עדכונים בהוראות הדיווח והחישוב של המפל"ס
העדכונים יחולו על הדיווח לשנת 2019. בין היתר נעשו שינויים בהוראות הראשיות, הוסרו 2 מחשבונים לפליטות אוויר ו-4 מחשבונים אחרים עודכנו. חברה אחת קיבלה הארכה למועד הדיווח
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 01/1/2020

המשרד להגנת הסביבה מפרסם סבב עדכונים להוראות החישוב והדיווח למפל"ס הכולל גם את הנוסח הסופי של מסמכים שפורסמו בחודש שעבר להערות הציבור. התיקונים יכנסו לתוקף ב-1 בינואר 2020, ויחולו על הדיווח לנתוני שנת 2019, שיש להגישם עד ל-31 במרץ 2020.

בנוסף לשורה של עדכונים במסמך ההוראות הראשיות, הוסרו ועודכנו מספר מחשבונים והוראות דיווח לפעילויות מסוימות.

עדכון הוראות הדיווח הראשיות למפל"ס

הוראות הדיווח והחישוב הראשיות למפל"ס עודכנו לאחר סבב הערות ציבור. בין העדכונים במסמך ההוראות הראשיות:

 • הגדרת חומר אורגני נדיף הנפלט ממקורות מוקדיים
 • הוראות לחישוב פליטה שנתית מנתוני ניטור רציף.
 • הוראות להמרת נתוני דיגום TOC בארובה ל-NMVOC.
 • הבהרה לעניין תיקון דליפות מרכיבי ציוד LDAR
 • ביטול חובת דיווח על סיווג לפי אמנת באזל של פסולת מסוכנת
 • הוספת הוראות לחישוב פליטות לאוויר מניקוי בעזרת ממסים
 • הוספת הבהרות לגבי דיווח על צריכת אנרגיה ועדכון טבלת מקדמי המרת יחידות ל-TOE.

להלן קישור להוראות ראשיות למפל"ס שפורסמו כעת. וקישור לנוסח הוראות ראשיות למפל"ס עם סימון השינויים.


כתבות רלוונטיות לנושא:

 1. מפל"ס: עדכון הוראות חישוב פליטות ודיווח, 12.11.2019
 2. מפל"ס 2018: עלייה של 30% בפליטת מזהמים מסרטנים, 7.10.2019
 3. מפל"ס: הנחיות חדשות לחישוב פליטות מפסולת ושפכים, 6.01.2019
 4. מפל"ס: עדכון הנחיות דיווח למט"שים, 10.12.2018
 5. מפל"ס – ראשי | infospot

הסרה של הוראות דיווח ומחשבונים לפעילויות מסוימות

בנוסף, עודכנו והוסרו הוראות דיווח לפעילויות מסוימות ומחשבונים, כדלקמן:

 • הוסרו ההוראות הספציפיות לפעילות של שימוש במתקני שריפה לייצור חשמל בעקבות הטמעתן בהוראות הדיווח הראשיות ובמחשבון חישוב פליטות לאוויר משריפת דלקים, שעודכן כעת.
 • הוסר מחשבון לחישוב פליטות לאוויר מנתוני ניטור רציף
 • הוסר מחשבון לחישוב פליטות לאוויר מנתוני דיגום
 • עודכן מחשבון לחישוב כמויות העברת פסולת - קישור
 • עודכנו הוראות הדיווח לפעילות של גידול עופות – קישור. ועודכן המחשבון התואם - קישור
 • עודכן מחשבון לחישוב פליטות לאוויר משריפת דלקים - קישור

הארכה במועד הדיווח למפל"ס

שותפות לולי עוף הגליל, המדווחת למפל"ס על כ–25 לולים בשנה, פעולה הדורשת איסוף נתונים רב בזמן מוגבל, קיבלה גם השנה (שנה שלישית ברצף) אישור לדחות בחודש את מועד הדיווח למפל"ס על נתוני שנת 2019, מה-31 במרץ 2020, ל-31 באפריל 2020.

-----

מסמכים רלוונטיים:

להמשך קריאת הכתבה המלאה