מפרץ חיפה: דוח סיכום מחצית ראשונה 2017
נגד אילו מפעלים ננקטו הליכי אכיפה? כמה בדיקות פתע בוצעו? האם הושגו היעדים בתחום התעשייה והתחבורה? המשרד להגנ"ס: רמות זיהום האוויר הנמדדות במפרץ חיפה דומות למטרופוליטנים אחרים
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 29/1/2018

המשרד להגנת הסביבה פרסם דוח על התקדמות התוכנית הלאומית לצמצום זיהום אוויר וסיכונים סביבתיים במפרץ חיפה בתחומי התעשייה, התחבורה וניטור אוויר. הדוח מסכם את המחצית הראשונה של 2017.

חלק גדול מהמידע שמוצג בדוח כבר הוצג בעבר, בדיווח שלנו על סיכום תוצאות 2016 במפרץ חיפה, אך יש גם כמה דברים חדשים. לפניכם תמצית הדברים.

הפחתת פליטות לאוויר ממפעלי תעשייה

במסגרת היעד להפחתת פליטות מהתעשייה לא הוצגו נתונים חדשים, אלא חזרה על הדיווח הקודם שמציג הפחתה של 7%-22% בשנת 2016 במזהמים תחמוצות גופרית [SO2], תחמוצות חנקן [NOx], חלקיקים וחומרים אורגניים נדיפים '[NMVOC] ביחס לפליטות בשנת 2014 (שנת הבסיס ביעדי החלטת הממשלה).

כמו כן, המשרד חזר על האזהרה שלו מלפני חצי שנה, כי בשל העיכובים בפריסת רשת חלוקת הגז הטבעי במפרץ חיפה, לא ניתן יהיה לעמוד ביעדי החלטת הממשלה להפחתות פליטות מהתעשייה של המזהמים הנ"ל עד 2018, כפי שתוכנן. מה שהמשרד לא ציין בדוח הנוכחי הוא כי יעדי ההפחתה לשנת 2018 עודכנו בהתאם.

פיקוח ואכיפה

הדו"ח מציג את פעילות האכיפה המוגברת במפרץ חיפה שנערכה בחציון הראשון של 2017:

 • 61 סיורי פיקוח - כמחצית מהם סיורי פתע.
 • 528 בדיקות פתע ב-72 ארובות ב-18 מפעלים
 • 13 בדיקות פתע לדליפות לא מוקדיות ב-7 מפעלים ותחנות תדלוק.

כמו כן המשרד מפרט את הליכי אכיפה שננקטו כנגד מספר מפעלים במפרץ במהלך החציון הראשון של 2017:

 • ביטום תעשיות: התראה וזימון לשימוע בגין חשד לזיהום אוויר מגזי שריפה בדודי קיטור והפרת תנאים ברישיון עסק.
 • בז"ן, גדיב וכרמל אולפינים: צו מינהלי בשל עלייה ברמת הבנזן.
 • גדות מסופים: בעקבות התראה על חשד לזיהום המפגע הוסר.
 • דיפוכם: צו לפינוי רעלים
 • דשנים וחומרים כימיים: התראה בשל אי חיבור דוד קיטור לגז הטבעי
 • יונידרס השקעות: התראה בגין חשד לזיהום אוויר מגזי שריפה בדודי קיטור
 • כאו"ל: התראה על חריגות בדיגומי פתע בארובות
 • מקור הפורמייקה: הזמנה לשימוע בגין חריגות בפליטות מארובות
 • גלובל רוטו שקע: התראה בגין חשד לחריגות בדיגומי גזי פליטה מארובה ואי התקנת מערכת ניטור רציף.

תחבורה | הפחתת פליטות ואזור 'אוויר נקי'

כאמור המשרד להגנ"ס משקיע משאבים רבים לטיפול בהפחתת זיהום אוויר מתחבורה באזור מפרץ חיפה. הדוח לא מציג נתונים חדשים אלא מסכם את הפעילות שבוצעה. במסגרת החלטת הממשלה להרחבת "אזור אוויר נקי" גם לקריות אושר תקציב של 30 מיליון ₪  לפרויקטים לצמצום זיהום אוויר מתחבורה, מתוכם 10 מיליון שקל ל"אזור אוויר נקי" בחיפה ו-11 מיליון שקל לתכנון וביצוע אזור אוויר נקי ברשויות המפרץ שיבחרו בכך.

יתרת התקציב הוקצתה לפרויקטים נוספים כגון: הרחבת היקף הסבסוד לבעלי רכבי דיזל מזהמים להתקנת כ-240 מסנני חלקיקים נוספים באזור מפרץ חיפה; הרחבת מיזם שיתוף הרכב החשמלי שהותנע בחיפה ובחלק מהקריות - לכלל שטח רשויות מפרץ חיפה; הרחבת תכנית הפעלת משאיות אשפה באמצעות גז טבעי, שתיכנס לפעולה בחיפה.

בפברואר 2018 יחל לפעול "אזור אוויר נקי" בחיפה שאמור לצמצם בכ-20% את פליטת הזיהום החלקיקי מתחבורה. עיריית חיפה התקינה מסנני חלקיקים ב-11 משאיות אשפה. בנוסף, 22 משאיות אשפה מונעות בגז טבעי צפויות להגיע החל מחודש מרץ. למטרה זו הקצה המשרד11 מיליון ₪.

ניטור איכות אוויר במפרץ חיפה

בסופו של דבר, הפעולות להפחתת פליטות לאוויר מתחבורה ותעשייה אמורות לבוא לידי ביטוי בשיפור איכות האוויר במפרץ חיפה והורדת התחלואה העודפת. לכן, באופן טבעי, חלק מהמשאבים של התוכנית הלאומית מופנה באופן טבעי לשדרוג מערך הניטור והדיגום של איכות האוויר במפרץ חיפה – שאמור למדוד ולהציג נתוני איכות אוויר.

