פורסמה גרסה סופית של BREF לשימוש בממיסים אורגניים
הגרסה הסופית מחליפה את המסמך הקודם מ-2007. גם מפעלים בישראל שמשתמשים בממיסים אורגניים לטיפול בפני שטח של חומרים ומוצרים יידרשו לעמוד בדרישות האירופאיות
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 08/2/2021

האיחוד האירופי פרסם את גרסתו הסופית למסמך הייחוס לטכניקה מיטבית זמינה [BREF] לשימוש בממיסים אורגניים. BREF הם מסמכים המגדירים את הדרישות הסביבתיות מהמפעלים באירופה בתחומי פליטות לאוויר, שפכים, ניהול חומרי גלם ועוד.

בנוסף, ארגון ה- OECD, השיק לאחרונה מאגר מידע חדש של הנחיות טכנולוגיות מיטבית זמינה BAT – מכל העולם, לפי ענף ותחום פעילות – קישור למאגר בתחתית הכתבה.

נכון להיום, המשרד להגנ"ס מחיל את הדרישות האירופיות בארץ על תחום זיהום האוויר על מפעלים שנדרשים להיתר פליטה לאוויר. חוק אוויר נקי מגדיר את סוגי הפעילויות המחייבות בהיתר פליטה לאוויר וביניהם טיפול שטח של חומרים, רכיבים או מוצרים בעזרת ממיסים אורגניים (הדפסה, ציפוי, צביעה, ניקוי והסרת שומנים ועוד) בכמות העולה על 150 ק"ג לשעה או על 200 טון לשנה (בדומה לערכים של הדירקטיבה האירופית).

בהתאם לכך, עסקים בארץ המשתמשים בממיסים אורגניים מעל ערכי הסף הדורשים היתר פליטה לאוויר, יידרשו לעמוד בדרישות ה-BAT  שאושרו לאחרונה במסגרת מסמך ה-BREF החדש.


כתבות רלוונטיות:

  1. טיוטה סופית ל-BREF  לשימוש בממיסים אורגניים, 20.8.2019
  2. עדכון מסמכי ייחוס למתקני שריפת פסולת ומפעלי מתכת, 7.04.2019
  3. מסמך חדש לטכניקה מיטבית זמינה [BAT] לעוסקים בפסולת, 3.09.2018
  4. האם חוק אוויר נקי הוא הצלחה או כישלון?, 16.07.2018
  5. מידע נוסף על זיהום אוויר | infospot

מסמך ה- BREF הנוכחי מכיל 1056 עמודים: במה הם עוסקים?

בין היתר, המסמך עב הכרס מספק מידע כללי על ממיסים אורגניים ועל הנושאים הסביבתיים העיקריים הקשורים לשימוש בהם. כמו כן, הוא מפרט על התהליכים המיושמים, רמות פליטה וצריכה עכשוויות, רמות הפליטה המרביות וטכניקות שיש להביא בחשבון בקביעת ה- BAT (הטכניקה המיטבית הזמינה) באופן כללי ותוך התייחסות ספציפית לתחום שימור העץ. 

הפעילויות שכלולות בדרישות ה-BAT החדשות לשימוש בממסים

ההוראות של מסמך ה- BREF חלות על מפעלים באיחוד האירופי המשתמשים בממיסים אורגניים לטיפול במשטחים, בפעילויות כגון הדפסה, ציפוי, צביעה, ניקוי והסרת שומנים, איטום, יישום דבק וניקוי של רהיטים, מוצרי מתכת ופלסטיק – במקרים שצריכת הממיסים האורגנים עולה על 150 ק"ג בשעה או מגיעה ליותר מ-200 טון בשנה.

כמו כן, ההוראות חלות גם על שימוש בכימיקלים לטובת שימור מוצרי עץ במקרים שבהם תפוקת הייצור עולה על 75 מ"ק ליום, וכן על טיפול עצמאי בשפכים במקרים שהמזהם העיקרי בהם ממיס אורגני. במסמך ההנחיות המלא המופיע בהמשך כלולה רשימת הפעילויות המלאה.

סוגיות סביבתיות בשימוש בממיסים אורגניים

ההשפעות הסביבתית העיקריות של שימוש בממיסים אורגניים הן פסולת ופליטות לאוויר, למים ולקרקע. אך מאחר שמדובר בחומרים דליקים יש להם גם השפעות על הבטיחות והגהות של העובדים.

חלק מהממיסים האורגניים מוכרים כמסרטנים ולכן רובם הוחלפו בחומרים אחרים בתעשייה באירופה, כך עולה ממסמך ההנחיות, אך עדיין נותרו מספר ממיסים מסרטנים שנמצאים בשימוש ולכן דורשים התייחסות מיוחדת, למשל השימוש ב-DMF בציפוי טקסטיל עם פוליאוריתן ובציפוי PVC – נושאים שמסמך הייחוס מתייחס אליהם.

השימוש בממיסים אורגניים לצורך טיפול במשטחים הוא המקור השני לפליטות של חומרים אורגנים נדיפים באיחוד האירופי, זאת לפי ה-E-PRTR (מרשם הפליטות האירופי).

באירופה נעשה שימוש ב-5.1 מיליון טון של ממיסים אורגניים מדי שנה, 46% מהממיסים נצרכים על ידי תעשיית הצביעה והציפוי.

ענף ייצור הממסים האורגניים באירופה מגלגל כ-4 מיליארד אירו בשנה ומעסיק כ-7,500 עובדים באופן ישיר.

תזכורת | מה זה BAT? ומה זה BREF?

המונח טכנולוגיה/טכניקה מיטבית זמינה – BAT מתייחס לטכנולוגיה ולאמצעים מתקדמים ביותר, המשמשים בתכנון, בבנייה, בהפעלה ובתחזוקה של מקור פליטה ושל פעילות המתבצעת בו, או טכנולוגיה ואמצעים שייעודם מניעה או צמצום של פליטות לאוויר, למים ומדיות נוספות.

המלצות ה-BAT  מביאות בחשבון לא רק את ההיתכנות הטכנולוגית להפחתת פליטות מרבית אלא גם שיקולי זמינות והיתכנות כלכלית.

מסמכי ייחוס המגדירים את הטכניקות הזמינות הטובות ביותר נקראים BREF – BAT Reference Document.

-----

מסמכים רלוונטיים:

  1. מסמך ייחוס BREF