מעדכנים את הנוסחה לתימחור נזקי זיהום אוויר
המשרד להגנ"ס פרסם להערות הציבור עדכון לערכי העלויות החיצוניות של פליטות מזהמי אוויר וגזי חממה. התימחור מעניק 'תג מחיר' לזיהום אוויר שמשקלל עודף תחלואה, תמותה מוקדמת ועוד
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 08/3/2020

המשרד להגנת הסביבה פרסם טיוטת עדכון לערכי העלויות החיצוניות של פליטות מזהמי אוויר וגזי חממה להערות הציבור (הספר הירוק). מדי שנה המשרד להגנ"ס מפרסם את התמחור המעודכן של העלויות החיצוניות מזיהום אוויר, בהתאם לנוסחת חישוב שנקבעה בשנת 2012. כעת, לאחר 8 שנים, החליט המשרד להגנ"ס לעדכן את שיטת החישוב עצמה, בהתאם לפרסומים עדכניים של האיחוד האירופאי וארגון הבריאות העולמי.

תמחור עלויות חיצוניות מעניק 'תג מחיר' לזיהום האוויר שמאפשר להתחשב בו בעת קבלת החלטות וגיבוש מדיניות, בין השאר בנושאי מיסוי על דלקים, כלי רכב ועוד.

מדוע מתמחרים עלות חיצונית של זיהום אוויר?

עלות חיצונית נוצרת כאשר ייצור או צריכה של מוצר מסוים פוגעים ברמת החיים של צרכן אחר. במקרה שלנו, זיהום אוויר שנוצר כתוצאה מייצור חשמל, תחבורה או תעשייה, פוגע בבריאות ואיכות החיים של התושבים במדינה. אך כאשר מגדירים תג מחיר, אפשר להתחשב בזה ולהשוות בין החלופות השונות.

כיצד מתמחרים עלות חיצונית של זיהום אוויר?

על מנת לתמחר את העלות החיצונית של זיהום אוויר, עומדים את הנזק הכלכלי שנגרם כתוצאה מהזיהום, למשל באמצעות תמחור הגידול בתחלואה אובדן ימי עבודה, ימי אשפוז או תמותה מוקדמת.


כתבות רלוונטיות:

 1. עלייה בעלויות החיצוניות של מזהמי אוויר לשנת 2018, 05.03.2018
 2. פרס נובל לחוקר שהטמיע את שינוי האקלים במודל כלכלי, 08.10.2018
 3. מיסוי ירוק זה לא רק לתחבורה, 21.03.2016
 4. למידע נוסף על זיהום אוויר | infospot

עדכון שיטת חישוב עלויות חיצוניות מזיהום אוויר

כאמור, המשרד החל לפרסם את תמחור העלויות החיצוניות בשנת 2012 ועדכן אותם מדי שנה באמצעות עדכון הערכים של מספר פרמטרים שנקבעו בנוסחת התימחור, כגון: תמ"ג, אינפלציה וגודל האוכלוסייה.

בעדכון הנוכחי מוצג טווח ערכי זיהום (גבוה, בינוני ונמוך) לעומת שימוש בהגדרת רמת זיהום יחידה בשיטה הקודמת. השימוש בטווח ערכים משקף את אי הודאות הבלתי נמנעת בהערכות זיהום אוויר והמסמך ממליץ להשתמש בערכי האמצע למקרים שבהם ההתייחסות צריכה להיות נקודתית, כמו מיסוי סביבתי, אך להשתמש בערכים הגבוהים והנמוכים בניתוחי עלות-תועלת בהם יש להציג טווח רגישות שיבטא את אי הודאות.

ביטול ההבחנה בין ייצור חשמל ותעשייה

נוסחת החישוב הקודמת (משנת 2012) הבחינה בין עלות זיהום האוויר משלוש מקורות שונים:

 1. ייצור חשמל
 2. תחבורה
 3. תעשייה

הסיבה להבחנה נבעה מההנחה שגובה הארובות בתעשיית ייצור החשמל הוא בדרך כלל מעל 100 מטר, זאת לעומת תעשיות אחרות שגובה הארובות בהן נמוך מ-100 מטר ולכן משפיעות באופן אחר על בריאות הציבור.

אלא שכיום, עם המעבר לייצור חשמל מגז טבעי, נעשה שימוש בארובות הנמוכות מ-100 מטר גם לייצור חשמל ולכן בטיוטה הנוכחית מציעים את ההבחנה הבאה:

 1. פליטות מארובות הגבוהות מ-100 מטר
 2. פליטות מארובות נמוכות מ- 100 מטר
 3. פליטות מתחבורה

ערכי אמצע למזהמי אוויר תעשייה (₪ לטון 2019)

ערכי אמצע למזהמי אוויר מתחבורה (₪ לטון 2019)

בנוסף לכך, המסמך גם עוסק בתימחור של פליטות גזי חממה, שיכול לשמש בין השאר כבסיס למס פחמן – במטרה להפחית את פליטת גזי החממה ולהתמודד עם שינוי האקלים.

המועד האחרון לשליחת הערות לטיוטת עדכון ערכי העלויות החיצוניות של מזהמי אוויר הוא 17.3.20 לכתובת המייל economics@sviva.gov.il

--------

מסמכים רלוונטיים:

להמשך קריאת הכתבה המלאה