הוצאות התעשייה על איכות הסביבה גדלו ב-50% בעשור
מדוח של הלמ"ס עולה כי התעשייה השקיעה 3.7 מיליארד ₪ על מנת לעמוד בדרישות איכות הסביבה בשנת 2017. 86% הושקעו בהפחתה בקצה
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 13/1/2020

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) פרסמה זו הפעם החמישית את הסקר המפרט את הוצאות התעשייה וסקטור החשמל לשמירה על הסביבה - בפעולות לצמצום הפגיעה באיכות האוויר, המים, הקרקע וכו'. הסקר הנוכחי מציג את נתוני שנת 2017 על בסיס מדגם של כ-1,200 חברות מענפי התעשייה והחשמל המעסיקות לפחות 10 עובדים.

עלייה בהוצאות התעשייה על איכות הסביבה

על פי הדוח, ההוצאות לשמירה על הסביבה בענפי התעשייה והחשמל הסתכמו בשנת 2017 בכ-3.7 מיליארד ₪ - עלייה של 20% משנת 2014. כאשר בין השנים 2017-2008 חלה עלייה של יותר מ-50% בהוצאות לשמירה על הסביבה.

בדומה לשנים קודמות ההוצאות לשמירה על הסביבה התרכזו בעיקר בתחום ההגנה על איכות האוויר והאקלים (49%) הטיפול בפסולת (25%) והטיפול בשפכים (17%).

תרשים: פילוח הוצאה לשמירה על הסביבה לפי תחום

ההוצאות הגבוהות ביותר על טיפול בשפכים היו בתעשיית מוצרי מזון (ענפים 12-10)  והסתכמו ב-187 מיליון ₪.

סך ההוצאות לשמירה על הסביבה בענפי התעשייה והחשמל בשנת 2017 הייתה 0.29% מהתוצר המקומי הגולמי (תמ"ג) באותה שנה, בדומה לשנים קודמות.

תרשים: הוצאה לשמירה על הסביבה כאחוז מהפדיון לפי ענף כלכלי


כתבות רלוונטיות לנושא:

  1. גידול נוסף בהוצאות התעשייה על איכות הסביבה, 16.08.2016
  2. ה"שוק" הסביבתי ממשיך לשבור שיאים בישראל 17.11.2014
  3. חממה לסטארט-אפים בתחום הכלכלה המעגלית, 17.11.2019
  4. הצלחה לפיילוט סימביוזה תעשייתית, 24.09.2019
  5. דיווח סביבתי | infospot

השקעה בפתרונות קצה במקום הפחתה במקור

עוד עולה מהסקר שכמו בשנים קודמות, מרבית ההשקעות בשנת 2017 היו עבור פתרונות קצה (טיפול בזיהום לאחר שנוצר) כ-84%, ורק 16% הושקעו בפעולות של פתרון מקור (שינוי חומר גלם או תהליך שיפחית את הזיהום שנוצר).

פתרונות הפחתה במקור נחשבים למועדפים על פתרונות קצה ומשרד הכלכלה נחוש לשנות את הנתון הזה באמצעות יישום התוכנית לכלכלה מעגלית, ולצמצם את הפער בין ישראל למדינות מערביות מובילות, כך ששיעור ההשקעה בהפחתה במקור תגדל על חשבון ההשקעה בפתרונות קצה.

תרשים: השקעה בפתרונות קצה מול הפחתה במקור

תמיכות ומענקים לשמירה על הסביבה

בסקר נשאלו החברות גם על נושא הפדיון (הכנסות) וקבלת תמיכות ומענקים בפעולות לשמירה על הסביבה. לפי ממצאי הסקר, הרוב המוחלט של הפדיון מפעולות לשמירה על הסביבה היה בנושא טיפול בפסולת, בעיקר ממכירת פסולת למטרות מיחזור.

בשנת 2017 הסתכם הפדיון בנושא טיפול בפסולת ב-304 מיליוני ₪ מתוך 312 מיליוני ₪ סה"כ. פדיון, תמיכות ומענקים מפעולות לשמירה על הסביבה בענפי התעשייה (ללא חשמל) היו 0.077% מסך הפדיון בענפי התעשייה בשנת 2017 אשר עמד על 405 מיליארד ₪.

התייחסויות

משרד הכלכלה: "משרד הכלכלה והתעשייה מאמין בקידום תעשייה צומחת וסביבתית בהתאם למדיניות המקובלת בעולם ובאירופה בפרט. השקעות סביבתיות נכונות יכולות להניב תועלת כלכלית הן לתעשייה והן למשק. ואכן אנו רואים שהתעשייה הישראלית השקיעה וממשיכה להשקיע בעשור האחרון עשרות מיליארד ₪ על מנת לעמוד בדרישות הרגולציה הסביבתית , שבמקרים רבים הן מהמחמירות במדינות המפותחות. גיבוי לכך ניתן לראות מהיקפי ההשקעות העצומים.

לתעשייה השפעה מכרעת על פיתוח הכלכלה ביצירת מקומות עבודה איכותיים בדגש על הפריפריה, תרומה לייצוא ולתמ"ג."

---------

מסמכים רלוונטיים:

  1. סקר איכות סביבה בענפי התעשייה והחשמל,
להמשך קריאת הכתבה המלאה