ביהמ"ש: דור כימיקלים תמשיך להפעיל את הצנרת התת קרקעית, אך בזהירות יתרה
כיצד מאזנים בין הנזק לאינטרס הציבורי כתוצאה מפגיעה באספקת בנזין לבין שמירה על בריאות הציבור? מדוע לקח 19 ימים ממועד קבלת התלונות הראשונית על מפגעי ריח במוקד העיריה ועד לגילוי הדליפה?
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 30/5/2019

בית המשפט המחוזי בחיפה החליט להאריך את הצו הארעי שנתן לדור כימיקלים בשבוע שעבר, המאפשר לדור להפעיל את הצנרת התת קרקעית והזרמת חומרים לבז"ן, אך התנה זאת בהגברת דרישות הבטיחות להפחתת הסיכון לשלום הציבור.

הצו ניתן במסגרת דיון בעתירה שהגיש מפעל דור כימיקלים כנגד החלטת עיריית חיפה לבטל את היתר השימוש בכל הצינורות של דור כימיקלים בעקבות אירוע דליפת גז תעשייתי מצנרת המפעל שגרמה לחסימת כבישים לפני כשבועיים במפרץ חיפה.

השימוש בצינור המסוים שדלף עדיין אסורה, עד אשר מקור הדליפה יאותר ויטופל לשביעות רצונם של הרשויות, אך הצו שהוארך מאפשר לדור להשתמש בצינורות האחרים, שהעירייה שללה עבורם את ההיתר. הארכת הצו שמאפשר הזרמה יהיה בתוקף עד לדיון הבא בעתירה שיתקיים בעוד כחודש.

עיריית חיפה והעומדת בראשה, עינת קליש רותם, בירכו על החלטת בית המשפט. תגובתם המפורטת מובאת בהמשך.

בית המשפט: איזון בין אורח החיים של הציבור לבריאותו

בית המשפט ציין בהחלטתו כי יש לאזן בין הנזק שייגרם לאינטרס הציבורי של כלל המשק ואזרחי ותושבי המדינה, העלול להיפגע מקשיים באספקת בנזין, במידה והחלטת עיריית חיפה שלא לאפשר שימוש בכל הצינורות, הייתה נותרת בעינה.

נזכיר כי הצנרת הנ"ל שימשה בין השאר להזרמה של MTBE לבז"ן, חומר חיוני לייצור בנזין.

עוד הדגיש בית המשפט כי לציבור הרחב יש אינטרס נוסף בהזרמת MTBE  לבזן, משום שהוא משמש לייצור דלק באוקטן גבוה, המונע נזק לאיכות הסביבה ובריאות הציבור.

יחד עם זאת, השיקול המרכזי והחשוב ביותר, הוא הבטחת שלום הציבור ובריאותו. אלא שאם זה היה השיקול היחידי, היינו מונעים כל שימוש בחומרים מסוכנים, שיש הכרח להשתמש בהם לקיום אורח החיים המודרני. כך לפי בית המשפט.


כתבות רלוונטיות לנושא:

  1. האם ביטול היתר ההזרמה יוביל למחסור בבנזין? 23.05.2019
  2. הרשויות חוקרות את דור כימיקלים בעקבות דליפת הגז בחיפה, 21.05.2019
  3. דליפת גז תעשייתי בחיפה: כבישים נחסמו לתנועה, 19.05.2019
  4. דור כימיקלים הוזמן לשימוע בגין חשד להפרת היתר הרעלים, 5.09.2017
  5. חומרים מסוכנים | infospot

בית המשפט: ניתן להפחית את הסיכון באמצעים מידתיים

בית המשפט גם מדגיש כי לא ניתן להבטיח לחלוטין כל חשש לדליפת חומרים מסוכנים ולכן נקבעו תנאים לטיפול בחומ"ס על סמך מידת הסיכון הנשקפת כך שתבטיח שימוש בהם למטרות נדרשות ללא סיכון ממשי לציבור.

הוא מוסיף ואומר כי במקרים בהם ניתן להבטיח את שלום הציבור באמצעים מידתיים, המפחיתים את הסיכון להתרחשות אירוע וגם את חומרת הנזק העלול להיגרם, יש לנקוט בהם. וזה המקרה שלפנינו.

בית המשפט מסביר בהחלטתו כי במקרה שלפנינו אמנם הצנרת התת קרקעית המזרימה חומ"ס עוברת בצמתים מרכזיים ובקרבת אוכלוסייה רבה, וכי הדליפה המדוברת מצביעה על כך שמערכות הבדיקה והתראה הקיימות לא מילאו את יעודן, אך ניתן לנקוט באמצעים נוספים להפחתת הסיכון של דליפה ושל הפחתת הנזק במידה ותתרחש דליפה.

התנאים בהם תצטרך לעמוד דור כימיקלים

בית המשפט חייב את דור כימיקלים למלא אחר מספר תנאים בטיחותיים מחמירים יותר מאשר מחייבת אותם הרגולציה באופן שוטף. להלן תמצית התנאים:

  • לקיים פעמיים בשבוע סיורים לאורך קווי הצנרת לאיתור מפגעי ריח, או מפגעים אחרים, המחשידים בקיומה של דליפה. הסיורים יתועדו ויירשמו באופן מסודר שיועבר לבית המשפט מדי שבוע.  
  • לבצע בדיקת לחץ תקנית של צינורות בהם לא בוצעה בדיקה מסוג זה בשנה האחרונה ולהציג את תוצאותיה בפני בית המשפט.

19 ימים חלפו מהתלונות הראשונות על מפגע ריח עד למועד האירוע

החלטת בית המשפט חושפת כי עברו 19 ימים ממועד קבלת התלונות הראשונות בעירייה על ריח חריג ועד ליום גילוי הדליפה וחסימת הכבישים. בית המשפט אומר שלהבא, מן הראוי שהעירייה תדווח מיידית למפעלים הרלוונטיים ותנקוט בדחיפות באמצעים לבירור מקור הריח ולטיפול בנושא.

התייחסויות

עיריית חיפה: "עיריית חיפה מברכת על החלטת השופטת תמר שרון נתנאל בפסק הדין של דור כימיקלים נגד העירייה. החלטתה משלבת באופן מרשים חשיבה ודאגה לשלום הציבור ובטחונו. בניגוד למנדט המצומצם של עיריית חיפה, המאפשר או מתן רשיון עסק או שלילתו, לבית המשפט קיימת יכולת למצוא פתרונות יצירתיים".

ראש עיריית חיפה, עינת קליש רותם: "אני שמחה שכבוד השופטת הורתה על הפסקת פעילות שני הצינורות הפגומים, אך לא הסתפקה רק בזאת ודרשה בנוסף גם לקיים בדיקות לארבעת הצינורות הנוספים, תחת לוחות זמנים ברורים וצפופים, ובתנאים קפדניים. אין כל ספק שעלינו לכונן יחסי עבודה תקינים עם המפעלים וגופי הממשל, הוגנים ומקצועיים, והכל על פי החוק. לשם פנינו מועדות".

דור כימיקלים: "חברת דור השביתה מיוזמתה את הצנרת הרלבנטית מיד עם היוודע לה דבר האירוע. החברה מברכת על החלטת בית המשפט התומכת בבקשתה להשבית צנרת זו בלבד עד לסיום הבדיקות, ומאפשרת לחברה להמשיך ולפעול ביתר פעילויותיה החיוניות למשק הישראלי. דור פעלה, פועלת ותמשיך לפעול, על פי החוק וההנחיות של הגורמים המקצועיים והאחרים האמונים על הנושא."

יו"ר איגוד ערים להגנת הסביבה, עו"ד שרית גולן: "קיבלנו את החלטת בית המשפט המאפשרת לחברת דור להמשיך ולהזרים  חומרים בצנרות השונות של המפעל (מלבד זאת שבה התרחשה הדליפה לפני כ 10 ימים ) יחד עם זאת בית המשפט לא הסתפק בתנאים קודמים של המשרד להגנת הסביבה והוסיף תנאים נוספים  מחמירים בהם תצטרך חברת דור לעמוד ולדווח לבית המשפט. אנו רואים חשיבות עליונה בפיקוח  הדוק על המפעל ונוודא כי יעמוד בתנאים המחמירים של בית המשפט. במקביל נמשיך לבחון טכנולוגיות מתקדמות על מנת לוודא שמקרים כאלו לא יישנו ובהתאם נחייב את המפעל ליישמם."


עורכי דין בתחום המשפט הסביבתי: