היעד המרכזי: צמצום זיהום אוויר מתחבורה
נושא צמצום זיהום האוויר, במיוחד הנגרם מתחבורה, נמצא בראש סדר העדיפויות של המשרד להגנ"ס לפי תוכנית העבודה לשנים 2017-2018. איזה יעדים ותקציבים המשרד מציב לעצמו?
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 08/5/2017

המשרד להגנת הסביבה החליט להעלות לראש סדר העדיפויות שלו את נושא צמצום זיהום האוויר, במיוחד זה הנגרם מתחבורה. כך עולה מתוכנית העבודה השנתית של המשרד לשנים 2017-2018 שפורסמה לאחרונה.

במשרד מנמקים את חשיבות הנושא לאור הנתונים המדאיגים על תחלואה שמקורה בזיהום אוויר: "מנתונים שפרסם ארגון הבריאות העולמי, כ-2,500 מתושבי ישראל מתים מדי שנה ממחלות הקשורות בזיהום אוויר. מחציתם של מקרי המוות נגרמים מזיהום אוויר שמקורו בתחבורה".

בשנה האחרונה ניכר שינוי במדיניות המשרד להגנ"ס שבאה לידי ביטוי גם בתוכנית העבודה, ולפיה מגזר התחבורה מהווה מקור עיקרי לזיהום אוויר בערים הגדולות, עד כדי כך שתרומתו לתחלואה גדולה מחלקה של זיהום האוויר מתעשייה. ארגונים ירוקים ופעילים במפרץ חיפה חולקים על עמדה זו של המשרד.

זיהום אוויר | יעדים מרכזיים

במטרה לצמצם את זיהום האוויר מציג המשרד להגנ"ס יעדים לצמצום הפליטות של חומרים אורגניים [NMVOC's] מהמפעלים, וצמצום כמות החלקיקים הנשימים [PM2.5] הנפלטת לאוויר מכלי רכב.

במסגרת זו הציב המשרד 2 יעדים ארציים:

 1. הפחתת הפליטה של חומרים אורגניים נדיפים ללא מתאן [NMVOC], בהתאם ליישום הפעולות הנדרשות מהמפעלים בהיתר פליטה לאוויר: מ-3,928 טון בשנת 2016 ל–1,232 טון ב-2021.
 2. הפחתת פליטות חלקיקים נשימים [PM2.5] ממקורות תחבורתיים: ירידה של 50% ביחס ל-2015 לרמה של 250 טון בשנה בשנת 2021.

צמצום זיהום האוויר מתחבורה

לאור העובדה שהמשרד שם דגש מיוחד על צמצום זיהום האוויר הנובע מתחבורה הוא מציג מדדים רבים בנושא זה, במטרה לעמוד ביעד הראשי של צמצום הפליטות. בין המדדים:

המשרד מצהיר, כי הוא ישקיע בשנים הקרובות 260 מיליון ₪ לצמצום זיהום אוויר מתחבורה לאור התרומה הרבה של מגזר זה לתחלואה. בהתאם, המשרד מציג יעדים מאתגרים. מאוד. למשל, 600 אוטובוסים חשמליים בכבישי ישראל עד סוף 2018, כאשר ב 2016 היו פחות מ-8. 

צמצום זיהום האוויר מתעשייה

במקביל לטיפול בזיהום האוויר מהתחבורה ימשיך המשרד לטפל בפליטות מהתעשייה, והוא מציג מספר מדדים במטרה לעמוד ביעד הראשי של הפחתת הפליטות:

לאחרונה הסתיים היישום של הסבב הראשון של מתן היתרי הפליטה לאוויר למפעלים קיימים, היתרי הפליטה מבוססים על העקרונות של הדירקטיבות המקבילות באירופה (דירקטיבת ה-IED), וניתנים לכ-150 המפעלים בעלי ההשפעה הגדולה ביותר על איכות האוויר. זהו הכלי המרכזי של המשרד להצבת תנאים ודרישות למפעלים בנושא איכות אוויר תוקף ההיתרים הוא 7 שנים, כאשר בשנים 2018-2019 יחל הסבב השני וזאת במקביל למתן התרי פליטה למפעלים חדשים.

למידע נוסף על מה שהמשרד להגנ"ס מתכנן לתעשיה ב 2017-2018 לחץ כאן.

צמצום זיהום האוויר במפרץ חיפה

פרק נפרד מוקדש לצמצום זיהום האוויר וסיכונים במפרץ חיפה, זאת בהתאם ליישום התוכנית הלאומית בנושא. בין היעדים והמדדים של המשרד:

יעדים ומדדי ביצוע תעשיה בחיפה:

 1. הגברת הפיקוח על מפעלים: 124 פיקוחים עד סוף 2017.
 2. הפחתת פליטות מזהמים אורגניים נדיפים NMVOC's ב-50% בין 2014 ל-2018. 

יעדים ומדדי ביצוע זיהום אוויר מתחבורה בחיפה:

 1. התקנת מסנני חלקיקים ברכבי דיזל בסבסוד המשרד להגנ"ס – 700 מסננים עד סוף 2017.
 2. הפעלת אזור אוויר נקי [LEZ – Low Emissions Zone] במרכז חיפה בו כניסת כלי רכב מזהמים המונעים בדיזל תוגבל. ייכנס לתוקף עד יוני 2017.
 3. הפחתת פליטות חלקיקים נשימים PM2.5 ב-15% בין השנים 2016 ל-2017, זאת בעקבות יישום הפעלת אזור אוויר נקי.

----------

מסמכים רלוונטיים:

תוכנית עבודה לשנים 2017-18, המשרד להגנ"ס [pdf]

----------

סדרת הכתבות 'תוכנית העבודה' של המשרד להגנ"ס:

 1. הקדמה
 2. זיהום אוויר
 3. תעשיה
 4. קרקעות מזוהמות
 5. פסולת עירונית
 6. פסולת אריזות ופסולת אלקטרונית

--------------

קישורים רלוונטיים:

 1. עיריית חיפה אישרה חוק עזר עירוני להגבלת תנועת רכבי דיזל, 09.01.2017
 2. האכיפה הסביבתית נגד מפעלי מפרץ חיפה נמשכת, 29.12.2016
 3. 5,000 רכבים כבדים נוספים יחויבו לעמוד בהוראות למניעה והגבלת פליטות, 06.03.2017
 4. נלחמים בזיהום אוויר: מענק ממשלתי של 20,000 ₪ לרכישת מונית היברידית, 18.12.2016
 5. 62 אוטובוסים חשמליים יעלו על הכבישים השנה, 23.02.2017
 6. זיהום אוויר מתחבורה | infospot

 

--------

ספקים מומלצים לטיפול בזיהום אוויר: