קליפורניה: משנת 2035 תותר רק מכירה של רכב מאופס פליטות. בישראל היעד שאפתני יותר
קליפורניה, אחת המדינות המובילות בתחומי הסביבה, תאסור מכירת רכבים מזהמים חדשים מ-2035. מדינות אירופה פועלות להעביר חקיקה דומה, אך ישראל מקדימה את כולן – האם תצליח להשיג את היעד השאפתני?
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 11/9/2022

מדינת קליפורניה בארה"ב אישרה לפני שבועיים חקיקה הקובעת כי 100% ממכירת הרכבים והמשאיות הקלות בשנת 2035 יהיו מאופסי פליטות. המדיניות תיושם בהדרגה בהתאם ליעדי ביניים כבר בשנים הקרובות. לפי הסוכנות לאיכות האוויר של קליפורניה, יישום החקיקה החדשה יביא לחיסכון של 13 מיליארד $ של עלויות חיצוניות בין השנים 2040-2026.

גם באירופה פועלים בימים אלה להעביר חקיקה דומה: איפוס פליטות מרכבים חדשים עד 2035 והגעה ליעד ביניים של 55% רכבים מאופסי פליטות עד שנת 2030.

החקיקה החדשה בקליפורניה ואירופה, מהמובילות העולמיות בתחום חקיקת אקלים, מציבה סימני שאלה סביב היעדים השאפתניים אף יותר שישראל הציבה בכל הנוגע לשילוב של רכב חשמלי. בשנת 2018 משרד האנרגיה הציג תוכנית לפיה משנת 2030 תותר רק מכירה של כלי רכב מאופסי פליטות (חשמל או מימן). לאחר מכן, ביולי 2021, החלטת ממשלה למעבר לכלכלה דלת פחמן אימצה את היעד הזה.

כדאי גם לזכור שאם ישראל אכן תעמוד ביעד השאפתני של שילוב רכבים חשמליים, ייווצר לה אתגר חדש – מאחר שהרכבים החשמליים יצריכו הרבה יותר חשמל (במקום בנזין וסולר), למדינה יהיה קשה יותר לעמוד ביעדי אנרגיות מתחדשות אליהם התחייבה.


כתבות רלוונטיות:

  1.  40מיליון ₪ לרכישת אוטובוסים בין-עירוניים חשמליים, 11.4.2022
  2. משנת 2026 תותר רק רכישה של אוטובוסים עירוניים חשמליים, 08.2.2022
  3. הוראות לחברות התחבורה הציבורית, 20.7.2021
  4. תוכנית להפחתת זיהום אוויר בתחנה המרכזית בתל אביב, 18.11.2020
  5. העברת הרכבים הכבדים בישראל מסולר לחשמל, 25.1.2021
  6. מידע נוסף על זיהום אוויר מתחבורה | infospot

קליפורניה ואירופה חותרות לרכבים נקיים עד 2035 – מה הן ירוויחו מכך?

כאמור, מדינת קליפורניה העבירה לפני שבועיים חקיקה לפיה החל משנת 2035 תותר רק מכירה של מכוניות ומשאיות קלות שהן מאופסי פליטות, כולל כלי רכב היברידיים נטענים. לצד האיסור על מכירת רכבים מזהמים, קליפורניה מתכוונת להעניק תמריצים, בעיקר לבעלי הכנסה נמוכה, שיעודדו מעבר לרכב נקי.

גם הפרלמנט האירופי מקדם יעדים דומים וקבעו גם יעדי ביניים לפיהם עד 2030 55% מהרכבים החדשים ו-55% מהטנדרים אמורים להיות נקיים והחל משנת 2035 תותר רק מכירה של רכבים מאופסי פליטות.

במסגרת החקיקה בקליפורניה אישרה המדינה תקציב כולל של 6.6 מיליארד $ עבור האצת השילוב של רכבים נקיים. מתוך תקציב זה יינתנו 525 מיליון $ מענקים לנהגים. למשל, עד 9,500 $ לנהג בעל הכנסה נמוכה לרכישת רכב נקי במקום רכב ישן שברשותו, עד 5,000 $ מראש כסיוע לנהג לרכישת רכב נקי ועוד. 300 מיליון $ מהתקציב יוקדשו להקמת תשתיות טעינה נוספות.

לפי התחזיות, הרגולציה בקליפורניה תביא להפחתה של 25% בזיהום ערפיח הנגרם מתחבורה. בין 2040-2026 תחסוך המדינה כמעט 13 מיליארד $ עלויות חיצוניות שהיו נגרמות לולא הרכבים הרגילים היו נותרים באותם מספרים על הכבישים. העלויות ייחסכו בזכות הפחתה של 1,290 מקרי מוות עקב זיהום אוויר מתחבורה, הפחתה של 460 אשפוזים והפחתה של 650 ביקורים במיון מדי שנה.

גם הדרישות ליצרני רכבים עלו: הם מחויבים לייצר 35% רכבים נקיים עד 2026, 68% רכבים נקיים עד 2030 ולהגיע ל-100% ייצור נקי ב-2035. בנוסף, הרגולציה מחייבת את יצרני הרכבים לעמוד בדרישות איכות שונות שיבטיחו כי איכות הרכבים הנקיים לא תהיה פחותה מרכבי הבנזין. הממשל בקליפורניה צופה כי השווי של מכוניות חשמליות ישתווה למחירי רכבים רגילים ב-2030.

היעדים של ישראל שאפתניים אפילו יותר

מסתבר שהיעדים של ישראל שאתפניים אף יותר מאלה של קליפורניה והאיחוד האירופאי, אך הם עדיין לא מגובים בחקיקה . בשנת 2018 משרד האנרגיה הישראלי הציג תוכנית לפיה משנת 2030 תיאסר מכירה של כלי רכב שאינם חשמליים. החלטת ממשלה מיולי 2017 אימצה את היעד הזה, אך גם קבעה כי: "יעד זה ייבחן בשנת 2025 ויעודכן ככל שיהיה צורך".

כיום שיעור הרכבים החשמליים בארץ, מבין הרכבים החשמליים שנמכרים עומד על כ-4% בלבד.

לפי דוח של משרד האנרגיה משנת 2021, לישראל יש יתרונות שיסייעו לה להאיץ את כניסת הרכבים החשמליים, ביניהם שטח מדינה קטן עם מרחקי נסיעה קצרים שיקלו על פריסת תשתית טעינה, מחירי חשמל נמוכים יחסית לעומת מחירי דלק, מאגרי גז עצמיים ועוד.

---

מסמכים רלוונטיים:

להמשך קריאת הכתבה המלאה