עדכון מסמכי ייחוס לטכניקה מיטבית זמינה [BAT] למתקני שריפת פסולת ומפעלי מתכת
האיחוד האירופי פרסם מספר טיוטות, הנמצאות בשלבים שונים, ועם אישורן ישפיעו על גם על העסקים בישראל המחויבים לעמוד בדרישות BAT לקבלת היתר פליטה לאוויר
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 07/4/2019

האיחוד האירופי פרסם לאחרונה מספר טיוטות לעדכון מסמכי BREF – BAT Reference Document המגדירים את הדרישות הסביבתיות מהמפעלים באירופה. גם המפעלים הרלוונטיים בישראל מושפעים ישירות מכיוון שהם נדרשים לעמוד בדרישות דומות.

מדובר בטיוטה ראשונית לעדכון ה BREF למפעלי מתכות ברזל, וטיוטה סופית לעדכון מסמך BREF למתקני שריפת פסולת. כמו כן החל האיחוד בתהליך עדכון של מסמכי BREF  של משחטות ובתי מטבחיים, מפעלי יציקה (מתכת), וצפוי להתחיל בהמשך השנה בתהליך עדכון של BREF למפעלי קרמיקה.

תהליך עדכון מסמך BREF  בדרך כלל נמשך זמן רב, מספר שנים, וכרוך בהתייעצות עם רשימה ארוכה של בעלי עניין ומספר סבבים של טיוטות המפורסמות להערות הציבור, כך שלמעט הטיוטה הסופית ל BREF למתקני שריפת פסולת, שנמצאת בשלב האחרון של התהליך ולכן סביר שתהפוך לנוסח סופי במהלך השנה הקרובה, ייקח עוד שנים ספורות שהעדכונים של ענפי הפעילות האחרים יושלמו.

עדכון למסמך BREF למפעלי עיבוד מתכות ברזל

האיחוד האירופי פרסם טיוטה ראשונית [First Draft] לעדכון מסמך BREF למפעלי עיבוד מתכות ברזל (Ferrous Metals Processing), שבתוקף משנת 2001. הערות ניתן להגיש עד ה-7 ביוני.  כאשר המסמך יסיים את תהליך העדכון ויפורסם בנוסח סופי, הוא ישפיע ישירות על מפעלי המתכת בארץ שמחויבים בהיתר פליטה לאוויר, שכן הם מחויבים לעמוד בדרישות ה BREF האירופאי.

המסמך המעודכן מכיל נתונים על תקני פליטות לאוויר ופירוט הטכניקות למניעה או להקטנת ההשפעה הסביבתית. המידע כולל את רמות הפליטה המושגות באמצעות טכניקות שונות, דרישות ניטור והצגת מידע על טכנולוגיות מיטביות וטכניקות תפעוליות מיטביות הנדרשות ליישום.

בנוסף המסמך כולל מידע על פליטות ממפעלים המטפלים בשפכים שמקורם במתכות, וכן  מידע על  טכניקות למניעה או הפחתה של ההשפעה הסביבתית שלהם, את רמות הביצועים הסביבתיים שניתן להשיג באמצעות טכניקות ניטור וכן טכניקות ספציפיות למגזר שיש לקחת בחשבון בקביעת ה BAT.


כתבות רלוונטיות לנושא:

  1. מסמך חדש לטכניקה מיטבית זמינה [BAT] לעוסקים בפסולת, 3.09.2018
  2. האם חוק אוויר נקי הוא הצלחה או כישלון?, 16.07.2018
  3. ערכי הסף לזיהום אוויר בישראל מחמירים מאירופה, 27.06.2018
  4. נמשכת הירידה בזיהום האוויר מתחנות הכוח של חברת החשמל, 09.04.2018
  5. מידע נוסף על זיהום אוויר | infospot

עדכון למסמך BREF למתקני שריפת פסולת

האיחוד האירופי פרסם לפני כ - 3 חודשים טיוטה סופית (Final Draft) לעדכון מסמך BREF, שבתוקף משנת 2006, למתקני שריפת פסולת (Waste Incineration). כאשר המסמך יהפוך לסופי, הוא בוודאי ישפיע על מתקני שריפת פסולת, שעתידים לקום בארץ, בהתאם לאסטרטגיה החדשה של המשרד להגנ"ס לענף הפסולת.

במסמך מידע כללי על מתקני שריפת פסולת, ועל תהליכים תעשייתיים המשמשים את הענף, נתונים ומידע לגבי רמות פליטה, ותיאור הטכניקות כדי למנוע או כדי להקטין את ההשפעה הסביבתית של המתקנים הללו בקביעת BAT. המידע כולל גם את רמות הפליטה שניתן להשיג באמצעות טכניקות ניטור, וכן מידע על טכניקות חדשות והמלצות לעבודה בעתיד.

מסמכי ייחוס BREF למשחטות, מפעלי יציקה ומפעלי קרמיקה

האיחוד האירופי החל בתהליך עדכון של מסמך BREF , משנת 2005, של משחטות ובתי מטבחיים. לאחר הגשת עמדות ראשוניות של בעלי עניין שהסתיים ב-15 בפברואר, צפויה להתפרסם במהלך השנה טיוטה ראשונה להערות.

בנוסף החל תהליך עדכון של מסמך BREF, משנת 2005, של מפעלי יציקה (מתכת). לאחר הגשת עמדות ראשוניות של בעלי עניין שהסתיים ב-15 במרץ, צפויה להתפרסם במהלך השנה טיוטה ראשונה להערות.

האיחוד האירופי צפוי להתחיל השנה בתהליך עדכון של BREF, שבתוקף משנת 2007, למפעלי קרמיקה. בהמשך השנה הוא יפרסם קול קורא להגשת עמדות ראשוניות של בעלי עניין.

תזכורת | מה זה BAT?

המונח טכנולוגיה/טכניקה מיטבית זמינה – BAT מתייחס לטכנולוגיה ולאמצעים האחרים המתקדמים ביותר, המשמשים בתכנון, בבנייה, בהפעלה ובתחזוקה של מקור פליטה ושל פעילות המתבצעת בו, או טכנולוגיה ואמצעים שייעודם מניעה או צמצום של פליטות לאוויר, למים ומדיות נוספות.

המלצות ה-BAT  לוקחות בשיקול לא רק את ההיתכנות הטכנולוגית להפחתת פליטות מרבית, אלא משלבות גם שיקולי זמינות והיתכנות כלכלית.

מסמכי ייחוס המגדירים את הטכניקות הזמינות הטובות ביותר, נקראים BREF.

על מי יחול ה-BAT החדש בישראל?

מסמכי הייחוס BREF's, משמשים בעת מתן היתרי פליטה לכ-5,000 מתקנים בעלי פוטנציאל זיהום משמעותי באירופה. מאחר ועל פי חוק אוויר נקי גם המפעלים בישראל המחויבים בקבלת היתר פליטה נדרשים ליישם את הטכניקה המיטבית הזמינה BAT, העדכונים הללו ישפיעו גם על המפעלים בארץ.

חוק אוויר נקי דורש מ-175 מפעלים בהם יש מקורות פליטה לאוויר בעלי פוטנציאל זיהום גבוה, לקבל היתר פליטה לאוויר מהמשרד להגנ"ס. תוקף ההיתר 7 שנים.

בנוסף לכך, חלק מהדרישות של ה BAT, מחלחלות גם לתוך התנאים הסביבתיים של רשיון העסק של עסקים שלא מחויבים בהיתר פליטה לאוויר.

------

מסמכים רלוונטיים:

להמשך קריאת הכתבה המלאה