מענקים להתייעלות אנרגטית ליישובי הדרום
ניתן לקבל עד 25% מעלות הפרויקט או 700,000 ₪. הנמוך מבין השניים
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 17/7/2019

פורסם מכרז לקבלת מענקים להתייעלות אנרגטית ביישובי הדרום. המענק מאפשר לקבל עד 25% מעלות הפרויקט או 700,000 ₪, הנמוך מבין השניים. רשויות מקומיות המסווגות באשכולות 1-4 בהתאם למדד הכלכלי-חברתי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, יהיו זכאיות למענק מוגדל ויכולות לקבל עד 35% מעלות הפרויקט.

לפי מסמכי המכרז, הטכנולוגיות הרלוונטיות למענק הן: יחידות קירור, מדחסים, מערכות תאורה, מנועים, משאבות חום, מערכות ניהול אנרגיה, ועוד.

את הבקשות למענק יש להגיש עד יום ד' ה- 18 לספטמבר בשעה 14:00, לפי ההוראות במסמכי המכרז.

קישור למסמכי המכרז

להמשך קריאת הכתבה המלאה