'אוויר נקי בירושלים' – קמפיין פרסומי ב-1.5 מיליון ₪
הקמפיין נועד להכין את הציבור ובעלי רכבים מזהמים לתחילת הפעלת אזור מופחת פליטות במרכז העיר בתחילת שנת 2020
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 06/8/2019

עיריית ירושלים פרסמה מכרז להכנת קמפיין פרסומי בהיקף של 1.5 מיליון ₪ לקראת החלת אזור אוויר נקי במרכז ירושלים. זאת במטרה להכין את כלל הציבור ובעלי רכבים מזהמים לתחילת הפעלת אזור מופחת פליטות [LEZ - Low Emissions Zone] בתחילת שנת 2020.

יישום אזור האוויר נקי יחולק ל-2 שלבים, כאשר בשלב הראשון תוגבל כניסת רכבים מזהמים למרכז העיר, ובשלב השני יורחב האיסור לכל העיר. המכרז לקמפיין הפרסומי מתמקד בשלב הראשון.

ירושלים היא העיר השנייה בישראל שמחילה אזור אוויר נקי בו תוגבל כניסת כלי רכז מזהמים, לאחר שעיריית חיפה החילה אזור אוויר נקי לפני כשנה. בדיקה שביצע המשרד להגנ"ס הראה שחלה ירידה בזיהום האוויר באזור האוויר נקי בחיפה.

האכיפה נגד רכבים מזהמים תתחיל בתחילת 2020

נזכיר, כי לפני כשנה וחצי החליטה עיריית ירושלים להפוך את מרכז העיר לאזור "אוויר נקי"  [LEZ-Low Emission Zone]   במטרה לשפר את איכות וחיי התושבים, ולפני כשנה נחקק חוק עזר שנועד להגביל כניסת רכב כבד ומזהם, רכב דיזל (מעל 3.5 טון) ישן שלא הותקן בו מסנן חלקיקים, למרכז ירושלים.


כתבות רלוונטיות לנושא:

  1. עיריית ירושלים זכתה במענק לאזור אוויר נקי, 10.02.2019
  2. 12.4 מיליון ₪ בפשרה על איכות אוויר בתחנה המרכזיתם, 30.01.2019
  3. הגבלת רכבים מזהמים: ירידה בפיח השחור בחיפה, 28.01.2019
  4. מרכז ירושלים יהפוך לאזור "אוויר נקי", 31.12.2017
  5. זיהום אוויר מתחבורה | infospot

בהתאם לחוק העזר מוגדרים לוחות זמנים ואבני דרך ליידוע בעלי הרכבים המזהמים על החלת אזור מופחת פליטות בעיר תוך הצגת האמצעים להיערך לשינוי – התקנת מסנן חלקיקים או גריטת הרכב המזהמם.

בשלב ראשון יישלחו אזהרות למפרים המתריעים על תחילת אכיפה בחודש ספטמבר למשך 3 חודשים כאשר האכיפה בפועל תתחיל בתחילת שנת 2020. הקמפיין הפרסומי נועד ליידוע הציבור במדיות השונות לפני תחילת משלוח האזהרות והאכיפה.

במסגרת הקמפיין יוקם אתר אינטרנט בו יוכלו בעלי הרכבים, באמצעות הקשת מספר הרישוי, לקבל מידע על החובה המוטלות עליהם, כולל גובה מענק הגריטה לו הם זכאים.

----------

מסמכים רלוונטיים:

  1. מכרז: קמפיין אוויר נקי בירושלים
  2. נוסח הצעת חוק עזר ירושלים (צמצום זיהום אוויר מתחבורה) 2017 [pdf]
  3. נוסח תיקון צו התעבורה (עבירות קנס) 2017, משרד התחבורה [pdf]

ספקים מומלצים לטיפול בזיהום אוויר: