בשנה אחת! הפחתה של 96% בהזרמת מזהמים לים ו-46% בהזרמה לנחלים
נתוני המפל"ס ממחישים את גודל ההישג הסביבתי של הפסקת הזרמת המזהמים מהשפד"ן לים התיכון, אך גם מספקים הפתעה - הפחתת 46% מהזרמת מזהמים ממפעלים לנחלים
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 08/10/2018

בהמשך לפרסום נתוני המפל"ס לשנת 2017 לפני כשבוע, אנו ממשיכים בסדרת כתבות בהן אנו בוחנים לעומק את נתוני המפל"ס. בכתבה שלפניכם נתמקד בנתונים על הזרמות מזהמים לים ולנחלים.

מנתוני המפל"ס עולה כי הזרמת הפחמן האורגני לים התיכון פחתה ב-96% בשנת 2017 זאת בעקבות העברת בוצת השפד"ן, שהוזרמה לים, לטיפול במתקן ייעודי שהוקם לטיפול בבוצה והופך אותה לדשן חקלאי המפוזר בשדות ברחבי הארץ.

עוד עולה מנתוני המפל"ס כי בשנת 2017 חלה הפחתה של 46% בכמות המזהמים המוזרמים בקולחי מפעלים לנחלים. זאת, בעיקר בעקבות סגירת מפעל חיפה כימיקלים והפסקת הזרמת קולחי המפעל לנחל הקישון.


כתבות רלוונטיות לנושא:

  1. מפל"ס 2017, 02.10.2018
  2. מי התורם העיקרי לפליטת חומרים מסרטנים בישראל? 04.10.2018
  3. נחנך פרויקט המעכלים האנאירוביים בשפד"ן ההופכים את הבוצה לדשן חקלאי, 27.03.2018
  4. עומס המזהמים המוזרמים לים פחת למרות גידול במספר בעלי ההיתר, 8.05.2018
  5. מפל"ס – ראשי | infospot

השפד"ן אחראי להפחתה של 96% בהזרמת מזהמים לים

מקור הפליטה העיקרי לים התיכן של פחמן אורגני כללי הייתה הזרמת בוצת השפד"ן. הזרמה זו נפסקה בפברואר 2017 עם העברת הבוצה לטיפול במתקן העיכול האנאירובי החדש ובמתקן אנ-וירו, לצורך הפיכתה לדשן חקלאי המשווק ברחבי ישראל.

הזרמה לים

נזכיר כי במשך יותר מ–30 שנה, הבוצה שנותרה כתוצר לוואי מתהליך הטיהור של השפכים בשפד"ן, הייתה מוזרמת לים התיכון באמצעות צינור המגיע עד למרחק של כ-4 ק"מ מקו החוף ובעומק של כ-40 מטר. יותר מ-5 מיליון טון בוצה שהיו מוזרמים לים מדי שנה, הופכים כיום לדשן חקלאי במסגרת פרויקט המעכלים האנארוביים - אחד הפרויקטים הסביבתיים הגדולים בישראל.

סגירת מפעל חיפה כימיקלים הביא להפחתה של 46% בהזרמות לנחלים

על פי נתוני המפל"ס, 43 מתקנים מדווחים על הזרמות קולחים לנחלים בצורה מוסדרת תחת היתרי הזרמה בכפוף לצו הרשאה מוועדה בינמשרדית המייעצת למנהל רשות המים (20 מתוכם מט"שים ו-6 מדגים).

הזרמה לנחלים

עד שנת 2017, לנחל קישון הוזרמו כ- 50% מכל ההזרמות לנחלים בישראל, וזאת על ידי 7 מפעלים להם יש היתר הזרמה לנחל קישון. אלא, שבשנת 2017, נסגר מפעל חיפה כימיקלים במפרץ חיפה בעקבות סגירת מיכל האמוניה ועקב כך הופסקה הזרמת הקולחים של המפעל לנחל כך שהופחתו ב 46% סך כל ההזרמות לנחלים בישראל.

----------

מסמכים רלוונטיים:

  1. מצגת מסכמת מפל"ס 2017, המשרד להגנ"ס [pdf]