מפל"ס: הנחיות חדשות לחישוב פליטות מפסולת ושפכים
פורסמו עדכונים ל 2 מחשבונים לפסולת יבשה ופסולת מעורבת, מסמך עזר להעברת פסולת, וכן עדכון של מסמך הדיווח למטמנות ומסמך הדיווח לסילוק שפכים
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 06/1/2019

בהמשך לדיווח שלנו מהחודש האחרון על עדכונים במסמכי ההנחיות לדיווח וחישוב פליטות למרשם פליטות והעברות לסביבה – מפל"ס, המשרד להגנ"ס מפרסם מקבץ נוסף של עדכונים:

 • עדכון הוראות דיווח עבור טיפול או סילוק בשפכים: לפני כחודש פרסם המשרד להגנ"ס עדכון הנחיות להערות הציבור שכלל תיקונים לקביעת שיטת חישוב מיטבית עבור מט"שים ומחשבון מעודכן לחישוב פליטות והזרמות ממט"שים. כעת פרסם המשרד את הגרסה הסופית של ההנחיות.
 • עדכון הוראות דיווח עבור מטמנות: הוספת ‏חובת‏ חישוב‏ פליטות‏ מנסועה‏ בשטח‏ המטמנה.
 • מסמך עזר מעודכן לסיווג טיפול וסילוק של יעדי העברת פסולת: עדכון ‏לפי‏ השינויים‏ שהתרחשו‏ בשנת ‏2018
 • עדכון מחשבון לחישוב פליטות והעברות מתחנת מעבר לפסולת יבשה: הוספת ‏חישוב‏ פליטות‏ לאוויר‏ משריפה‏ פתוחה‏ של‏ פסולת.
 • עדכון מחשבון לחישוב פליטות והעברות מתחנת מעבר לפסולת רטובה: הוספת ‏חישוב‏ פליטות‏ לאוויר‏ משריפה‏ פתוחה‏ של‏ פסולת.


כתבות רלוונטיות לנושא:

 1. מפל"ס: עדכון הנחיות דיווח למט"שים, 10.12.2018
 2. מפל"ס: עודכנו הוראות הדיווח הראשיות, 16.12.2018
 3. האם הגידול בשיעור המיחזור בדיווחי המפל"ס משקף המציאות?, 11.10.2018
 4. מפל"ס 2017, 2.10.2018
 5. מפל"ס – ראשי | infospot

מסמכים רלוונטיים: 

 1. מכתב הסבר על השינויים האחרונים בדיווחי המפל"ס, 12.2018, המשרד להגנ"ס
להמשך קריאת הכתבה המלאה