'אדם טבע ודין' לאלקין: אם לא תקדם חקיקה בנושא פסולת בניין ננקוט בצעדים משפטיים
"המשרד להגנת הסביבה נמנע מגיבוש מדיניות אכיפה מסודרת המגובה במשאבים, וכן נמנע מהשקעה בניקוי מפגעי פסולת בניין, וכל זאת בהמתנה 'משיחית' לחקיקה שאותה הוא לא באמת מקדם"
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 18/6/2017

שנה לאחר שדיווחנו, כי המשרד להגנת הסביבה מקדם חוק חדש לטיפול במפגעי פסולת בניין, פנתה בשבוע שעבר עמותת 'אדם טבע ודין' לשר להגנ"ס, זאב אלקין, בדרישה שיקדם את החקיקה בנושא שתקועה כבר 5 שנים. העמותה מציינת שאלקין הוא השר השלישי המבטיח לקדם את חקיקת החוק, אבל בפועל לא נעשה דבר, ואף מאיימת לנקוט בצעדים משפטיים נגד המשרד להגנ"ס אם תזכיר החוק לא יופץ תוך 45 יום.

השלכה פיראטית – נזק סביבתי וכלכלי

העמותה מציינת, כי כמיליון טון פסולת מושלכת מדי שנה בשטחים הפתוחים, תוך גרימת נזק סביבתי וכלכלי עצום, ופוגעת פגיעה קשה בענף מיחזור פסולת הבניין, משום שלא ניתן להעלות באופן אפקטיבי את היטל ההטמנה על פסולת בניין עקב החשש מהגברת ההשלכה.

העמותה מוסיפה, כי למרות המודעות לבעיה, ופרסום דוחות מבקר המדינה בנושא לא נעשה דבר. לטענתה, לפני 5 שנים בשנת 2012 קידם המשרד להגנת הסביבה הצעת חוק שנועדה לטפל בבעיה, אך עקב התפזרות הכנסת לא הושלם הליך החקיקה. מאז לא הוחל דין רציפות על ההצעה והיא לא קודמה, למרות שקידום ההצעה מוזכר כיעד בתכנית העבודה של המשרד לשנת 2017. "בתום כ-11 חודשים מיום כניסתך לתפקיד עדיין לא נרשמה כל התקדמות בנושא קריטי זה, אף על פי שניתן היה לכל הפחות לפרסם את תזכיר החקיקה".

"המשרד להגנ"ס נמנע מגיבוש מדיניות אכיפה"

"מצב זה אינו יכול להימשך עוד: המצב מחמיר מיום ליום ואיש הישר בעיניו יעשה, והרגולטור האחראי עומד מנגד. כך, המשרד להגנת הסביבה נמנע מגיבוש מדיניות אכיפה מסודרת המגובה במשאבים, וכן נמנע מהשקעה בניקוי מפגעי פסולת בניין, וכל זאת בהמתנה 'משיחית' לחקיקה שאותה הוא לא באמת מקדם.

"אין לנו ספק, כי בכוחו של שר בעל כובד משקל פוליטי כמוך, ממפלגת השלטון, לקדם את הנושא לו רק יחפוץ בכך, כפי שעשה בזמנו השר לשעבר ארדן. לפיכך, אנו תמהים מדוע המפגע הסביבתי החמור ביותר בתחום הפסולת אינו זוכה למענה? מדוע השר אינו נרתם בכל מאודו לטובת העניין ומדוע קולו אינו נשמע, מעבר לאותן הבטחות לקידום חקיקה אותן שמענו בחמש השנים האחרונות?

העמותה מוסיפה, כי "אם תזכיר החוק הנדון לא יופץ בתוך 45 ימים, תנקוט אדם טבע ודין בשורה של צעדים משפטיים כנגד המשרד להגנ"ס בדרישה לאכיפת הוראות החוק הקיים. אנו בהחלט מודעים להשלכות התקציביות של הדבר, אולם כאמור, המצב הקיים אינו יכול להימשך".

תגובת המשרד להגנת הסביבה טרם התקבלה. נפרסם כאן כשתתקבל.

-----------

מסמכים רלוונטיים:

  1. מכתב אדם טבע ודין לזאב אלקין [pdf]
  2. טיוטת תזכיר חוק שמירת הניקיון (פינוי פסולת בניין), 2016, [pdf]

-----------

קישורים רלוונטיים:

  1. המשרד להגנ"ס מקדם חוק חדש לטיפול במפגעי פסולת בניין, 20.6.2016
  2. ראיון עם איש המקצוע הבכיר בישראל בתחום הפסולת, 20.11.2016
  3. נוהל חדש לפינוי פסולת בניין, 18.04.2016
  4. פסולת בניין: נוהל חדש ורשימה מעודכנת של אתרי הטמנה ומיחזור, 06.09.2015
  5. בקרוב: תחנות מעבר לפסולת יוכלו לקלוט אסבסט, 14.03.2016
  6. פסולת בניין | infospot