750 אלף ₪ למחקרים בנושא ים וחופים
המשרד להגנ"ס פרסם קול קורא להגשת הצעות מחקר בנושא מיפוי מקורות הפלסטיק בחופים, טיפול בדליפת דלקים, הגנות חופיות והשפעת הכתם הצהוב על הסביבה הימית
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 21/1/2019

משרד להגנת הסביבה, באמצעות לשכת המדען הראשי, פרסם קול קורא להגשת הצעות מחקר בתחומי הסביבה הימית בים התיכון ובמפרץ אילת בתקציב כולל של עד 750 אלף ₪ .

נושאי המחקר:

 1. איתור מקורות פסולת פלסטיק בחופי הים התיכון ומפרץ אילת- מיפוי מקורות פסולת הפלסטיק המצויה בחופי הים בחלוקה לרשויות. על המחקר לבחון את שיעור הפסולת ממקור ימי וממקור יבשתי מקומי לרבות נחלים. על המחקר להקיף את כל 22 הרשויות הנמצאות לאורך חופי הים התיכון ומפרץ אילת. היקף התקציב עד 200 אלף ₪.
 2. שיטות להקמת הגנות חופיות המפחיתות את הפגיעה בסביבה: תקציב של עד 300 אלף ₪
 3. השפעת מבנים ימיים מתוכננים על הסביבה הימית ודרכי התמודדות לצמצום פגיעה סביבתית: עד 300 אלף ₪.
 4. עומס מבנים ימיים מתוכננים בים והשפעתם על הסביבה: עד 300 אלף ₪.
 5. טיפול בדליפת דלקים כולל קונדנסט ממאגרי הגז: שימוש בדיספרסנטים שונים ואמצעים לשיפור פירוק השמן לאחר פיזורו בעמודת המים. עד 200 אלף ₪.
 6. השפעת הכתם הצהוב על הסביבה הימית באפולוניה - השפעות החומרים שהתגלו על החי הימי בתוך שטח הכתם הצהוב. עד 200 אלף ₪.

הגופים הרשאים להגיש הצעות מחקר:

 • מוסדות מוכרים להשכלה גבוהה
 • מכוני מחקר בישראל (מלכ"ר, או חברה ממשלתית או יחידה ממשלתית)
 • כל אדם, עמותה, גוף ממשלתי או תאגיד אחר בישראל

יצוין כי קול קורא דומה יצא לפני כשנה.

מועד אחרון להגשת הצעת: 17 במרץ


כתבות רלוונטיות לנושא:

 1. הזיהום מאתר תע"ש אפולוניה ממשיך להתפשט בחופי הרצליה, 18.07.2017
 2. מחקר: מיקרומזהמים מהווים סמן לדליפות שפכים, 3.06.2018
 3. 4 מיליון ₪ יוקצו למחקרים באפידמיולוגיה סביבתית וים וחופים, 7.11.2017
 4. מידע נוסף על זיהום ים ונחלים infospot

מסמכים רלוונטיים:

להמשך קריאת הכתבה המלאה