הנחיות לתפעול ולתחזוקה של מפרידי שמן או דלק
המשרד להגנת הסביבה פרסם טיוטת הנחיות להערות הציבור. על מי חלות ההנחיות? ומהם הזרמים המיועדים לטיפול במפריד?
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 19/1/2020

המשרד להגנת הסביבה פרסם טיוטת הנחיות לתפעול ולתחזוקה של מפרידי שמן או דלק ממים, להערות הציבור. מטרת ההנחיות להורות על אופן הטיפול במפרידי שמן/דלק ממים להבטחת תקינותם ויעילותם לאורך זמן.

להזכירכם רק בשבוע שעבר דיווחנו על פרסום של הנחיות חדשות לתפעול ותחזוקה של מפריד שמנים ושומנים, אלא שמדובר ב- 2 מקרים שונים של הפרדת שפכים תעשייתיים:

 • מפריד שמן ושומן: מתקן הפרדה שנדרש בעסקים הקשורים במזון (מפעלי מזון, מסעדות וכו'). מסמך ההנחיות קיים משנת 2017, נוסח מעודכן פורסם לאחרונה לאחר סבב הערות ציבור. לפרטים נוספים לחצו כאן.
 • מפריד שמן ודלק: מתקן הפרדה שנדרש בעסקים הקשורים בשמן מינרלי ודלק כגון תחנות דלק, מוסכים, מתקני שטיפת רכב וכו'. מסמך ההנחיות מפורסם כעת להערות הציבור ובו עוסקת כתבה זו.

על מי חלות ההנחיות החדשות למפרידי שמן או דלק?

על פי הנוסח המוצע, ההנחיות יחולו על מפעלים ועסקים המפעילים מפריד שמן/דלק ממים בהתאם לתנאים הסביבתיים שברישיון העסק שלהם:

 • תחנות דלק
 • מוסכים ותחנות סיכה
 • מתקני רחיצת רכבים
 • בתי מלאכה ומפעלים שיש להם נוזלים קלים
 • אזורים בהם צפוי נגר עילי מזוהם בשמן/דלק כגון משטחי חניה, כבישים וחצרות מפעלים

מניעת הזרמה פיראטית לביוב

ההנחיות המוצעות באות להסדיר את אופן הטיפול במפרידי שמן/דלק ממים לשם הבטחת תקינותם ויעילותם לאורך זמן. אך בנוסף לכך, הן מנסות לפתור את הבעיה של הזרמה פיראטית של השמן והדלק לפתחי ביוב אקראיים (עבירה פלילית) ע"י מוביל שפכים ששואב את השמן ואת הדלק מבעל העסק, וזאת במטרה לחסוך את עלות השינוע והקליטה במתקן הטיפול המורשה.

מכיוון שבכל רשות מקומית יש מאות פתחי ביוב ולא ניתן לפקח עליהם, מוביל השפכים יכול לבחור פתח ביוב נסתר יחסית ובתוך מספר דקות להזרים את השמן והדלק. בעל העסק מבחינתו נוהג כשורה כי הוא משלם למוביל השפכים ששואב את השמן והדלק ואינו מודע להתנהלות הפלילית של ההזרמה הפיראטית לביוב.

לכן, ההנחיות החדשות דורשות מבעל העסק לקבל ולשמור אישור בכתב גם מהספק ששואב ומפנה את השמנים והדלקים וגם ממתקן הטיפול אצלו נקלטו השמנים והדלקים שנשאבו מהעסק. כך מקווים במשרד להגנ"ס, לסגור את הפריצה שהייתה קיימת עד היום.


כתבות רלוונטיות לנושא:

 1. פורסמה רשימת מפרידי דלק העומדים בתקן האירופי, 08.04.2018
 2. הנחיות מעודכנות לתפעול ותחזוקה של מפריד שמנים ושומנים, 9.1.2020
 3. סוף להזרמות פיראטיות של שומן ושמן למערכת הביוב העירונית? 18.07.2019
 4. טיוטת הנחיות חדשה להגשת בקשה להקלה בשפכי תעשיה, 23.04.2019
 5. ירידה משמעותית בהעברת שמן משומש למיחזור, 20.02.2019
 6. למידע נוסף על שפכים תעשייתיים | infospot​

הזרמים המיועדים לטיפול במפריד השמן/דלק

ההנחיות מדגישות כי רק זרמי שפכים המכילים שמן/דלק יוזרמו למפריד. למפריד לא יוזרמו: שפכים סניטריים, נגר עילי נקי, שמן משומש שאינו מעורב בשפכים, חומרי ניקוי המכילים תרכובות אורגנו הלוגניות, בנזן, טולואן או קסילן. וכן כל זרם אחר שההיתר הסביבתי אוסר על הזרמתו למפריד.

בנוסף המפעל יבחר דטרגנטים וחומרי ניקוי שהפרעתם לתהליך ההפרדה ע"י יצירת אמולסיה תהיה פחותה והשימוש בהם יהיה חסכני.

תפעול בקרה ותחזוקה למפריד שמן/דלק ממים

ההנחיות קובעות בין השאר כי מפעל או עסק יקבע נוהל לריקון וניקוי המפריד ויבצע בקרה על ביצועו. תדירות הריקון, הניקוי והבקרה ייקבעו לפי קיבולת אחסון המוצקים/בוצה והשמן/דלק של המפריד, הניסיון התפעולי והוראות היצרן.

תכולת המפריד תפונה למתקן טיפול המורשה באמצעות מוביל שפכים מורשה. ריקון הנוזלים יבוצע באמצעות שאיבה דרך פתחי הריקון הייעודיים.

על בעל העסק לשמור את תעודות הפינוי באמצעות מוביל שפכים מורשה וכן את האישור ממתקן הטיפול שקלט את השפכים במשך 3 שנים.

פינוי המפריד יבוצע לפחות פעם בחצי שנה או לפי אישור ממונה סביבה על הצורך בשינוי תדירות.

ניתן לשלוח הערות עד ה-24 בפברואר למייל: iww@sviva.gov.il

----

מסמכים רלוונטיים:

 1. טיוטת הנחיות לתפעול ותחזוקה של מפרידי שמן-דלק, 01.2020, המשרד להגנ"ס

חברות לטיפול בפסולת מסוכנת: