הציבור מסתער על כלי רכב חשמלי; הביקוש העתידי יחולל שינוי במשק החשמל
משרד האנרגיה צופה שכ-1.3 מיליון כלי רכב נקיים ייסעו בכבישי הארץ ב-2030. כיום יש כ-70,000 רכבים חשמליים. הגידול בביקוש צפוי לחולל מהפך במשק החשמל
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 14/9/2023

משרד האנרגיה פרסם את תחזיתו לגידול הצפוי בכלי רכב חשמליים בישראל בעשורים הקרובים, והשפעתו על משק החשמל. לפי התחזית, בשנת 2030 ייסעו בכבישי ישראל כ-1.3 מיליון כלי רכב נקיים, רובם חשמליים ומקצתם מבוססי מימן. אלה יעלו את צריכת החשמל של ענף התחבורה בשנת 2030 ל-6% מייצור החשמל הכולל של ישראל, ולכ-15% מהייצור הכולל בשנת 2050.

ישראל מתמודדת עם צריכת חשמל הולכת וגוברת גם כתוצאה מהגידול באוכלוסייה ומריבוי בימי שרב בקיץ. מצד אחד, הגידול ברכב חשמלי משרת את יעד הפחתת פליטות גזי חממה כתוצאה מהמעבר של כלי רכב מבנזין ומסולר לחשמל. מצד שני, הגדלת צריכת החשמל באופן משמעותי כתוצאה מהשימוש ברכב החשמלי מקשה עוד יותר על ישראל לעמוד ביעדי האנרגיות המתחדשות שלה.

התחזית של משרד האנרגיה אופטימית ומתבססת, בין היתר, על נתוני המכירות של רכבים חשמליים ב-3 השנים האחרונות. בחציון הראשון של 2023 נמכרו בישראל 174,336 רכבים פרטיים חדשים, מתוכם 28,834 חשמליים. למעשה מדובר ב-16% מהרכבים שנמכרו בתקופה זו, ובעלייה של כ-6% לעומת שנה שעברה.

תחזית משרד האנרגיה הוכנה במסגרת מודל הצופה את ביקושי האנרגיה במשק בכללותו עד שנת 2050. על פי המודל, סך הביקוש העתידי לחשמל מסקטור התחבורה, הכולל כלי רכב פרטיים, כלי רכב כבדים, אוטובוסים ורכבות, צפוי להיות משמעותי ולחולל שינוי במשק החשמל.

קישור למודל הביקושים לרכב חשמלי של משרד האנרגיה – בתחתית הידיעה.


כתבות רלוונטיות:

  1. באיחור: ישראל עמדה ביעד 10% אנרגיה מתחדשת, 16.2.2023
  2. בקשה לדחות את עליית המס על רכב חשמלי, 10.1.2023
  3. ישראל רחוקה מהשגת יעדי האקלים, 14.5.2023
  4. קליפורניה: משנת 2035 תותר רק מכירה של רכב נקי, 11.9.2022
  5. מידע נוסף על שינוי אקלים | infospot

היעד הלאומי: 95% מהרכבים ב-2030 יהיו נקיים

החלטת ממשלה משנת 2021 אימצה את התוכנית הלאומית למעבר לכלכלת דלת פחמן. נקבע בה כי עד שנת 2030 95% מהרכבים הפרטיים החדשים שיימכרו בישראל יהיו נקיים, כלומר חשמליים או מבוססי מימן. מדובר ביעד מאתגר בהשוואה למדינות אחרות בעולם. האיחוד האירופי, למשל, נחשב למוביל בתחום ועם זאת קבע יעד דומה רק לשנת 2035.

מודל הביקושים שהציג משרד האנרגיה מבסס את התרחיש המרכזי שלו על יעדי החלטת הממשלה הנ"ל. בהתאם לכך, אם שיעור כלי הרכב הנקיים אכן יגדלו בשיעור כזה, צריכת החשמל הארצית מענף התחבורה (רכב פרטי, רכב כבד, אוטובוסים ורכבות) תגדל משמעותית ותגיע ב-2030 ל-6% מהצריכה הכללית לעומת פחות מ-1% כיום. ב-2050 צריכת החשמל מתחבורה תעמוד כבר על כ-15%.

לשם השוואה, כיום נוסעים בכבישי ישראל כ-70,000 רכבים חשמליים פרטיים, והם צורכים חשמל בשיעור של כ-0.3 טרה וואט שעה בשנה. בשנת 2030 צפויים להיות כ-1.3 מיליון רכבים נקיים והביקוש לחשמל עבורם יעלה לכ-4 טרה וואט שעה (מתוך כ-94 טרה וואט שעה חשמל שייצרכו באותה שנה בכל הענפים). כמות כלי הרכב הנקיים צפויה להגיע ל-6 מיליון בשנת 2050 ואיתה יעלה הביקוש לחשמל.

התחזית הזו של משרד האנרגיה שואבת עידוד בין היתר מ-3 השנים האחרונות שבהן חל גידול משמעותי ברכישת רכבים חשמליים. כך, בחציון הראשון של 2023 הרכבים החשמליים הפרטיים שנרכשו היו 16.5% מכלל הרכבים שנרכשו בתקופה זו. בשנת 2022 הכמות עמדה על כ-10% מכלל הרכבים וב-2021 – על 4% בלבד. משמע, יש עלייה גדולה בצריכה משנה לשנה.

המודל שפרסם משרד האנרגיה מציג ארבעה תרחישים אפשריים, אך מתמקד בתרחיש המרכזי שתואם את החלטת הממשלה, לפיה עד שנת 2030, 95% מכלי הרכב הפרטיים החדשים שיימכרו בישראל יהיו 'נקיים'. אך כדאי לשים לב גם לתרחיש ה'שמרני' לפיו היעד של החלטת המממשלה יושג רק בשנת 2035, בדומה לאיחוד האירופי.

מה התחזית לתחבורה כבדה?

לפי תחזית משרד האנרגיה, מספר האוטובוסים החשמליים בכבישי ישראל בשנת 2030 צפוי לעמוד על כ-8,000 אוטובוסים, שיהוו כ-35% מסך האוטובוסים בארץ. בשנת 2050, 100% מהאוטובוסים יהיו חשמליים או מונעים במימן.

כמו כן, בשנת 2040 תהיה חדירה משמעותית של משאיות חשמליות בסקטור המשאיות הקלות (עד 12 טון), כך שמספרן צפוי להגיע עד לכ-50% מסך המשאיות מסוג זה על הכביש. יעדי הפחתת הפליטות למשאיות יואצו משנת 2035. גם צריכת החשמל של הרכבות – הכבדות והקלות – צפויה לגדול בשנים הבאות.

האתגרים: הקמת עמדות טעינה ופיתוח רשת החשמל

כדי להשיג את יעד המעבר לרכבים נקיים יש צורך בתשתית נרחבת של טעינת רכבים חשמליים ואולי גם במיסוי תומך. לפי משרד האנרגיה, עד כה הוא תמך בהקמה של עמדות טעינה איטיות ומהירות ברחבי הארץ בתקציב של למעלה מ-70 מיליון ₪. כתוצאה מכך כבר קמו בפועל כ-1,500 שקעי טעינה, והיתר יוקמו בהמשך. בשנתיים הקרובות משרד האנרגיה צפוי לצאת בקולות קוראים נוספים ולהציע לתמיכה בשיעור של יותר מ-60 מיליון ₪ לטובת הקמת אלפי שקעי טעינה נוספים, בעיקר באזורים שבהם קיים מחסור. בד בבד יעודד המשרד להקים עמדות טעינה פרטיות בבנייני מגורים.

לצד השקעה בפיתוח תשתית הטעינה, יש צורך להרחיב משמעותית את רשת ההולכה והחלוקה של חשמל. זה האתגר המשמעותי השני שעומד בפני משרד האנרגיה: להצליח להפחית את פליטת גזי החממה למרות הגידול המשמעותי בביקוש לחשמל עקב הגידול ברכבים החשמליים.

הדרך המרכזית לעמוד ביעד שנקבע הוא לעבור לאנרגיות מתחדשות שלא פולטות גזי חממה. אולם ישראל נשרכת הרחק מאחור. בעוד שהמדינה קבעה כי עד 2025 היא תעמוד ביעד 20% אנרגיות מתחדשות, נכון לתחילת השנה היא הגיעה ל-10% בלבד. לא ברור אם התחזיות של שילוב אנרגיות מתחדשות שנעשו עד כה על ידי משרד האנרגיה כללו את הגידול הצפוי ברכבים חשמליים.

התייחסויות

רון אייפר, ראש החטיבה לאנרגיה מקיימת במשרד האנרגיה והתשתיות: "מודל התחזיות שאנו מפרסמים כעת יסייע לשוק ולמשק החשמל להיערך למהפכת התחבורה הנקייה ויהיה כלי מרכזי בידי משרדי הממשלה בקידומו של תחום זה. מעבר לתחבורה חשמלית הוא אחד הצעדים המשמעותיים ביותר במעבר למשק אנרגיה נקי, יעיל ונטול פליטות ולכן זהו צעד מרכזי במאבק במשבר האקלים. אנו נמשיך להאיץ את המעבר לתחבורה חשמלית במגוון היבטים, ובכללם הערכות משק החשמל מכל הבחינות, תמיכה וסיוע בהקמת עמדות טעינה ציבורית במטרה שבשורת הרכב החשמלי תגיע לכלל האוכלוסייה, בכל רחבי הארץ, התאמת ופישוט הרגולציה וקידום תחרות בשוק זה."

---

מסמכים רלוונטיים:

להמשך קריאת הכתבה המלאה