המפל"ס לשנת 2020: מגמה מעורבת בהפחתת פליטות
בחלק מהמזהמים ובחלק מהענפים חלה ירידה ובאחרים חלה עלייה. במבט רב שנתי, בהשוואה לשנת הדיווח הראשונה 2012, ניכרת הפחתה משמעותית, 30%-90%, רובה בזכות צמצום השימוש בפחם ומזוט והמעבר לגז טבעי
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 30/8/2021

המשרד להגנת הסביבה פרסם היום את דוח המפל"ס – מרשם פליטות לסביבה(PRTR) לשנת 2020. הדוח כולל דיווח של 572 מפעלים ומתקנים על הפליטות שלהם לסביבה, כולל כמות הפליטות לאוויר, הזרמת מזהמים לים ולשפכים, כמות פסולת וצריכת אנרגיה ומים.

כמו כן, הדוח כולל גם התייחסות למצאי הפליטות שכולל פליטות מזהמים ממקורות אחרים מאלה שמדווחים למפל"ס, כגון תחבורה, שריפות פסולת, שימושים ביתיים ועוד. כל המידע מתפרסם באתר האינטרנט של המשרד להגנ"ס והציבור יכול לערוך בו פילוחים לפי מזהם, לפי מפעל/מתקן, להשוות בין השנים ועוד.

זו השנה התשיעית לפרסום דיווחי המפעלים, מאז שחוק "מרשם פליטות לסביבה – מפל"ס" נכנס לתוקף בשנת 2012. הודות ליישום המוצלח של החוק, מדי שנה מאות מפעלים מפרסמים נתונים ותורמים למאגר מידע לאומי שמשמש לקביעת מדיניות, למעקב של הציבור ולמחקר אקדמי.

מהדוח עולה כי בשנת 2020 הייתה מגמה מעורבת בפליטות לאוויר של מדווחי המפל"ס – בחלק מהחומרים הייתה ירידה ובחלק עלייה. כמו כן, מבחינת מצאי הפליטות (שכולל בנוסף למדווחי המפלס גם מקורות פליטה אחרים כגון תחבורה, שריפות פסולת, שימושים ביתיים ועוד) נמשכת המגמה משנים קודמות לפיה חלקה של התעשייה קטן בהשוואה לייצור חשמל, תחבורה ומקורות פליטה אחרים.

כמו כן, למרות הפחתת הפליטות מייצור חשמל בזכות צמצום השימוש בפחם והמעבר לגז טבעי, ייצור חשמל הוא עדיין מקור משמעותי לפליטות, ומהווה את המקור העיקרי במזהמים מסוימים.


כתבות רלוונטיות:

  1. המשך הפחתת פליטות מייצור חשמל ותעשייה, 31.8.2020
  2. 6 מפעלים טרם דיווחו למפל"ס וצפויים לקנסות גבוהים, 13/08/2020
  3. עדכונים בהוראות הדיווח והחישוב של המפל"ס, 01/01/2020
  4. שריפות פסולת תרמו 60% מפליטות חומרים מסרטנים, 05/11/2019
  5. מפל"ס – ראשי | infospot

572 מדווחים. פילוח לפי ענף: גידול בע"ח, תעשייה, פסולת ושפכים

נראה שמספר המפעלים המדווחים מתייצב. עד 2016 הייתה תוספת של 20-10 מפעלים שדיווחו בשנה כתוצאה מפעולות איתור ואכיפה כנגד מפעלים שלא דיווחו, ומאז המספר התייצב על 570 מפעלים מדווחים בערך.

19 מפעלים דיווחו לראשונה למפל"ס בשנת 2020. אלא שהתוספת שלהם התקזזה עם 24 מפעלים שנסגרו או הפחיתו פעילות מתחת לסף המחייב בדיווח.

היות ולא חל שינוי במספר המתקנים המדווחים למפל"ס לעומת אשתקד, גם הפילוח לפי ענף זהה. קצת פחות משליש מהמדווחים שייכים לענף החקלאות (בעיקר לולים וחזיריות), כשליש הם אתרי סילוק או טיפול בפסולת ושפכים והשליש הנותר מורכב ממפעלי תעשיה מענפים שונים.