בדוח יש אמירה משמעותית לפיה "רמות זיהום האוויר הנמדדות במפרץ חיפה דומות לרמות זיהום האוויר במטרופוליטנים אחרים" והתייחסות לנקודות נוספות:

 • חריגה מערך הסביבה השנתי לחנקן דו חמצני נמדדה בתחנת הניטור התחבורתית “עצמאות”. הפעלת אזור אוויר נקי בחיפה צפויה להפחית פליטות מזהם זה.
 • בתחנת הניטור הניידת שסמוכה למתחם הבז”ן נרשמה חריגה בריכוזי הבנזן. המשרד זימן את המפעל לשימוע ודרש ממנו לפעול לזיהוי ולהפסקת הפליטות שהביאו לחריגות.
 • בעקבות דרישות המשרד בהיתר הפליטה של בז”ן, בנוסף לנקודות הדיגום שמפעיל המשרד החלו מפעלי הקבוצה לבצע דיגומים בסביבה ב-12 נקודות נוספות, אחת לשבועיים.
 • ברבעון הראשון נערכה סריקה שנתית של טווח רחב ביותר של מזהמים. על בסיס הסריקה נקבעו המזהמים הנדגמים בתדירות דו שבועית בנקודות הדיגום הקבועות במפרץ במהלך השנה. כל המזהמים שריכוזם עולה ב-10% מערך היעד נבדקים בסבב השוטף. יחד עם זאת, הוחלט להמשיך לסרוק את ה- VOCs באופן שוטף.

צמצום סיכוני חומרים מסוכנים | סקר סיכונים מצרפי

המשרד ביצע סקר סיכונים מצרפי הבוחן את מידת ההשפעה של חומרים רעילים ודליקים מחוץ לתחומי המפעלים בהם הם מאוחסנים. הסקר בודק את הסיכון המצרפי על האוכלוסייה מכלל מקורות הסיכון במקביל. במחצית הראשונה של 2017 החל שלב בניית תמונת הסיכון המצרפי למצב שגרה ממכלול סקרי הסיכונים הפרטניים שבוצעו, והוא צפוי היה להסתיים בסוף 2017. בשנת 2018 יחל השלב השני של ביצוע הסקר למצבי חירום, מלחמה ורעידות אדמה.

התייחסויות

השר להגנת הסביבה, זאב אלקין: "אנחנו ממשיכים לפעול בנחישות להורדת זיהום האוויר במפרץ חיפה במסגרת התוכנית הלאומית, גם ממקורות תעשייתיים וגם ממקורות תחבורתיים. אנחנו גאים בכך שבתחילת פברואר יתחיל לפעול בחיפה אזור אוויר נקי שיאסור על כניסת רכבים מזהמים לעיר, ובשילוב עם הפעולות הנרחבות שאנו מבצעים בתעשייה אל מול המפעלים המזהמים, התוצאות אף ימשיכו להשתפר למען בריאות תושבי האזור. המשרד מקדיש משאבים ומאמצים רבים כדי לשפר את איכות האוויר, ואנו שמחים על כך שהתוצאות נראות בשטח"

סגן השר להגנת הסביבה ירון מזוז: ״התוכנית הלאומית לצמצום זיהום אוויר וסיכונים סביבתיים במפרץ חיפה עומדת בראש סדר העדיפויות של המשרד וכיליד חיפה ותושב הקריות, אני גם דואג לעמוד מקרוב אחר יישום יעדיה. ריקון מכל האמוניה, הפחתת פליטות מרכבי דיזל מזהמים ויישום אזור אוויר נקי הם רק חלק מהדוגמאות למעשים בשטח, כאשר המשרד ממשיך בפיקוח מוגבר ואכיפה על כל מפעל מזהם. המשרד להגנת הסביבה ימשיך לפעול לרווחתם ובטיחותם של כל תושבי מטרופולין חיפה והקריות וכלל הארץ״

מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה, ישראל דנציגר: "אוטובוסים חשמליים, אזור אוויר נקי, יחידת פיקוח ייעודית, הגברת ניטור ודיגום, סגירת מיכל האמוניה – התוצאות של הפעולות האסטרטגיות שלנו כבר ניכרות בשטח בהפחתת זיהומים וסיכונים סביבתיים. עשינו הרבה, אבל עדיין יש הרבה מה לעשות, ואנחנו פועלים לשיפור איכות האוויר של תושבי המפרץ והארץ כולה"

-----------

כתבות רלוונטיות לנושא:

 1. תוכנית "אזור אוויר נקי" של חיפה תורחב לקריות אך עיכוב בפרישת רשת גז טבעי פוגעת ביעדי ההפחתה, 22.06.2017
 2. היעד המרכזי: צמצום זיהום אוויר מתחבורה, 08.05.2017
 3. עיריית חיפה אישרה חוק עזר עירוני להגבלת תנועת רכבי דיזל, 09.01.2017
 4. האכיפה הסביבתית נגד מפעלי מפרץ חיפה נמשכת, 29.12.2016
 5. מידע נוסף על זיהום אוויר במפרץ חיפה infospot
 6. זיהום אוויר מתחבורה | infospot

מסמכים רלוונטיים:

 1. דוח מחצית ראשונה 2017 – מפרץ חיפה, 01.2018 המשרד להגנ"ס [pdf]
 2. נוסח ההצעה להחלטת ממשלה, 06.2017 המשרד להגנ"ס [pdf]
 3. מצגת לישיבת הממשלה - הרחבת תוכנית לצמצום זיהום אוויר, 06.2017 המשרד להגנ"ס [pdf]
להמשך קריאת הכתבה המלאה