נמשכת הירידה בזיהום האוויר מתחנות הכוח של חברת החשמל
כך עולה מנתונים של שנת 2017 שהעבירה החברה למפל"ס. הירידה בכמות הפליטות נובעת מהמדיניות להפחתת השימוש בפחם
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 09/4/2018

חברת החשמל מדווחת כי מהנתונים שהעבירה בדיווח המפל"ס עולה כי בשנת 2017 חלה ירידה נוספת ברמת הפליטות ממתקני החברה לעומת שנת 2016, ושיפור משמעותי ביותר לעומת שנת 2012 (שנת הדיווח הראשונה למפל"ס).

נזכיר כי הירידה ברמת הפליטות היא תוצאה ישירה של המדיניות שמובילים משרדי האנרגיה והגנת הסביבה להפחתת השימוש בפחם בתחנות הכוח הפחמיות של חברת החשמל - "רוטנברג" באשקלון ו"אורות רבין" בחדרה, יחד עם השלמת פרויקט התקנת האמצעים להפחתת פליטות ביחידות הפחמיות הפועלות באותן תחנות כוח.


מקור: חברת חשמל

הצעד האחרון עליו הוכרז במסגרת מדיניות הפחתת השימוש בפחם התרחש לפני 3 חודשים, כאשר דיווחנו כי שר האנרגיה החליט שחברת חשמל תפחית את השימוש בפחם ב-30% במקום ב-20% כבר בשנת 2018. במסגרת החלטה זו, תושבת באופן יזום אחת מהיחידות הייצור הפחמיות 1-4 בחדרה בסתיו. יחידות אלה מיועדות להשבתה סופית בשנת 2022.

ירידה בפליטה של המזהמים העיקריים

על פי הנתונים, בשנת 2017 חלה ירידה בפליטה של כל המזהמים העיקריים הנפלטים מתחנות הכוח. כך למשל, בתחמוצות חנקן [NOX] חלה ירידה של כ-13% לעומת 2016 (וירידה של כ-59% בהשוואה לשנת 2012), בתחמוצות גופרית [SO2] חלה ירידה של כ-29% לעומת 2016 (וירידה של כ-63% לעומת 2012) בחומר חלקיקי חלה ירידה של כ-9% לעומת 2016 (וירידה של כ-46% לעומת 2012). בפחמן דו חמצני חלה ירידה מתונה של כ-3% (וירידה של כ-35% לעומת 2012).


מקור: חברת חשמל

למרות הירידה בפליטות במרבית סוגי המזהמים בשנת 2017 לעומת 2016, מוסיפים בחברת חשמל כי במספר מקרים נקודתיים נצפתה בשנת 2017 עליה בפליטה השנתית של מספר פרמטרים, הנובעת מעלייה בצריכת סולר ומזוט בשל התקלה שאירעה באסדת הגז תמר בחודש ספטמבר 2017 וכן בשל הפחתה בייצור בפחם והסטת הייצור ליחידות המוסקות בגז טבעי.

בחברת חשמל מדגישים, כי בהתאם לנתוני ניטור רציף, לא נרשמו חריגות מהתקנים המותרים בכל יחידות הייצור של החברה. בחברה צופים שפליטת המזהמים העיקריים תמשיך לרדת גם בשנים הקרובות. זאת עקב השלמת העבודות בפרויקט הפחתת הפליטות באתר "רוטנברג", וכן בשל המשך צמצום הייצור בפחם והרחבת הייצור בגז טבעי.

התייחסויות

מנכ"ל חברת החשמל, עופר בלוך: "אני שבע רצון מהשיפור בביצועי תחנות הכוח של חברת החשמל.  אנו משקיעים בכך משאבים רבים ונמשיך לדבוק במדיניות של אחריות תאגידית וקיימות, זאת, על מנת להמשיך את המגמה של שמירת איכות האוויר והסביבה".

----------

כתבות רלוונטיות לנושא:

  1. חברת חשמל תפחית את השימוש בפחם ב-30% במקום ב-20%, 04.01.2018
  2. שטייניץ ממשיך לקדם מדיניות 'אנטי-פחמית' להעדפת ייצור חשמל בגז, 14.11.2017
  3. שטייניץ שינה דעתו: תחנות כוח פרטיות יחליפו את הפחמיות, 29.05.2017
  4. המשרד להגנ"ס אישר דחייה נוספת בהתקנת הסולקנים באשקלון, 03.10.2017
  5. מידע נוסף על זיהום אוויר מייצור חשמל | infospot

ספקים מומלצים לטיפול בזיהום אוויר: