבתית לחובת הקליטה וכי במדינות המפותחות מקובל כי החובה למצוא פתרון לטיפול בפסולת מסוכנת חלה על היצרן ולא על המדינה. לגבי חובת קיום שימוע ציבורי, המשרד טוען כי קיים שימועים ציבוריים נרחבים במסגרת גיבוש הרפורמה וגם במסגרת תהליך עדכון הפיקוח על המחירים.

למרות כל הטיעונים של המשרד, הוא משאיר פתח לשינוי כשהוא מסכם כי למרות שהוא סבור כי הסרת חובת הקליטה היא צעד נכון ונדרש, המהלך אינו בלתי הפיך ובמידת הצורך ניתן לשנות את הדברים.

אם לא יתקיים שימוע ציבורי - בית המשפט יכריע

התאחדות התעשיינים לא רואה את הדברים באופן דומה למשרד להגנ"ס ודורשת להשהות את תוקף ההחלטה על הסרת חובת הקליטה עד לקיום שימוע ציבורי בנושא זה. לדברי ההתאחדות השימועים שהתקיימו בעת גיבוש הרפורמה בענף ועדכון פיקוח המחירים רק מחזקים את הדרישה לקיים שימוע ציבורי גם על המהלך הזה וכי גם אם המשרד סבר בתחילה שהסרת חובת הקליטה אינה משמעותית ולא תפגע ביצרני הפסולת הרי שכעת הוא לא יכול להתעלם מהחובה לקיים שימוע בנושא. בהתאחדות מדגישים כי אם המשרד לא יודיע בימים הקרובים על השהיית ההחלטה היא תפנה לבית המשפט.

ההתאחדות מוסיפה כי המשק לא יכול לעמוד בדרישות החברה לשירותי איכות סביבה לתכנון מראש של כמות הפסולת המיועד לפינוי וכי החברה היא מונופול יוצא דופן המחזיק בכח חסר תקדים להביא אדם לידי אכיפה פלילית. לדברי ההתאחדות סירוב החברה לקלוט פסולת מלקוחותיה או מתחריה עשוי לשתק את שוק הפסולת ולהביא להצטברות פסולת בתוך תקופת ששת החודשים הקבועים בתקנות וכי אכיפה באמצעות פנייה להגבלים העסקיים אינה מהירה דיה כדי לעזור למפעל הנתקל בסירוב לקלוט את הפסולת שלו. 

ההתאחדות מסבירה כי המשרד לא מציע למפעלים פתרון כיצד להימנע מאכיפה בגין אי פינוי של פסולת מסוכנת שהחברה סירבה לקבל וכי אם רוצה המשרד להגנת הסביבה להסיר את חובת הקליטה הוא יכול לעשות כן בהתאם למדיניות שהוא עצמו הציג - להסיר את המגבלות המחייבות הפניית הפסולת למתקני החברה לחלוטין, לאפשר ייצוא וטיפול חלופי לכל הזרמים כך שכל מפעל חייב לטפל בפסולת מסוכנת - אבל לא חייב לעשות זאת דווקא בחברה לשירותי איכות הסביבה. 

הסרת חובת הקליטה תפגע ברפורמה

חוות דעת שהכין על הנושא הכלכלן הסביבתי ליאור שמואלי, מצביעה על 4 בעיות עיקריות שעולות מהסרת חובת הקליטה כעת:

 1. חובת הקליטה מהווה תשתית לאומית ושירות ציבורי חיוני כך שמבלי להעביר את החובה לגורם אחר, ביטול חובת הקליטה כעת תעמיד את יצרני הפסולת ללא פתרון הולם.
 2. ביטול חובת הקליטה נעשה בשלב מוקדם מדי של יישום הרפורמה המתוכננת לענף שצעדיה תוכננו להתבצע באופן הדרגתי ומשולב כאשר כל שלב מהווה בסיס לשלב הבא. בהתאם, כל עוד לא גובש המתווה לפיצול החברה לשירותי איכות הסביבה לשתי חברות שונות - חברת טיפולים וחברת תשתית לאומית, וכל עוד לא עודכנה מדיניות היצוא והפיקוח על המחירים – לא ניתן להסיר את חובת הקליטה.
 3. יש להסיר את מגבלות היצוא יחד עם הסרת חובת הקליטה. הסרת המגבלות על היצוא תוכננה במקור לשלב ב' של הרפורמה, לאחר השלמת השינוי המבני בחברה לשירותי איכות הסביבה, אך הסרת חובת הקליטה בשלב כה מוקדם, מגבילה את כמות הפתרונות  העומדים בפני חלק מיצרני הפסולת המסוכנת.
 4. ביטול חובת הקליטה תפגע בתחרות משום שהמתווה החדש לקליטת פסולת מסוכנת שפרסמה החברה לשירותי איכות הסביבה יגרום ליצרני הפסולת להתחייב מראש להעביר כמות פסולת גדולה במטרה לשריין לעצמם מקום במקום לבדוק חלופות אחרות.

לכן, מסכמת חוות הדעת, החלטת המשרד לבטל כעת את חובת הקליטה  לא רק שמנוגדת למהלכים שהוגדרו בתוכנית היישום שקבע המשרד עצמו לקידום הרפורמה, אלא אף צפויה לפגוע במימוש יעדיה ומטרותיה.

התייחסויות

מהמשרד להגנת הסביבה נמסר בתגובה: "קיבלנו את הפניות ואנחנו לומדים את האמור בהן. נשיב לפונים כמקובל ונעדכן"

--------

כתבות רלוונטיות לנושא:

 1. מחלוקת על הסרת חובת הקליטה מהחברה לשירותי איכות הסביבה, 12.02.2018
 2. המשרד להגנ"ס הסיר את חובת הקליטה, 22.01.2018
 3. תקנות חדשות לטיפול בפסולת מסוכנת,  21.12.2017
 4. האם המשרד להגנ"ס מסיר את 'חובת הקליטה' מהחברה לשירותי איכות סביבה? 16.03.2017
 5. יצוא פסולת מסוכנת תותר עד סוף הרבעון, 20.02.2017
 6. פיקוח המחירים המוצע לפסולת מסוכנת, 02.11.16
 7. הרפורמה בפסולת מסוכנת, 25.05.2015
 8. מידע נוסף על פסולת מסוכנת | infospot

חברות לטיפול בפסולת מסוכנת: