באיזה תחומים סביבתיים המשרד משקיע את כספי המחקר המדעי?
דוח לשכת המדענית הראשית במשרד להגנ"ס סוקר את המחקרים שמטופלים על ידם: שינוי אקלים, ים וחופים, היבטי סביבה של תחליפי נפט, אפידמיולגיה ואיכות הסביבה במפרץ חיפה, השפעת דליפת הנפט על שמורת עברונה ועו
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 18/3/2020

לאחרונה פורסם סיכום פעילות 2019 של לשכת המדענית הראשית במשרד להגנת הסביבה ובו פירוט של הקולות הקוראים, התקציבים והמחקרים שטופלו על ידי הלשכה בשנה זו – שמלמד אותנו על הנושאים בהם המשרד בוחר לחזק את הידע המדעי באמצעות מימון וקידום מחקרים.

נזכיר כי המשרד להגנ"ס לא מבצע את המחקרים בעצמו, אלא מפרסם לקהילה המדעית קולות קוראים לקבלת הצעות לתמיכה כספית במחקרים בנושאים בהם הוא מעוניין לחזק את הידע המדעי. לאחר מכן, הוא בוחר מבין כל ההצעות את המחקרים שיזכו לתמיכה שלו.

כמו כן, צוין בדוח כי לאחרונה הוגשה לשרי הגנת הסביבה והבריאות תוכנית לאומית לבריאות וסביבה, והיא תוגש לאישור הממשלה הבאה שתקום. התוכנית מלווה בהערכות כלכליות ואמורה לשמש מפת דרכים לחמש עד עשרים השנים הבאות בתחום הבריאות והסביבה.


כתבות רלוונטיות:

  1. לאחר סאגת המחקר האפידמיולוגי בחיפה שהופסק: 12 מחקרים, 16/3/2017
  2. 750 אלף ₪ למחקרים בנושא ים וחופים 21/1/2019
  3. 1.7 מיליון ₪ לסקרים ומחקרים בנושא תחליפי נפט לתחבורה  19/3/2019
  4. סיניה נתניהו, המדענית הראשית במשרד להגנ"ס, פורשת, 820/8/201

3 קולות קוראים | 17 הצעות מחקר | 3 מיליון ₪

לפי הדוח, בשנת 2019 פורסמו 3 קולות קוראים למחקרים ולסקרים מדעיים בהיקף כולל של כ-3 מיליון ₪, אליהם הוגשו 17 הצעות מחקר בהיקף תקציב של 4,229,835 ₪, כמפורט להלן

להמשך קריאת הכתבה המלאה