מפל"ס: עדכון הוראות חישוב פליטות ודיווח
פורסם עדכון להוראות החישוב הראשיות – להערות הציבור. עודכנו 3 מחשבונים לפליטות מאתרי פסולת מעורבת, פסולת יבשה ושפכים, כמו כן עודכן שוב הדיווח עבור טיפול בשפכים ופורסמה טיוטת מחשבון לפליטות והזרמות מגידול עופות (לולים)
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 12/11/2019

מחשבונים לדיווח וחישוב פליטות למפל"ס, וכן עדכון של הוראות הדיווח עבור טיפול בשפכים, הוראות שעודכנו רק בתחילת השנה. כמו כן פורסמה טיוטת עדכון הוראות ומחשבון לקביעת שיטת חישוב מיטבית עבור גידול עופות אינטנסיבי להערות הציבור.

להלן ריכוז המסמכים שעודכנו:

 • הוראות ראשיות לקביעת שיטת חישוב מיטבית לפליטות והעברות לסביבה – להערות הציבור.
 • הוראות נוספות לקביעת שיטת חישוב מיטבית ומחשבון עבור פעילות גידול עופות אינטנסיבי  – להערות הציבור.
 • הוראות נוספות לקביעת שיטת חישוב מיטבית עבור פעילות טיפול או סילוק שפכים
 • מחשבון פליטות מתחנות מעבר לפסולת יבשה
 • מחשבון פליטות תחנות מעבר לפסולת מעורבת
 • מחשבון פליטות ממכוני טיהור שפכים

קישורים לכל המסמכים מופיעים בתחתית הכתבה.


כתבות רלוונטיות לנושא:

 1. מפל"ס: הנחיות חדשות לחישוב פליטות מפסולת ושפכים, 6.01.2019
 2. מפל"ס: עדכון הנחיות דיווח למט"שים, 10.12.2018
 3. מפל"ס: עודכנו הוראות הדיווח הראשיות, 16.12.2018
 4. האם הגידול בשיעור המיחזור בדיווחי המפל"ס משקף המציאות?, 11.10.2018
 5. מפל"ס – ראשי | infospot

השינויים בהוראות הראשיות לחישוב פליטות למפל"ס

להלן השינויים העיקריים בטיוטת עדכון ההוראות הראשיות לקביעת שיטת חישוב מיטבית לפליטות והעברות לסביבה: 

 • פרק 2 טבלה 4 – הגדרת חומר אורגני נדיף הנפלט ממקורות מוקדיים.
 • סעיף 7.1.2 – הוראות לחישוב פליטה שנתית מנתוני ניטור רציף.
 • סעיף 7.1.3.3 – הוראות להמרת נתוני דיגום TOC  בארובה ל NMVOC.
 • סעיף 7.1.4 – תיקון המרת תוצאות אנליזת פנולים ל-'פנולים כפחמן כללי'.
 • סעיף 7.2.1 – הבהרה לעניין תיקון דליפות מרכיבי ציוד (LDAR).
 • סעיף 7.4.1 – הוספת הוראות לחישוב פליטות לאוויר מניקוי בעזרת ממסים.
 • סעיף 7.5.2 – פירוט חישוב פליטות לאוויר מרכיבי ציוד (LDAR) באמצעות מקדמי פליטה.
 • סעיף 7.8 – ביטול חובת דיווח על סיווג לפי אמנת באזל של פסולת מסוכנת.
 • סעיף 7.10 – הוספת הבהרות לגבי דיווח על צריכת אנרגיה ועדכון טבלת מקדמי המרת יחידות ל TOE.

הערות ניתן להעביר עד ה-10 בדצמבר למייל: mirsham@sviva.gov.il 

עדכון מחשבון לגידול עופות אינטנסיבי

להלן עיקרי העדכונים שבוצעו בהוראות החישוב והמחשבון לפליטות מפעילות של גידול עופות (לולים):

 • הוסרו סוגי האנרגיה שאינם רלוונטיים לענף
 • עודכנו מקדמי המרה ל TOE בהתאם לנתוני משרד האנרגיה
 • עודכן סווג העופות
 • נוספה אפשרות לבחירת אמצעי הפחתת פליטות לאוויר
 • עודכנו מקדמי פליטת אמוניה, חלקיקי PM10 וחומר חלקיקי עדין מרחף

הערות ניתן להעביר עד ה-10 בדצמבר למייל: mirsham@sviva.gov.il 

------

מסמכים רלוונטיים:

 1. טיוטה להערות הציבור: הוראות ראשיות לקביעת שיטת חישוב מיטבית, 11.2019
להמשך קריאת הכתבה המלאה