מדווחים למפל"ס - פילוח לפי ענף

מגמה מעורבת בפליטות לאוויר. גידול 14% בפליטת חומרים מסרטנים

בפליטות לאוויר של דיווחי המפל"ס בשנת 2020 ניכרת מגמה מעורבת. מצד אחד חלה הפחתה של 18%-7% בתחמוצות חנקן וגופרית וחלקיקי PM10, בהשוואה לשנת 2019. מצד שני חלה עלייה של 14% בפליטת חומרים החשודים או מוכרים כמסרטנים כמו גם עלייה של 4% בתרכובות אורגניות נדיפות VOC (למעט מתאן).

ההפחתה המוזכרת לעיל הושגה בין היתר בשל הפחתת פעילות בשנת הקורונה. הגידול בפליטת חומרים מסרטנים מיוחס ברובו לזיהוי מקורות פליטה חדשים במפעל רותם אמפרט נגב ובמפעל יהודה פלדות ועלייה בייצור במפעלי אספלט. הגידול בפליטת חומרים אורגנים נדיפים (4%) נבע בעיקר בשל הגדלת ייצור במפעלים רותם אמפרט נגב וחיפה נגב טכנולוגיות.

המשרד להגנ"ס טוען כי בשני המפעלים (רותם אמפרט ויהודה פלדות) הותקנו לאחרונה מתקנים להפחתת פליטות מסוג RTO ולכן בשנת 2021 צפויה בהם הפחתת פליטות ניכרת. המשרד מזכיר כי הטיל עיצום כספי בסך של 731,000 ש"ח על רותם אמפרט נגב, בגין העיכוב בהתקנת ה RTO המדובר, וכי העיצום שולם. חברת רותם אמפרט מסבירה (תגובה מלאה בהמשך) כי העיכוב נבע מסירובם של מומחי החברה המתקינה להגיע לישראל במהלך תקופת הקורונה.

תחבורה, ייצור חשמל ותעשיה

כמו בשנים קודמות, גם מהדו"ח הנוכחי עולה חלקה ההולך וגדל של התחבורה בפליטות, בהשוואה לתעשייה ולייצור חשמל.

התעשייה הפחיתה את הפליטות שלה באופן משמעותי בעשור האחרון, בזכות המעבר לגז טבעי (במקום סולר ומזוט), התקנת אמצעים להפחתת פליטות וגם סגירת מפעלים. נראה כי הצעדים 'הגדולים' של התעשייה להפחתת פליטות כבר בוצעו ולא ניתן לשים את האצבע על מהלך מהותי שצפוי לקרות בתחום זה בשנים הקרובות.

גם ייצור החשמל הפחית פליטות באופן משמעותי בעשור האחרון בזכות צמצום השימוש בפחם ומעבר לגז טבעי, מהלך שאמור להימשך עד שנת 2025. לאחר מכן, המקור העיקרי להפחתת פליטות בייצור חשמל יהיה שילוב של אנרגיות מתחדשות, על חשבון גז טבעי.

הענף שכמעט ולא עשה שינוי בעשור האחרון, הוא התחבורה. כשבחונים את מצאי הפליטות, רואים כי התחבורה (כבישית+אוניות) אחראית למרבית פליטות תחמוצות החנקן 48%, 22% מפליטות החומרים האורגנים הנדיפים, 34% מפליטות החלקיקים PM10, 26% מפליטות החומרים המסרטנים ו- 80%(!) מפליטות המתכות המסרטנות (בשל פליטות כלי השיט בנמלים).

המקור העיקרי לחומרים אורגנים נדיפים: שימוש ביתי

כמו בשנים עברו, גם השנה הקטגוריה של שימוש ביתי היא התורמת הגדולה ביותר לפליטת חומרים אורגניים נדיפים – 42%. זאת כשמסתכלים על התוצאות של המפל"ס ומצאי הפליטות הלאומי יחדיו. לא ידוע לנו על פעולות שננקטות להפחתת הפליטות מענף זה.

אופן החישוב של פליטות החומרים האורגניים הנדיפים ממגזר השימוש הביתי (לעיל) לטובת מצאי הפליטות מתבצע ע"י מכפלת מקדם פליטה ביחידות גרם/אדם/שנה במספר תושבים לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

מקדם הפליטה בו משתמש המשרד להגנ"ס הוא 2,700 גרם לאדם לשנה. מקור המקדם הוא במסמך של האיחוד האירופי. מקדם פליטה זה כולל פליטות מחומרי ניקוי ביתיים, מוצרי תמרוקים ורחצה, מוצרים רפואיים, הדברת חרקים, פעילויות צביעה ושיפוץ ומוצרי תחזוקה וטיפוח לרכב.

פליטות של חומרים אורגנים נדיפים מפל"ס 2020 + מצאי 2018

חיפה: הפחתה בחלק מהמזהמים, אבל +2% בחומרים מסרטנים

מגמת הפחתת הפליטות במפרץ חיפה נמשכת: בשנת 2020 נרשמו הפחתות של 11% עד 58%. בפליטת תחמוצות גופרית חלה הפחתה של 58%, בין היתר בעקבות סגירת שמן תעשיות שמנים והפחתת הייצור בבז"ן בשנת הקורונה. בחומרים אורגנים נדיפים NMVOC חלה הפחתה של 11%.

לעומת זאת, חלה עליה של 10% בפליטת תחמוצות חנקן עקב עליה של 19% בפליטות בתחנת כוח חיפה. כמו כן, חלה עליה של 2% בפליטת חומרים מסרטנים בעקבות עליה בפליטות בנזן, פורמאלדהיד ואתיל-בנזן בגדיב.

אכיפה על מפעלים שלא דיווחו בניגוד לחוק

6 חייבי דיווח לא דיווחו את נתוני הפליטה שלהם לשנת 2020, בניגוד לחוק. המשרד להגנ"ס הודיע כי נבחנים הליכי אכיפה נגדם. ייתכנו קנסות של עד 300,000 ₪ לתאגיד, 75,000 ₪ לאדם ועד שנת מאסר בגין עבירות הקשורות לדיווח המפל"ס, כולל אחריות נושאי משרה בתאגיד. במהלך שנת 2019 הוטל עיצום כספי אחד תחת חוק המפל"ס, אך בשנים 2017-2018 הוטלו 10 עיצומים כספיים בגין הפרת חובת הדיווח למפל"ס.

מפל"ס 2020 | סיכום ביניים

חוק המפל"ס נחשב להצלחה: כ-570 מפעלים מדווחים מדי שנה ברמה תואמת לאיחוד האירופי, הנתונים מתפרסמים לציבור ונוצר מאגר מידע לשימוש קובעי מדיניות, אקדמיה ושאר גורמים.

נראה שהיישום המוצלח והמהיר של מרשם הפליטות לסביבה תוך שימוש מצומצם באכיפה מלמד גם על התגייסות ובגרות של התעשייה הלוקחת על עצמה בשנים האחרונות את צמצום הפערים הסביבתיים בדומה לנהוג באיחוד האירופי שנחשב המוביל העולמי בנושא זה.

מעיון בדו"ח המפל"ס ניתן ללמוד על נושאים נוספים כגון מגמות בצריכת מזוט וגז טבעי, הזרמת קולחי מט"שים, העברת פסולת, השוואת המפל"ס עם המרשם האירופי המקביל ועוד. לחלק מהנושאים נתייחס בכתבות נוספות שנפרסם בשבועות הקרובים.

התייחסויות

מחברת החשמל נמסר: "חברת החשמל עומדת בכל התקנים המחמירים בעולם ובדרישות המשרד להגנת הסביבה. יחד עם זאת, ייצור חשמל בישראל, בדומה למרבית מדינות העולם עדיין עושה שימוש בדלקים ממקור פחממני. חברת החשמל מחוייבת ופועלת ביתר שאת להפחית את הפליטות המזהמות.

