הנחיות לדיווח דיגיטלי של תוצאות דיגומי שפכי תעשייה
ההנחיות מיועדות לכ-170 מפעלים שקיבלו את הדרישה בתנאי רישיון העסק
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 13/5/2018

המשרד להגנת הסביבה פרסם לאחרונה מסמך הנחיות מעודכן לדיווח הדיגיטלי של תוצאות דיגומי שפכי תעשייה במערכת הממוחשבת, שעלתה לאוויר בספטמבר 2016. הדיווח הדיגיטלי הינו חובה עבור כ-170 מפעלים המקיימים פעילות שהיא מסוג הפעילויות המופיעות בתוספת השנייה לחוק המפל"ס [חוק הגנת הסביבה (פליטות והעברות לסביבה – חובות דיווח ומרשם)2012], למעט מתקנים לטיפול בשפכים המופיעים בפריט 56 בתוספת השנייה. אותם 170 מפעלים קיבלו במהלך שנת 2017 את דרישת הדיווח הדיגיטלי בתנאים הסביבתיים לרישיון העסק

הדיווח הדיגיטלי מחליף את הדיווח באמצעות טפסי נייר ודוא"ל שהיה נהוג קודם לכן.

מאות מפעלים נוספים נדרשים לבצע דיגום של שפכי תעשייה, בהתאם לתנאים הסביבתיים ברישיון העסק, אלא שהם יכולים לבחור בין דיווח דיגיטלי לדיווח באמצעות נייר ודוא"ל.

במערכת החדשה מדווחים, בשלב זה, רק על הזרמת שפכים תעשייתיים לביוב או לבריכות אידוי ואגירה ולא על הזרמות לנחל, לים או למקור אחר.

יתרונות וחסרונות הדיווח על דיגום שפכי תעשיה במערכת הדיגיטלית

הדיווח על תוצאות דיגום שפכי תעשיה במערכת הממוחשבת נחלק לשני שלבים:

 1. רישום חד פעמי של נקודות הדיגום: כל עוד אין שינוי בנקודת הדיגום, אין צורך לחזור על השלב הזה למעט בפעם הראשונה.
 2. דיווח על תוצאות הדיגום שנרשמו: יש למלא עבור כל דיגום, אלא שהנתונים הקודמים נשמרים כך שניתן לעשות בהם שימוש נוסף ולעדכן רק את מה שהשתנה בתוצאות.

הדיווח הדיגיטלי הראשון ככל הנראה ייקח יותר זמן מדיווח 'רגיל' באמצעות טפסי נייר, היות ויש צורך להשקיע זמן בלימוד המערכת והזנת נתונים ראשונית שלא חוזרת על עצמה בהמשך. אך בדיווחים החוזרים, המערכת החדשה אמורה להקל ולייעל את הדיווח.

ביקורת שחוזרת ונשמעת כלפי חובות הדיווח של תוצאות דיגום שפכי תעשייה היא כפל, ובמקרה הזה שילוש, של דרישות רגולטוריות לאותו תחום. משרד הבריאות, תאגידי המים והמשרד להגנ"ס – שלושתם דורשים דיווח על דיגום שפכי תעשייה ממפעלים, כל אחד על פרמטרים ודרישות דיווח שמעניינות אותו. לפני כשנה שלושת המשרדים פרסמו הנחיות מאוחדות לניטור ודיגום שפכי תעשייה.

חשוב לציין שהמערכת החדשה משרתת רק את המשרד להגנ"ס, כך שהיא לא פותרת את הצורך בדיווח משולש.

מאגר מידע ארצי לשפכים תעשייתיים

נזכיר, כי חובת הדיווח על תוצאות דיגום שפכי תעשיה למשרד להגנ"ס התבצעה עד כה באמצעות טפסי נייר, פקסים ומיילים המועברים מהעסק לאנשי המשרד להגנ"ס במחוז הרלוונטי. מדובר בשיטה מסורבלת, לא אחידה, הגוזלת שעות עבודה רבות מהמפעלים המדווחים ומאנשי המשרד הקולטים את הדיווחים ולא מאפשרת לקיים מאגר מידע ארצי לניהול יעיל של תחום שפכי התעשייה.

בשנים האחרונות המשרד הוביל מהלך של ייעול הבירוקרטיה והרגולציה מול עסקים ומפעלים ומעביר מספר ממשקי רגולציה סביבתית למערכת ממוחשבת אחידה ומרכזית שבעתיד תהווה נקודת דיווח יחידה למשרד להגנת הסביבה ואולי גם למשרדים ממשלתיים נוספים. מהלך זה גם יקל על המשרד לנהל את התחומים האלה בצורה יעילה יותר, עם פחות כוח אדם ועם מאגר מידע ארצי שיאפשר חיתוכים, יצירת דו"חות ועוד. דיווח ממוחשב במערכת החדשה הושק לראשונה בבקשה להיתר רעלים וכעת מגיע לדיגום שפכי תעשיה.

--------

כתבות רלוונטיות לנושא:

 1. דגשים לדרישות הדיווח החדשות של דיגום שפכי תעשיה, 27.10.2016
 2. מערכת חדשה לדיווח דיגומי שפכי תעשיה, 18.09.2016
 3. מאות בעלי היתר רעלים יידרשו לעבור למערכת ממוחשבת חדשה, 05.09.2016
 4. אושרו כללי ניתוק אספקת מים למפעלים ובתי עסק, 05.02.2018
 5. הנחיות חדשות לניטור שפכי תעשייה, 08.01.2018
 6. מידע נוסף על שפכי תעשיה | infospot

-------

מסמכים וקישורים רלוונטיים:

 1. הנחיות לדיווח דיגיטלי של תוצאות דיגומי שפכי תעשייה, המשרד להגנ"ס [pdf]
 2. טופס דיגיטלי לרישום נקודות דיגום שפכי תעשיה, המשרד להגנ"ס
 3. טופס דיגיטלי לדיווח תוצאות דיגום שפכי תעשיה, המשרד להגנ"ס

------------

חברות לטיפול בשפכים תעשייתיים: