עדכון מסמכי ייחוס לטכניקה מיטבית זמינה [BAT]
האיחוד האירופי פרסם מספר טיוטות מסמכי ייחוס BREF שישפיעו בהמשך גם על עסקים רלוונטיים בישראל, לא רק על בעלי היתר פליטה לאוויר
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 13/2/2022

האיחוד האירופי פרסם לאחרונה מספר עדכונים הקשורים למסמכי הייחוס הסביבתיים BREF – BAT Reference Document אשר מגדירים את הדרישות הסביבתיות מהמפעלים באירופה. גם המפעלים הרלוונטיים בישראל מושפעים ישירות מכיוון שהם נדרשים לעמוד בדרישות דומות.

העדכונים כוללים פרסום טיוטה סופית של מסמך BREF למפעלי עיבוד מתכות ברזל וכן טיוטה ראשונית להערות הציבור הנוגעת למפעלי יציקה ונפחות של מתכת. מלבד הטיוטות, לאחרונה החלה עבודה על מסמך BREF חדש הנוגע לפעילות בנפח גדול של כימיקלים אנאורגניים וכן על עדכון מסמך BREF העוסק בטיפול פני שטח של מתכת ופלסטיק.

תהליך עדכון מסמך BREF בדרך כלל נמשך מספר שנים וכרוך בהתייעצות עם רשימה ארוכה של בעלי עניין ובמספר סבבים של טיוטות המפורסמות להערות הציבור, כך שלמעט הטיוטה הסופית ל-BREF  לעיבוד מתכות ברזל, שנמצאת בשלב האחרון של התהליך ולכן סביר שתהפוך לנוסח סופי במהלך השנה הקרובה, ייקח עוד שנים ספורות שהעדכונים של ענפי הפעילות האחרים יושלמו.

יש לציין שהשבוע פורסם תזכיר חוק רישוי סביבתי משולב שצפוי לעלות להצבעת שרי הממשלה בתחילת חודש מרץ, ובמסגרתו מוצע כי כחלק מהמעבר להיתר מאוחד, הרגולציה בארץ תתבסס על המקבילה האירופאית, כך למשל תורחב גם חובת יישום של טכניקה מיטבית זמינה BAT לתחומים נוספים שאינם איכות אוויר: שפכים, חומרים מסוכנים וכו'.


כתבות רלוונטיות:

 1. אירופה מחמירה את הדרישות הסביבתיות ממפעלי כימיה, 08.8.2021
 2. פורסם תזכיר חוק רישוי סביבתי משולב, 08.2.2022
 3. גרסה סופית של BREF לשימוש בממיסים אורגניים, 08.2.2021
 4. טיוטה סופית ל-BREF  לשימוש בממיסים אורגניים, 20.8.2019
 5. מידע נוסף על זיהום אוויר | infospot

טיוטה סופית ל BREF לעיבוד מתכות ברזל

האיחוד האירופי פרסם טיוטה סופית לעדכון מסמך ה-BREF של עיבוד מתכות ברזל (Ferrous Metals Processing) לאחר שהתקבלו הערות הציבור. המסמך צריך לעבור אישור של ועדה באיחוד האירופי, שאחריו הוא ייכנס לתוקף ככל הנראה בשנה הקרובה.

המסמך המעודכן מכיל נתונים על תקני פליטות לאוויר ופירוט הטכניקות למניעה או להקטנת ההשפעה הסביבתית. המידע כולל את רמות הפליטה המושגות באמצעות טכניקות שונות, דרישות ניטור והצגת מידע על טכנולוגיות מיטביות וטכניקות תפעוליות מיטביות הנדרשות ליישום.

בנוסף המסמך כולל מידע על פליטות ממפעלים המטפלים בשפכים שמקורם במתכות, וכן  מידע על  טכניקות למניעה או הפחתה של ההשפעה הסביבתית שלהם, את רמות הביצועים הסביבתיים שניתן להשיג באמצעות טכניקות ניטור וכן טכניקות ספציפיות למגזר שיש לקחת בחשבון בקביעת ה BAT.

המסמך המאושר ישפיע ישירות על מפעלי המתכת הרלוונטיים בארץ שמחויבים בהיתר פליטה לאוויר, שכן הם מחויבים לעמוד בדרישות ה-BREF האירופאי.

החלה עבודה עלBREF  חדש - כימיקלים אנאורגניים בנפח גדול

מסמך BREF חדש שהאיחוד האירופי החל לעבוד עליו קשור לתהליכים בהם נעשה שימוש בכימיקלים אנאורגניים בנפח גדול.

