הקלות קורונה לעסקים: צמצום חובת דיגום שפכי תעשייה
מסמך הנחיות חדש של רשות המים מצמצם את כמות דיגום שפכי התעשייה לכל המגזרים, ומבטל את חובת הדיגום למגזרים שנפגעו בצורה קשה: אולמות אירועים, מסעדות, קניונים ובתי מלון
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 22/7/2020

כחלק מההקלות לעסקים ומפעלים בתקופת משבר הקורונה, רשות המים פרסמה הנחיות להפחתת כמות הדיגומים של שפכי תעשייה עד לסוף שנת 2020. המסמך המלא מופיע בתחתית הכתבה.

ההקלות נחלקות לשני סוגים:

  1. לכלל המגזרים התעשייתיים: אין חובה להשלים דיגום שפכי תעשייה לפי תוכנית הניטור, אך לפחות 2 דיגומים בשנת 2020.
  2. למגזרים: אולמות אירועים, מסעדות, קניונים, בתי מלון – אין לבצע דיגום שפכים.


כתבות רלוונטיות:

  1. הקלות קורונה: אושרה הארכה אוטומטית של רישיונות והיתרים, 09/07/2020
  2. התאמות לרגולציה הסביבתית לאור הקורונה, 27/05/2020
  3. הקלה בשפכי תעשייה: פטור מדיגום דטרגנטים נוניונים, 19/02/2020
  4. הנחיות לתפעול ולתחזוקה של מפרידי שמן או דלק, 19.01.2020
  5. מידע נוסף על שפכים תעשייתיים | infospot

אין חובה להשלים דיגום שפכי תעשייה

במסמך ההנחיות מסבירים כי לאור משבר הקורונה, מגבלות התנועה והריחוק החברתי ומתוך הבנה כי הפעילות המזהמת במפעלים שונים ובחלק מהמגזרים התעשייתיים הופסקה לחלוטין או צומצמה משמעותית, הוחלט לעדכן את חובת דיגום שפכי התעשייה.

לכלל המגזרים, מיום פרסום ההנחיות (21.07.2020) ועד לסוף השנה (31.12.2020) אין חובה להשלים את מספר הדיגומים השנתי של שפכי התעשייה, הנדרש בהתאם לתוכנית הניטור המאושרת או התוספת השלישית לכללי שפכי מפעלים.

הפחתת מספר הדיגומים תעשה בהתאם לצורך ולשיקול דעתו של תאגיד המים, ובלבד שמספר הדיגומים השנתי לשנת 2020 ,לא יפחת משני (2) דיגומים בשנה.

ביטול חובת דיגום שפכי תעשייה לאולמות, מסעדות, בתי מלון

למגזרים: אולמות אירועים, מסעדות, קניונים, בתי מלון - מיום פרסום ההנחיות (21.07.2020) ועד לסוף השנה (31.12.2020) – בוטל הצורך לבצע דיגומי שפכים.

ההנחיות כן מאפשרות לתאגידי המים לבצע דיגומי שפכים במהלך התקופה, במקרים בהם לדעתם קיים צורך ממשי ומיידי לדגום שפכי מפעל מהמגזרים האלה (אולמות, מסעדות, קניונים, בתי מלון) - לפי סעיף 9 לכללי שפכי מפעלים, דיגום ללא תכנית ניטור.

-------

מסמכים רלוונטיים:

  1. הנחיות הפחתת