החברה נערכת לסגור את יחידות 1 עד 4 באורות רבין במהלך 2022 ולהסב את יתר התחנות הפחמיות לגז טבעי עד 2025. כמו כן, משקיעה משאבים עצומים בפיתוח רשת שתתמוך במהפכת האנרגיות המתחדשות.

מהפכות לא קורות ביום אחד, כך בשנת 2020 ניתן לראות המשך הירידה בפליטה הכוללת של המזהמים העיקריים (תחמוצות חנקן, תחמוצות גופרית וחומר חלקיקי) הנפלטים מתחנות הכוח של חברת החשמל בהשוואה לשנת 2019, ובהשוואה לשנת 2012 (השנה הראשונה של הדיווח למפל"ס).

החברה תמשיך להקפיד בדרישות המחמירות ובתקנים תוך השקעת המשאבים הנדרשים לישום מדיניות הממשלה."

מרותם אמפרט נמסר: "אנו ממשיכים בביצוע השקעות עתק במטרה להביא לשיפור הנתונים הסביבתיים. עדות להשפעה חיובית כבר ניכרת בירידה בסך הפליטות בהשוואה לשנת 2019 ומשתקפת גם בדוח.

נציין כי עיקר העיכוב בהתקנת מערכת ה-RTO נבע מסירובם של מומחי החברה המתקינה להגיע לישראל במהלך תקופת הקורונה. נדגיש כי עם השלמת התקנתה, צפויה ירידה ניכרת בפליטות.

נמשיך לפעול בשקיפות מוחלטת ובשיתוף פעולה מלא עם המשרד להגנת הסביבה לטובת שימור המגמה."

ארגון אדם טבע ודין: "אנחנו לומדים את הדו"ח לעומקו, אולם ניתן לראות כי לצד ההפחתה הקשורה בין היתר בשנת הקורונה, ישנה עליה מדאיגה ביותר בפליטת חומרים מסוכנים ומסרטנים. עליה זו מדגישה את הצורך הדחוף בתכנית לאומית לאוויר נקי כנדרש על פי חוק.

אדם טבע ודין, מנהל עתירה על אי עידכון התכנית הממשלתית מאז 2013 דבר שהביא לכך שאין תכנית בתוקף. לכן, גם לא ניתן להתמודד עם הבעיות החמורות הנובעות מזיהום האויר בישראל.

בנוסף, הדו"ח מצייר תמונה עגומה במיוחד בנושא משבר האקלים. שיעור הפליטה לנפש של גזי חממה גבוה מהממוצע העולמי בלמעלה מ- 85% ומהממוצע האירופי בלמעלה מ- 35%. שיעור הפחתת הפליטה לנפש הוא מחצית מאשר באירופה, שיעור האנרגיה המתחדשת בייצור חשמל הוא חצי מהממוצע העולמי.

כמי שעתידה לספוג השפעות קשות במיוחד של משבר האקלים, על ישראל להתעורר ולאמץ בדחיפות חוק אקלים מתקדם, שיגן גם על בריאות התושבים ואיכות חייהם כבר כאן ועכשיו".

השרה להגנת הסביבה, תמר זנדברג: "מנתוני דוח המפל״ס ניתן לראות כי משבר האקלים כבר ניכר בעלות חיצונית של מיליארדי שקלים. אנחנו פועלים במלוא המרץ יחד עם השותפים שלנו בממשלה, להבטיח את צמצום הפליטות לאוויר ולשמור על הציבור, הסביבה והטבע בישראל. אנחנו משתפים היום את הציבור במידע העדכני ביותר שבידינו, כדי לרתום את כולם לעבודה משותפת להפחתת הפגיעה בסביבה ובבריאות ולהגביר את שיתוף הציבור."

---

מסמכים רלוונטיים:

להמשך קריאת הכתבה המלאה