בשלב ראשוני זה, לפני שגובש היקף הנושאים בו יתמקד ה BREF החדש, ידוע כי המסמך החדש צפוי לעסוק בנושאים סביבתיים מהותיים הקשורים לשני מסמכי BREF  שכבר קיימים משנת 2007 ועוסקים גם הם בתהליכים בהם נעשה שימוש בכימיקלים אנאורגניים בנפח גדול – אחד מהם מתמקד באמוניה, חומצות ודשנים, ואילו ה BREF  השני מתמקד במוצקים ותעשיות אחרות.

החל עדכון של BREF טיפול פני שטח במתכת ופלסטיק

במסמך BREF אחר, הנוגע לטיפול פני שטח של מתכת ופלסטיק (Surface Treatment Of Metals and Plastics), החל תהליך עדכון שכאמור צפוי להמשך מספר שנים. ה BREF הנ"ל עוסק במתקנים בהם מטפלים במתכת ופלסטיק בתהליכים אלקטרוליטיים או כימיים.

טיוטה לעדכון BREF למפעלי יציקה ונפחות של מתכת

בנוסף, פורסמה טיוטת עדכון למסמך BREF למפעלי יציקה ונפחות של מתכת (Smitheries and Foundries). תהליך עדכון המסמך החל בשנת 2019 וכעת מתפרסמת טיוטה ראשונה להערות הציבור.

המסמך מתמקד בין היתר בתהליכי יציקה של מתכות ברזליות ולא-ברזליות, וכן במפעלי יציקה של מתכות שאינן ברזל המשתמשים בגרוטאות, סגסוגת, מתכת נוזלית ועוד.

המסמך מכיל נתונים על תקני פליטות לאוויר ופירוט הטכניקות למניעה או להקטנת ההשפעה הסביבתית. המידע כולל את רמות הפליטה המושגות באמצעות טכניקות שונות, דרישות ניטור והצגת מידע על טכנולוגיות מיטביות וטכניקות תפעוליות מיטביות הנדרשות ליישום.

בנוסף המסמך כולל מידע על פליטות ממפעלים המטפלים בשפכים שמקורם במתכות, וכן  מידע על  טכניקות למניעה או הפחתה של ההשפעה הסביבתית שלהם, את רמות הביצועים הסביבתיים שניתן להשיג באמצעות טכניקות ניטור וכן טכניקות ספציפיות למגזר שיש לקחת בחשבון בקביעת ה BAT.

תזכורת | מה זה BAT?

המונח טכנולוגיה/טכניקה מיטבית זמינה – BAT מתייחס לטכנולוגיה ולאמצעים האחרים המתקדמים ביותר, המשמשים בתכנון, בבנייה, בהפעלה ובתחזוקה של מקור פליטה ושל פעילות המתבצעת בו, או טכנולוגיה ואמצעים שייעודם מניעה או צמצום של פליטות לאוויר, למים ומדיות נוספות.

המלצות ה-BAT  לוקחות בשיקול לא רק את ההיתכנות הטכנולוגית להפחתת פליטות מרבית, אלא משלבות גם שיקולי זמינות והיתכנות כלכלית.

מסמכי ייחוס המגדירים את הטכניקות הזמינות הטובות ביותר, נקראים BREF.

על מי יחול ה-BAT בישראל?

מסמכי הייחוס BREF's, משמשים בעת מתן היתרי פליטה לכ-5,000 מתקנים בעלי פוטנציאל זיהום משמעותי באירופה. מאחר ועל פי חוק אוויר נקי גם המפעלים בישראל המחויבים בקבלת היתר פליטה נדרשים ליישם את הטכניקה המיטבית הזמינה BAT, העדכונים הללו ישפיעו גם על המפעלים בארץ.

חשוב לדעת כי בשבוע שעבר דיווחנו כי פורסם תזכיר חוק רישוי סביבתי משולב. בחוק זה מוצע לאחד את רוב ההיתרים הסביבתיים (פליטה, רעלים, תנאים ברישיון עסק) לכדי היתר אחד מאושר שיהיה תקף ל-10 שנים. לפיכך, צפויה להיות מורחבת גם חובת יישום של טכניקה מיטבית זמינה BAT לתחומים נוספים שאינם איכות אוויר: שפכים, חומרים מסוכנים וכו'. זאת בהתאם לרגולציה האירופאית.

---

מסמכים רלוונטיים:

 1. מסמך BREF - התעשייה הכימית האנאורגנית בנפח גדול
 2. מסמך BREF - מפעלי יציקה ונפחות של מתכת
 3. מסמך BREF – עיבוד מתכות ברזל
 4. מסמך BREF - טיפול פני שטח של מתכת ופלסטיק

ספקים מומלצים לטיפול בזיהום אוויר:

חברה איש קשר טלפון מייל
EnviroManager גיא פרנקל 072-3712245 envirom@infospot.co.il
איירלאב - בדיקות אוויר אהוד רועה 054-9360352 airlab@infospot.co.il
המבדקה הכימית דניאלה קורי 072-3281212 ctlab@infospot.co.il
לאינדקס הספקים>>