יצרני המשקאות ישלמו קנס של 48 מיליון ₪ על אי עמידה ביעדי איסוף מכלי המשקה הגדולים
המשרד להגנ"ס פרסם את נתוני האיסוף והמיחזור לשנת 2016. אלקין החליט לא להחיל את חוק הפקדון על מכלי המשקה הגדולים. כל ההסברים, הדו"חות והנתונים לפניכם
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 28/5/2018

המשרד להגנת הסביבה כינס הבוקר מסיבת עיתונאים להצגת נתוני האיסוף והמיחזור המאומתים של בקבוקי המשקה הגדולים (1.5 ליטר ומעלה) לשנת 2016, ובהתאם הודיע על קנס של 48 מיליון ₪ שהוא מטיל על יצרני המשקאות שעובדים עם תאגיד המיחזור אל"ה.

כמו כן, על פי הנתונים, נאספו 51.4% מהבקבוקים הגדולים שנמכרו באותה שנה. הנתון הזה מאפשר לשר להגנת הסביבה להפעיל שיקול דעת בנושא החלת חוק הפיקדון על בקבוקי המשקה הגדולים. בהתאם אלקין הודיע שהוא החליט להשאיר את מצב הדברים כפי שהם היום ולא להחיל את מנגנון הפיקדון על מיכלי המשקה הגדולים.


* לחץ להגדלה. מקור: המשרד להגנ"ס

אלקין החליט: הפיקדון לא יחול על הבקבוקים הגדולים. בינתיים.

ב 1.1.2016 נכנס לתוקף סעיף "סודי" בחוק הפיקדון המכונה "הטייס האוטמטי". סעיף זה קובע כי יצרנים ויבואנים של משקאות יחויבו לאסוף מכלי משקה גדולים ששיווקו באותה שנה, ולמחזר 90% ממה שאספו. אם בשנה מסוימת, לא הגיע כלל איסוף מכלי המשקה הגדולים ל 55%  - אזי באופן אוטומטי מנגנון הפיקדון יחול גם על המכלים הגדולים (להלן "הטייס האוטומטי"). יש לשר להגנת הסביבה אפשרות להתערב במידה והושג יעד מיחזור כללי שנע בין 47% - 55%, אחרת רק שינוי חקיקה בכנסת יכול לשנות את המנגנון.

מאחר ולפי נתוני המשרד להגנ"ס יעד איסוף הבקבוקים המצרפי לשנת 2016 עמד על יותר 51.4%, הרי שעל פי חוק הפיקדון ההחלטה אם להחיל את הפיקדון על מכלי המשקה הגדולים נתונה בידי השר להגנת הסביבה, זאב אלקין, שהחליט שלא להחיל את הפיקדון על הבקבוקים הגדולים ולהשאיר את הדברים כפי שהם.

אלקין הסביר את הרציונל שמאחורי החלטתו בכך שהיעד שהושג קרוב ל-55% ולכן מוקדם להספיד את האיסוף הוולונטרי, כי לפי הנתונים לא ברור אם הוא כשל וכי גם נתוני איסוף גולמיים לשנת 2017 מצביעים על מגמה דומה. בנוסף אלקין ציין כי צריך לראות את השפעת הקנס שהוטל על יצרניות המשקאות, שבוודאי יגדיל את נתוני האיסוף בשנת 2018.

אלקין הוסיף, כי מדו"ח שהוכן לפני מספר שנים עבור המשרד להגנ"ס  וניתח את איסוף בקבוקי המשקה הקטנים עליהם חל הפיקדון, עולה כי רק 18% מכספי הפיקדון חוזרים לצרכנים, בעוד הנהנים הגדולים מכספי הפיקדון הם הגופים הפרטיים שמשלשלים לכיסם יותר מ – 80% מכספי הפיקדון, כ-150 מיליון ₪ בשנה שיוצאים מכיסי הצרכנים. מגמה דומה במכלי המשקה הגדולים תביא לתוספת של כ- 180 מיליון ₪  לאותם גורמים פרטיים, כך לפי נתוני אותו דו"ח. לכן, לדברי אלקין, אין טעם להעביר כסף מהציבור לידיים פרטיות.

ניתוח נתוני האיסוף של אל"ה

* לחץ להגדלה. מקור: המשרד להגנ"ס

אך החלטתו של אלקין לא סותמת את הגולל על סוגיית הפיקדון לבקבוקים גדולים משום שגם בשנה הבאה ובכל שנה לאחר מכן, תבחן שוב סוגיית העמידה ביעדי המיחזור.

יתרה מכך, אלקין ציין כי המשרד להגנ"ס סבור שיש לקיים דיון ציבורי על המתווה העתידי המועדף למיכלי המשקה הגדולים והציג מספר אפשרויות:

 • להישאר במצב הקיים. עם האיום של הקנס ומנגנון הטייס האוטומטי.
 • שילוב מיכלי המשקה הגדולים כזרם מיוחד לחוק האריזות. מהלך שכנראה ידרוש תיקון חקיקה בשל הרצון שלא להוריד את שיעורי האיסוף הקיימים.
 • הגדלת הקנס בגין אי עמידה ביעדי המיחזור בחוק הפיקדון שכיום אינו משמעותי דיו. היות והחוק במקור התמקד ביעדי איסוף.

פערים בדיווח גורמים לקנס של 48 מלש"ח

בהתאם ליעדי האיסוף של מיכלי משקה גדולים בחוק הפיקדון שנכנסו לתוקף ב-1 בינואר 2016, אי עמידה ביעד של 55%, תגרום להטלת קנס על היצרן או היבואן בגובה 60 אגורות על כל מכל משקה גדול שלא אסף בהתאם ליעד.

לדברי המשרד, בשל חשד בדבר אמינות הנתונים המדווחים החל המשרד אשתקד בהליך ביקורת על היקף איסוף מכלי המשקה בשנת  2016 של תאגיד אל"ה. הביקורת העלתה, כי קיים פער בין מכלי המשקה שהוכרו על יד אל"ה, לבין הדיווחים על איסוף מכלי המשקה, המבוצעים ע"י קבלני משנה, כפי שנתקבלו ממנה, כאשר חלק ממצאי דוח הביקורת התבססו על אומדנים סטטיסטיים.

לדברי המשרד, אל"ה התקשתה להציג תעודות שקילה מגורם שיוחס לו איסוף של אלפי טונות מכלי משקה (רז הנקודה הירוקה). שהביאו לחוסר של 5,000 טון מיכלי משקה שנותרו ללא אסמכתאות מהימנות המעידות על איסופן. בעקבות פערים אלו, דיווחנו לפני כחצי שנה על פתיחה של חקירה נגד 'רז הנקודה הירוקה', במסגרתה אף נערכו מעצרים.

הפערים בדיווח הציבו את נתוני האיסוף בפועל של אל"ה על חוסר של כ- 80 מיליון מיכלי משקה בשנת 2016 בגינן הוטל קנס של 60 אג' לבקבוק שהתסכמו לכ 48 מיליון ₪ שיצרני ויבואני המשקאות שהתקשרו עם אל"ה לטובת עמידה ביעדי המיחזור, יצטרכו לשלם.

התייחסויות

השר להגנת הסביבה, זאב אלקין: "לאור הנתונים לשנת 2016, הייתה רק עמידה חלקית ביעדים ליצרני ויבואני מכלי המשקה הגדולים ולכן מצד אחד הטלנו קנס כבד על היצרנים כדי לעודד אותם  להגביר את אחוזי האיסוף. הקנסות שהודענו היום כי נפעל להטילם מבהירים ליצרני וליבואני המשקאות כי המשרד רציני ביישום החוק ואכיפתו כמו גם בכל חוקי אחריות היצרן המורחבת.

קיבלתי את המלצת הגורמים המקצועיים, שאינם רואים צורך בהפעלה של חוק הפיקדון על המכלים הגדולים בשלב זה. הטלת הפיקדון על הבקבוקים הגדולים תגרום להעברה של עוד כ-200 מיליון שקל בשנה מכספי הציבור לגורמים שאינם מקדמים את האינטרס הסביבתי והציבורי. כמו כן הטלת חוק הפיקדון על מכלי המשקה הגדולים תתרום להעלאת יוקר המחיה, במיוחד למשפחות חלשות.

לצערנו, חוק הפיקדון במתכונתו הנוכחית הוא כר פורה לפעילות שמזוהה עם גורמים עברייניים, כולל מקרים שבהם גופים שונים מייצרים פסולת של מכלים קטנים רק לצורך הפיקדון. במקרה של המכלים הקטנים רק 18% מהפיקדון מוחזר לציבור וכ-150 מיליון שקל מועברים מהציבור לידיים פרטיות ועלומות."

