הנחיות מעודכנות לתפעול ותחזוקה של מפריד שמנים ושומנים
העדכון נוגע לחובת בעל העסק לקבל אישור קליטת תכולת המפריד במתקן טיפול ייעודי בשמנים במטרה למנוע הזרמות פיראטיות של תכולת מפריד השמן/שומן למערכת הביוב העירונית
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 09/1/2020

המשרד להגנת הסביבה פרסם הנחיות מעודכנות לתפעול ותחזוקה של מפריד שמנים ושומנים, שיחליפו את ההנחיות הקיימות שנכנסו לתוקף לפני כשנתיים. העדכון נוגע לאישור קליטת תכולת המפריד במתקן טיפול ייעודי בשמנים במטרה למנוע הזרמות פיראטיות של תכולת מפריד השמן/שומן למערכת הביוב העירונית. העדכון מתפרסם לאחר הערות ציבור.

הזרמה פיראטית של שמן ושומן לביוב

ההנחיות המעודכנות מנסות לפתור בעיה גדולה שקיימת בענף – הזרמה פיראטית של השמן והשומן לפתחי ביוב אקראיים (עבירה פלילית), על ידי ביוביות ששואבות את השמן והשומן מבעל העסק, וזאת במטרה לחסוך את עלות השינוע והקליטה במתקן הטיפול המורשה.

מכיוון שבכל רשות מקומית יש מאות פתחי ביוב ולא ניתן לפקח עליהם, הביובית יכולה לבחור פתח ביוב נסתר יחסית ובתוך מספר דקות להזרים את השמן והשומן שנמצאים אצלה. בעל העסק מבחינתו נוהג כשורה כי הוא משלם לביובית שתשאב את השומן והשמן ואינו מודע להתנהלות הפלילית של ההזרמה הפיראטית לביוב.

לכן, ההנחיות החדשות דורשות מבעל העסק לקבל ולשמור אישור בכתב גם מהספק ששואב ומפנה את השמנים והשומנים וגם ממתקן הטיפול אצלו נקלטו השמנים והשומנים שנשאבו בעסק. בהתאם לכך, ההנחיות החדשות מכילות 2 נספחים חדשים: טופס פינוי מפריד שומן, וטופס אישור קליטה ממתקן טיפול.


כתבות רלוונטיות לנושא:

 1. סוף להזרמות פיראטיות של שומן ושמן למערכת הביוב העירונית? 18.07.2019
 2. טיוטת הנחיות חדשה להגשת בקשה להקלה בשפכי תעשיה, 23.04.2019
 3. ירידה משמעותית בהעברת שמן משומש למיחזור, 20.02.2019
 4. עודכנו ההנחיות לניטור שפכי תעשייה, 27.12.2018
 5. הנחיות חדשות לתפעול ותחזוקת מפרידי שמנים, 12.12.2017
 6. למידע נוסף על שפכים תעשייתיים | infospot​

על מי חלות ההנחיות למפרידי שמן ושומן?

ההנחיות עוסקות בתפעול ותחזוקה של מפרידי שומנים ושמנים המשמשים לטיפול בשפכים תעשייתיים המכילים שומנים ושמנים. ההנחיות חלות על מפעלים ועסקים המפעילים מפריד שומנים ושמנים, ככל שישנה הפניה להנחיות מכוח סמכות המשרד להגנת הסביבה – בדרך כלל דרך התנאים הסביבתיים לרישיון העסק.

עפ"י ההנחיות, יש להשתמש במפריד שמנים ושומנים בעסקים הבאים:

 • בית מטבחיים, בית נחירה, בית שחיטה
 • ייצור ועיבוד מזון לבע"ח
 • מפעלי פסדים
 • בתי אוכל, מסעדות, אולמות אירועים, קניונים, מטבחים מסחריים, מוסדות קייטרינג, מרכזי אספקת מזון, בתי מלון, פנסיונים, אכסניות
 • מפעלי מזון ומשקאות
 • מפעלי בשר, עופות, דגים, בע"ח ימיים או חלקיהם
 • תחנות מעבר לאשפה

על מפעל להגביל את הזרמים הזורמים אל מפריד השמן, כך שרק זרמי שפכים המכילים שומנים ושמנים יוזרמו אליו. ולא יוזרמו שפכים סניטריים, נגר עילי נקי, זרם אמבט ההשרייה המשמש להסרת שומנים קשים וזרמי שפכים המכילים שמן ממקור מינרלי.

בנוסף שפכים המכילים כמות משמעותית של שומן שאינו ניתן להפרדה לא יוזרמו למפריד, אין להזרים שמן טיגון משומש, אלא לפנותו לאתר מורשה. בנוסף יש להימנע מהזרמת שפכים בטמפרטורה שמעל 60 מעלות צלזיוס.

טופס נפרד לכל מפריד שמן ושומן

לפני כחצי שנה פורסמה טיוטת עדכון ההנחיות להערות הציבור שכאמור התמקדה בהטלת חובה על בעל העסק לקבל אישור קליטת תכולת המפריד ממתקן טיפול ייעודי במטרה למנוע הזרמות פיראטיות.

כעת מתפרסם הנוסח הסופי והמחייב. להלן חלק מהערות הציבור שהתקבלו:

 1. סעיף 5.3.6.2 – נוספה התייחסות שבעל המפעל או מי מטעמו יחתום על טופס שמלוא תכולת המפריד נשאבה ופונתה למתקן טיפול. יש למלא טופס נפרד לכל מפריד שמן/שומן בעסק לרבות אישור קליטה.
 2. סעיף 5.3.6.3 - על בעל המפעל לקבל אישור בכתב, ממתקן הטיפול שקלט את השפכים, כי נקלטו אצלו שפכי המפריד שנשאבו על ידי המוביל, ע"ג הטופס המצורף בנספח 3. שהוא גם הטופס הנדרש ממוביל השפכים ובלבד שהטופס ישקף את פרטי השאיבה של העסק הספציפי.

תדירות פינוי מפריד שמן ושומן

הערת ציבור שלא התקבלה התייחסה לתדירות ריקון מפריד השמן והשומן לפחות פעם ברבעון (סעיף 5.4.4). בהערה נטען שבהנחיות יש קריטריונים ברורים לביצוע מועד פינוי על פי המצב בפועל (של המפריד) וכי יש להסתפק בכך ולא לקבוע לו"ז שרירותי.

אלא שהמשרד להגנ"ס השיב כי התקן האירופי מגדיר תדירות פינוי של אחת לחודש ואף ממליץ על תדירות של אחת לשבועיים וכי פרק זמן של 3 חודשים נראה סביר והגיוני במיוחד לאור העובדה שניתנת אפשרות למפעל להגיש בקשה לתדירות שונה.

------

מסמכים רלוונטיים:

 1. הנחיות לתפעול ולתחזוקה של מפריד שומנים ושמנים, 1.2020 המשרד להגנ"ס
להמשך קריאת הכתבה המלאה