40 מיליון ₪ לרכישת אוטובוסים בין-עירוניים חשמליים
המשרד להגנ"ס ממשיך לתמוך ברכישת אוטובוסים חשמליים ובקול קורא חדש הוא מציע 40 מיליון ₪ לרכישת אוטובוסים בין-עירוניים ואוטובוסים זעירים
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 11/4/2022

המשרד להגנת הסביבה פרסם קול קורא לתמיכה ברכישת אוטובוסים בין-עירוניים חשמליים, אוטובוסים זעירים חשמליים וכלי רכב חשמליים למגזר ההיסעים.

הקול הקורא, נועד לצמצם את זיהום האוויר המשמעותי הנובע מתחבורה ציבורית. המשרד החליט להמשיך לסייע ברכישת אוטובוסים חשמליים גם כדי לצמצם את פליטות גזי החממה ולעמוד ביעדי האקלים שישראל התחייבה אליהם.

התקציב הכולל של הקול הקורא הוא 40 מיליון ₪ שיוקצה בין השנים 2024-2022. הוא יאפשר לתמוך ברכישת כ-200 אוטובוסים חשמליים חדשים. המשרד יסייע בסכום של עד 100 אלף ₪ לרכישת אוטובוס קטן ועד 250 אלף ₪ לרכישת אוטובוס גדול.

המועד האחרון להגשת בקשת תמיכה הוא 18.5.22.


כתבות רלוונטיות:

  1. משנת 2026 תותר רק רכישה של אוטובוסים עירוניים חשמליים, 08.2.2022
  2. הוראות לחברות התחבורה הציבורית, 20.7.2021
  3. תוכנית להפחתת זיהום אוויר בתחנה המרכזית בתל אביב, 18.11.2020
  4. העברת הרכבים הכבדים בישראל מסולר לחשמל, 25.1.2021
  5. מידע נוסף על זיהום אוויר מתחבורה | infospot

קהל היעד ודרישות סף לקבלת תמיכה

קהל היעד של הקול הקורא הנוכחי הוא חברות תחבורה ציבורית, חברות היסעים, רשויות מקומיות ואיגודי ערים.

במסמכי הקול הקורא מפורטות דרישות סף שונות לקבלת תמיכה. אחת הדרישות היא שהאוטובוסים שיירכשו בתמיכת המשרד יופעלו תוך 15 חודשים ממועד אישור התמיכה.

דרישה אחרת היא להגיש בקשת תמיכה עבור רכישה של לא פחות משני אוטובוסים. האוטובוסים צריכים להיות מקטגוריית M2  אוM3  לפי סיווג של הרכבים במשרד התחבורה.

כמו כן, קול קורא זה מתמקד באוטובוסים שאינם עירוניים בלבד, זאת לאחר שסבבי התמיכה הקודמים נועדו לאוטובוסים עירוניים.

לרשימת דרישות הסף המלאה יש לקרוא את הקול הקורא (קישור מצורף בתחתית הכתבה).

תמיכה ברכישת 500 אוטובוסים; 100 כבר פעילים

אחד החסמים העיקריים שקיימים במעבר לאוטובוסים 'נקיים' (חשמליים) הוא עלותם הגבוהה ביחס לאוטובוסים מבוססי דיזל.

בשנים האחרונות המשרד להגנת הסביבה יצא ב-4 סבבי תמיכה לרכישת אוטובוסים חשמליים בהיקף של 84 מיליון ₪. התמיכות התמקדו בתחבורה הציבורית העירונית ואפשרו תמיכה ברכישת כ-300 אוטובוסים חשמליים עירוניים, מתוכם יותר מ-100 כבר פועלים.

התמיכה הנוכחית, בסכום של 40 מיליון ₪ תאפשר לתמוך ברכישת כ-200 אוטובוסים חשמליים, עם דגש על אוטובוסים בין-עירוניים, אוטובוסים זעירים ובמגזר ההיסעים.

עם השלמת המהלך, סך התמיכה של המשרד יסתכם בכ-500 אוטובוסים מאופסי פליטות. מלבד התרומה לבריאות ולסביבה, התמיכות יתרמו להורדת חסמים המקשים על חדירת טכנולוגיה מאופסת פליטות לציי האוטובוסים בישראל ויגבירו את החשיפה הציבורית לטכנולוגיה זו.

בנוסף, למשרד התחבורה יש תוכנית לחישמול התחבורה הציבורית, שכוללת מימון תשתית לעמדות טעינה בחניוניםצעד שיהווה תמיכה משלימה לתמיכה ברכישת האוטובוסים.

בסמוך לנתיבי תחבורה רבים, נמדדים ריכוזים גבוהים של זיהום אוויר שמקורם באוטובוסים מונעי  דיזל, כגון חלקיקים עדינים נשימים ותחמוצות חנקן הגורמים למגוון רחב של מחלות לב, כלי דם, ריאה וסרטן.

תחבורת האוטובוסים מתבססת רובה על כלי רכב מונעי דיזל, אשר מטבע פעילותם גורמים למפגעי זיהום אוויר, מטרדי רעש ופגיעה באיכות החיים במרכזי האוכלוסין. בעקבות כך, בעבר דיווחנו כי המשרד להגנת הסביבה הוציא הוראות לשורה של ציי רכב גדולים, האוסר שימוש ברכב מזהם באופן הדרגתי. בתוך כך, משנת 2026 תותר רכישה רק של אוטובוסים עירוניים חשמליים.

התייחסויות

מנהל אגף תחבורה במשרד להגנת הסביבה אמיר זלצברג: "זיהום האוויר מתחבורה פוגע בבריאות של כולנו. אנחנו קוראים לחברות האוטובוסים ולרשויות המקומיות להצטרף למהפכה ולהתקדם לתחבורה חשמלית, שקטה, נקייה ויעילה".

---

מסמכים רלוונטיים:

להמשך קריאת הכתבה המלאה