תאגיד המיחזור אל"ה: "אל"ה השקיע בשמונה השנים האחרונות למעלה מ-100 מיליון ₪ בחינוך הציבור למיחזור וולונטרי של בקבוקים משפחתיים והקמת תשתיות של עשרות אלפי מיחזוריות ברחבי הארץ. זאת, תוך שהוא עומד ביעדים שהוצבו לו ומציג תוצאות יוצאות מהכלל גם בהשוואה למדינות אחרות. התאגיד פועל בשקיפות מלאה ועומד מאחורי כל הדיווחים שהגיש למשרד להגנת הסביבה מאז הקמתו, בהתאם לנהלים שגובשו במהלך השנים עם אנשי המקצוע במשרד להגנת הסביבה. אנו שמחים שהמשרד להגנת הסביבה מצא לנכון להמשיך ולהפעיל את שיטת המיחזור הוולונטרי ונותן לה רוח גבית, אך איננו רואים כל הצדקה להחיל עלינו קנס ולכן נערער בבית המשפט".

תאגיד המיחזור אסופתא: "השר אלקין העניק היום מתנה בגובה של כ-200 מיליון ₪ בשנה לחברות המשקאות - מקווים שהחלטתו של השר אלקין אינה קשורה לקשרי הון-שלטון. 

הדו"ח שפורסם היום, אך ורק בעקבות עתירה לבג"צ, מוכיח את מה שהמשרד להגנת הסביבה ניסה להסתיר: תאגיד המיחזור אל"ה נכשל לחלוטין באיסוף בקבוקי המשקה הגדולים.  הכישלון של אל"ה, שהוסווה בקמפיינים עתירי ממון שנועדו למנוע את הרחבת הפיקדון גם לבקבוקים משפחתיים, פוגע בציבור הישראלי ובאיכות הסביבה. החלטתו של השר אלקין שלא להרחיב את חוק הפיקדון היא לא פחות מתמוהה. השר אלקין מעדיף את טובת חברות הענק והטייקונים על פני טובת הציבור ובהחלטתו  מעניק לחברות המשקאות מתנה, בגובה של כ-200 מיליון ₪ בשנה. צר לנו שאלקין רוצה לסיים את תפקידו כשר להגנת הסביבה בחטא נגד הסביבה תוך שהוא מעדיף את הטייקונים על פני הציבור ומעביר החלטה שתלכלך את המרחב הציבורי. 

חלק גדול מדיווחי האיסוף מגיע מתחנות מעבר כ 40% לפחות זה בקבוקים שמקורם ברשות הפלסטינית ואריזות פלסטיק שאינם בקבוקים. אנחנו נפעל לחקירה רצינית של כל הגורמים. המשרד לא ביצע הפחתה והכשיר דיווחים כוזבים לכאורה.  לפי הדוח הסופי איסוף הבקבוקים המצרפי של כלל המשק עומד על כ-  בלבד44%. באופן תמוה, וככל הנראה על מנת להגיע למספר המונע את הרחבת החור, המשרד להגנת הסביבה החליט להכיר גם בתהליך של שריפה בקבוקים ללא אסמכתאות או הוכחות לנתונים."

עו"ד אסף רוזנבלום, מנהל המחלקה המשפטית של אדם טבע ודין: "לפי הודעת השר, יצרני המשקאות לא עמדו ביעד האיסוף במשך שנתיים רצופות. המשמעות היא שעליהם לשלם קנסות בסך כ-40 מיליון ₪. בנוסף, על פי החוק השר מחויב להטיל פיקדון על מכלי המשקה הגדולים, וכעת עליו לקבוע את מועד הטלת הפיקדון. אי קביעת מועד להחלת הפיקדון יגרור צעדים משפטיים מצדה של אדם טבע ודין".

--------

כתבות רלוונטיות לנושא:

 1. המחלוקת על נתוני המיחזור: עתירה לבג"ץ ומעצר בחשד למרמה, זיוף והלבנת הון, 21.12.2017
 2. רעידת אדמה בענף מיחזור הבקבוקים: טמפו מתנתקת מאל"ה, 31.07.2017
 3. האם נתחיל לשלם פיקדון על מכלי המשקה הגדולים? 22.12.2016
 4. מכלי משקה גדולים: חוק האריזות או חוק הפיקדון? 02.06.2016
 5. מכלי המשקה הגדולים ייכנסו לחוק האריזות, 10.05.2016
 6. מידע נוסף על פסולת אריזות infospot

--------

מסמכים רלוונטיים:

 1. דו"ח הביקורת בחברת אל"ה, המשרד להגנ"ס [pdf]
 2. מצגת מיכלי משקה גדולים בחוק הפקדון, המשרד להגנ"ס [pdf]
 3. מכתב הממונה אל השר – יעדי מיחזור לשנת 2016, המשרד להגנ"ס [pdf]
להמשך קריאת הכתבה המלאה